Αρχεία-Γενικά

Η επιλογή "Αρχεία" περιλαμβάνει υποεπιλογές που ισχύουν σε κάθε εφαρμογή:

Nέα Μελέτη: Συμπληρώνουμε το όνομα της μελέτης με το οποίο θέλουμε να αποθηκεύεται σε αρχείο.

Επιλογή Μελέτης: Εμφανίζεται παράθυρο από το οποίο επιλέγουμε το αρχείο της (υπάρχουσας) μελέτης που θέλουμε να φορτώσουμε.

Προσοχή! Εφόσον δεν ορίσουμε νέα Μελέτη ούτε επιλέξουμε υπάρχουσα, τότε το πρόγραμμα θεωρεί αυτόματα ότι εργαζόμαστε στην μελέτη με ονομασία NONAME. Αν τυχόν έχουμε συμπληρώσει στοιχεία στην μελέτη NONAME και θέλουμε να την αποθηκεύσουμε με άλλο όνομα, αυτό είναι δυνατό με την βοήθεια της επιλογής “Αποθήκευση Ως”, όπου θα μας ζητηθεί το όνομα με το οποίο θέλουμε να ονομάσουμε την μελέτη.

Eνημέρωση από Σχέδιο: Ενημερώνονται τα φύλλα υπολογισμών της μελέτης στην περίπτωση συνεργασίας με το πακέτο AutoFINE.

Προσοχή! Εάν κάνουμε «Ενημέρωση από Σχέδιο» θα σβηστούν τα υπάρχοντα δεδομένα και θα δημιουργηθούν νέα με βάση την αναγνώριση από τις κατόψεις (στην περίπτωση που δουλεύουμε με Fine/AutoFINE).

Αποθήκευση Μελέτης (Save): Aποθηκεύεται η μελέτη που δουλεύουμε στον δίσκο (με το όνομα που της έχει δοθεί).

Αποθήκευση Ως (Save as): Αποθηκεύεται η μελέτη που δουλεύουμε σε διαφορετικό αρχείο με το νέο όνομα που δίνουμε.

Ανάκτηση Προτύπου: Εμφανίζεται στην οθόνη μας το πρότυπο που έχει καταχωρηθεί.

Aποθήκευση Ως Πρότυπο: Καταχωρούμε δικό μας Πρότυπο, αυτό που υπάρχει στην οθόνη μας εκείνη την στιγμή.

Πρότυπα Εκτύπωσης: Οδηγούμαστε στο παράθυρο διαχείρισης προτύπων εκτύπωσης.

Εκτύπωση: Εκτυπώνεται το τεύχος της μελέτης σύμφωνα με τις επιλογές που έχουν γίνει στα "Περιεχόμενα Εκτύπωσης" και τις "Παραμέτρους Εκτύπωσης" και με το αποτέλεσμα (output) που παρουσιάζεται στην προεκτύπωση.

Περιεχόμενα Εκτύπωσης: Eπιλέγουμε τα περιεχόμενα της μελέτης που θέλουμε να εκτυπωθούν, που για την Θερμομόνωση συνίστανται από το “Εξώφυλλο”, τις “Παραδοχές”, τα “Στοιχεία Κτιρίου”, τα “Φύλλα Δομικών Στοιχείων”, τα “Φύλλα Προσανατολισμών”, τα “Φύλλα Επιπέδων”, το “Φύλλο Τοίχων Διαχωρισμού” (εφόσον υπάρχει) και το “Φύλλο Κτιρίου”.

Παράμετροι Εκτύπωσης: Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να ορίσουμε επιθυμητές προδιαγραφές εκτύπωσης.

Προεκτύπωση: Εμφανίζει στην οθόνη μας το πλήρες τεύχος της μελέτης, όπως ακριβώς θα εκτυπωθεί, σελίδα-σελίδα.

Δημιουργία Αρχείου Ascii: Δημιουργείται Αρχείο Ascii (Text Αρχείο) με τα περιεχόμενα της μελέτης (μέσα στο directory (BLD) της μελέτης με ονομασία ΜΟΝΟ.TXT).

Έξοδος: Eξοδος από την εφαρμογή.