Η 4Μ βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό όσων χρησιμοποιούν τα πακέτα της, με Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης υψηλού επιπέδου.

wpe9.jpg (1854 bytes)

Ι. Υποστήριξη για τον νέο πελάτη-συνεργάτη

Στοχεύοντας στη γρήγορη, αποτελεσματική εκμάθηση των πακέτων της από τους νέους πελάτες-συνεργάτες της, η 4Μ παρέχει:

 • Δωρεάν Βασική Εκπαίδευση στα γραφεία της καθώς και απεριόριστη υποστήριξη στην χρήση των προγραμμάτων για το 1ο τρίμηνο. Η υποστήριξη γίνεται τηλεφωνικά (καθημερινά 10:00 πμ-7:00 μμ), καθώς επίσης με fax, με email και μέσω του site www.4m.gr (όλο το 24ωρο).

 • Δωρεάν Χρήσιμο συμπληρωματικό Υλικό του αντίστοιχου προγράμματος (πχ. Οδηγός Υλικών CD 4M-YLIKA, Bonus CD, Υποδείγματα Μελετών, Βιβλία κ.α.).

 • Δωρεάν κάθε πιθανή νέα έκδοση για ένα τρίμηνο από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς. Επίσης δωρεάν τα αρχεία που μεταβάλλονται περιοδικά (πχ. Τιμαριθμικές & Συντ. Αναθεώρησης για τα πακέτα TEYXH & ERGO, λ & ημερομίσθια για τις Αμοιβές κλπ).

 • Δωρεάν Υπηρεσίες μέσω internet σε 24ωρη βάση. Ανάμεσα στην πληθώρα των προσφερόμενων υπηρεσιών, δίνεται η δυνατότητα στον νέο χρήστη να κατεβάζει αυτόματα κάθε νέα ενημέρωση-release (μικροαλλαγές στα πλαίσια της έκδοσης που έχει) και διάφορα χρήσιμα αρχεία (πχ. τιμαριθμικές), για ένα τρίμηνο από την ημερομηνία της αγοράς.

 • Δωρεάν Ενημέρωση: Ο πελάτης καταχωρείται στη Data Base της 4Μ, για να του αποστέλλονται δωρεάν τα 4Μηνα νέα (το newsletter της 4Μ), ενώ επίσης μπορεί να ενημερώνεται και από το site μας στο Internet.

Εφόσον ο πελάτης θέλει να διατηρήσει όλα τα παραπάνω προνόμια μαζί με πολλά άλλα, μπορεί μετά την παρέλευση του τριμήνου να γραφτεί Συνδρομητής, υπογράφοντας Ολοκληρωμένο Συμβόλαιο Συντήρησης-Υποστήριξης.

ΙΙ. Ετήσια Ολοκληρωμένα Συμβόλαια Συντήρησης-Υποστήριξης

Η 4Μ δίνει την δυνατότητα στους χρήστες των προγραμμάτων της να έχουν ετήσια Ολοκληρωμένα Συμβόλαια Συντήρησης-Υποστήριξης. Με τα Συμβόλαια αυτά, η 4Μ παρέχει στον Συνδρομητή, πολλές και σημαντικές Υπηρεσίες, για ολόκληρη την διάρκεια του έτους του Συμβολαίου:

 • Απεριόριστη Υποστήριξη στην χρήση των προγραμμάτων: Tηλεφωνική (καθημερινά 10:00 πμ-7:00 μμ), με fax, με email και μέσω του site www.4m.gr (όλο το 24ωρο)

 • Δωρεάν κάθε νέα ενημέρωση-release (μικροαλλαγές προγραμμάτων στα πλαίσια της έκδοσης που έχει) και διάφορα χρήσιμα αρχεία (πχ. τιμαριθμικές) για τα προγράμματα που κατέχει.

 • Δωρεάν Υπηρεσίες μέσω internet σε 24ωρη βάση. Ανάμεσα στην πληθώρα των προσφερόμενων υπηρεσιών, δίνεται η δυνατότητα στον νέο χρήστη να κατεβάζει αυτόματα κάθε νέα ενημέρωση-release (μικροαλλαγές στα πλαίσια της έκδοσης που έχει, πχ. από ADAPT 11.2 σε 11.3) και διάφορα χρήσιμα αρχεία (πχ. τιμαριθμικές), για ολόκληρη την διάρκεια του έτους κατά το οποίο είναι Συνδρομητής.

 • Ειδική Εκπτωση στις μεγάλες αναβαθμίσεις: Ο Συνδρομητής έχει δωρεάν κάθε μικροενημέρωση και σημαντική έκπτωση στις μεγάλες αναβαθμίσεις των πακέτων που κατέχει.

 • Διαρκή Ενημέρωση με τα 4Μηνα νέα, τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κόμβο www.4m.gr, ειδικές επιστολές κ.α.

 • Δωρεάν Χρήσιμο συμπληρωματικό Υλικό στα προγράμματα (πχ. Οδηγός Υλικών CD 4M-YLIKA, Bonus CD, Υποδείγματα Μελετών, βιβλία που εκδίδει η 4Μ, utilities από το www.4m.gr κ.α.). Το Υλικό που δεν έχει μεγάλο όγκο, ο Συνδρομητής μπορεί να το "κατεβάσει" αυτόματα από το site μας.

 • Προνομιακή μεταχείριση σε κάθε νέα αγορά (πχ. Ειδικές Προσφορές για Συνδρομητές στα 4Μηνα νέα).