Aπαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις
(Frequently Asked Questions)
για το ADEIA

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Εκτελούμε το πρόγραμμα και παρουσιάζεται το μήνυμα: "Δεν υπάρχει το αρχείο \4m\Αdeia\conv.dll"

1.2 Οταν πάμε να εκτελέσουμε το πρόγραμμα παρουσιάζεται μια "μπλε οθόνη" και το μήνυμα "unhandled exception ..." (Eχει γίνει μια ανεπανόρθωτη εξέλιξη στον υπολογιστή σας)

1.3 Στην εκτύπωση παρουσιάζονται ακαταλαβίστικοι χαρακτήρες

1.4 Με την εκκίνηση του προγράμματος, στην αρχική οθόνη (με φορτωμένη την προκαθορισμένη μελέτη Noname.bld) παρουσιάζονται πολλά παράθυρα "ανοιγμένα", είτε το ένα πάνω στο άλλο, είτε το ένα διπλά στο άλλο . Αυτό γίνεται και όταν πάω να επιλέξω μια νέα μελέτη.

 

2. AMOIBEΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2.1 Εχω μία οικοδομή με υπόγειο για το οποίο δεν θέλω να υπολογιστεί στον προϋπολογισμό του έργου (και κατεπέκταση στην αμοιβή) η θερμομόνωση του υπογείου, αφού στο υπόγειο δεν προβλέπω θερμομόνωση.

2.2 Στους πίνακες του ΙΚΑ δεν μου περνάει την επιφάνεια ακάλυπτου αν και την έχω βάλει στα "στοιχεία μελέτης"

2.3 Πώς μπορώ να υπολογίσω την αμοιβή για μία κατεδάφιση;

2.4 Πώς μπορώ αν ξέρω τον συνολικό προϋπολογισμό ενός έργου (πχ. 50.000.000δρχ) να υπολογίσω εύκολα τις αμοιβές που με ενδιαφέρουν;

2.5 Εχω συμπληρώσει όλα μου τα στοιχεία σωστά, το πρόγραμμα μου έχει υπολογίσει τον προϋπολογισμό του έργου μου, έχει ακόμα υπολογίσει και τις αμοιβές κάποιων ειδικών εργασιών, όμως για μια συγκεκριμένη εργασία (πχ. Αποτύπωση Φέροντος), μου βγάζει την τιμή μηδέν (0).

2.6 Ποιά είναι τα βήματα (σε συντομία) που θα πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να ολοκληρώσω μιά μελέτη με το πρόγραμμα των Αμοιβών

 

3. ΘΕΡΜΟΜOΝΩΣΗ

3.1 Πώς μπορώ να κατασκευάσω ένα δικό μου δομικό στοιχείο

3.2 θέλω να αλλάξω το Patterns ενός δομικού υλικού τι πρέπει να κάνω;

3.3 Στα φύλλα προσανατολισμού αν και έχω βάλει σωστά όλα τα στοιχεία το Κ έχει μηδενική τιμή

3.4 Τι πρέπει να κάνω στις περιπτώσεις όπου έχω Δάπεδα-Οροφές ή τοίχους διαχωρισμού ΑΒ στο κτίριο μου, πώς συμπληρώνονται τα αντίστοιχα φύλλα;

3.5 Ποιά είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να ολοκληρώσω μιά μελέτη με το πρόγραμμα της Θερμομόνωσης;

 

4. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

4.1 To κτίριο μου είναι υπάρχον όποτε ισχύουν διαφορετικά πράγματα από ότι θα ίσχυαν αν αυτό ήταν νέο έργο. Πώς αυτό μπορώ να το δηλώσω στο πρόγραμμα σας;

4.2 Θέλω κάποια έντυπα Ενεργητικής ή Παθητικής Πυροπροστασίας να τα επεξεργαστώ όπως θέλω εγώ και να τα έχω πάντα έτσι όταν κάνω μία καινούρια μελέτη.

4.3 Ποιά είναι τα βήματα (σε συντομία) που θα πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να ολοκληρώσω μιά μελέτη με το πρόγραμμα της Πυρασφάλειας;

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Εκτελούμε το πρόγραμμα και παρουσιάζεται το μήνυμα: "Δεν υπάρχει το αρχείο \4m\Αdeia\conv.dll"

Στην περίπτωση αυτή μπορεί να συμβαίνει ένα από τα εξής:

α) Το πρόγραμμα δεν βλέπει το κλειδί. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το κλειδί είναι καλά τοποθετημένο στην παράλληλη θύρα του υπολογιστή μας να τρέξουμε το πρόγραμμα "winhasp.exe" να κλείσουμε και να ξανανοίξουμε τον υπολογιστή μας.

β) Εχετε αλλάξει το hardware του υπολογιστή σας (πχ. motherboard), οπότε θα πρέπει να ξαναεγκαταστήσετε το πρόγραμμα από το CD.

1.2 Οταν πάμε να εκτελέσουμε το πρόγραμμα παρουσιάζεται μια "μπλε οθόνη" και το μήνυμα "unhandled exception ..." (Eχει γίνει μια ανεπανόρθωτη εξέλιξη στον υπολογιστή σας)

Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν έχει "χαλάσει" κάτι στα windows ή σε περιπτώσεις που ο υπολογιστής σας έχει "κολήσει" κάποιον ιό. Θα πρέπει να τσεκάρουμε τα windows και να τα διορθώσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα antivirus αντίστοιχα.

1.3 Στην εκτύπωση παρουσιάζονται ακαταλαβίστικοι χαρακτήρες

Πρέπει από τα παράθυρα να μεταφερθείτε στο αντίστοιχο κείμενο, για το οποίο βγαίνουν οι ακαταλαβίστικοι χαρακτήρες και με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, στον πίνακα που εμφανίζεται, να αλλάξετε την γραμματοσειρά που υπάρχει και να χρησιμοποιήσετε την γραμματοσειρά Hellas Arial. Στην περιοχή του script βάζετε την ένδειξη Greek

1.4 Με την εκκίνηση του προγράμματος, στην αρχική οθόνη (με φορτωμένη την προκαθορισμένη μελέτη Noname.bld) παρουσιάζονται πολλά παράθυρα "ανοιγμένα", είτε το ένα πάνω στο άλλο, είτε το ένα διπλά στο άλλο . Αυτό γίνεται και όταν πάω να επιλέξω μια νέα μελέτη.

Αυτό συμβαίνει επειδή το πρότυπο οθόνης που έχει οριστεί είναι έτσι ορισμένο, με ανοιχτά τα παράθυρα. Η λύση στο πρόβλημα είναι να επιλέξουμε "Αρχεία>Ανάκτηση Προτύπου" και να ανακτήσουμε το παλιό πρότυπο . Αν και τότε δεν γίνει τίποτα τότε πρέπει να "κλείσουμε" όλα τα παράθυρα και να πάμε στην εντολή "Αρχεία>Αποθήκευση ως Πρότυπο". Με την επιλογή αυτή το πρόγραμμα αποθηκεύει ως πρότυπο την τρέχουσα κατάσταση με όλα τα παράθυρα κλειστά.

 

2. AMOIBEΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2.1 Εχω μία οικοδομή με υπόγειο για το οποίο δεν θέλω να υπολογιστεί στον προϋπολογισμό του έργου (και κατεπέκταση στην αμοιβή) η θερμομόνωση του υπογείου, αφού στο υπόγειο δεν προβλέπω θερμομόνωση.

Πρέπει να πάμε στο "Προϋπολογισμός>Επιφάνειες" και στην στήλη "όροφος" που αντιστοιχεί στο υπόγειο να πατήσουμε το F4. Από τον πίνακα των "Ειδικών Εργασιών" που εμφανίζεται δίπλα, στην ειδική εργασία "Θερμομόνωση" βάζουμε την ένδειξη ‘Ο’ (Οχι) . Με την ενέργεια αυτή δηλώνουμε ότι η θερμομόνωση δεν θέλουμε να συμμετάσχει στον προϋπολογισμό του έργου και κατεπέκταση ούτε και στον υπολογισμό των αμοιβών για το υπόγειο. Αυτή την διαδικασία ακολουθούμε και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις όταν θέλουμε κάποια "Ειδική Εργασία" να μην συμμετάσχει στον προϋπολογισμό ενός κομματιού (μελέτης) του έργου αλλά να συμμετάσχει στο υπόλοιπο μέρος του.

2.2 Στους πίνακες του ΙΚΑ δεν μου περνάει την επιφάνεια ακάλυπτου αν και την έχω βάλει στα "στοιχεία μελέτης"

Η επιφάνεια ακάλυπτου εκτός από τα "στοιχεία μελέτης" για να εμφανιστεί στους πίνακες του ΙΚΑ πρέπει να μπει και στον πίνακα "τρόπος υπολογισμού του ΙΚΑ" (μέσω της επιλογής "Στοιχεία->Τρόπος υπολογισμού του ΙΚΑ").

2.3 Πώς μπορώ να υπολογίσω την αμοιβή για μία κατεδάφιση;

Από το "Προϋπολογισμός ->Επιφάνειες" πηγαίνω σε μία κενή γραμμή και με F11 επιλέγω σαν τύπο χώρου την "Κατεδάφιση". Υστερα πηγαίνω στα "Παράθυρα->Ειδικές Εργασίες" και βάζω δίπλα από την "Κατεδάφιση" την κατηγορία χώρου που ανήκει το κτίριο. Πρέπει ακόμα να βεβαιωθούμε, ότι στις "βιβλιοθήκες" οι συντελεστές επίβλεψης κ,μ είναι ίδιοι με αυτούς της Αρχιτεκτονικής μελέτης

2.4 Πώς μπορώ αν ξέρω τον συνολικό προϋπολογισμό ενός έργου (πχ. 50.000.000δρχ) να υπολογίσω εύκολα τις αμοιβές που με ενδιαφέρουν;

Στην καρτέλα "Στοιχεία->Γενικά Στοιχεία" στην πρώτη γραμμή που λεει "προϋπολογισμός" συμπληρώνουμε τον προϋπολογισμό που θέλουμε. Στην συνέχεια, από τα "Παράθυρα->Ειδικές Εργασίες" επιλέγουμε τις εργασίες για τις οποίες θέλουμε να υπολογίσουμε την Αμοιβή (βάζοντας δίπλα την κατηγόρια χώρου) και έχουμε έτοιμη την μελέτη που επιθυμούμε.

2.5 Εχω συμπληρώσει όλα μου τα στοιχεία σωστά, το πρόγραμμα μου έχει υπολογίσει τον προϋπολογισμό του έργου μου, έχει ακόμα υπολογίσει και τις αμοιβές κάποιων ειδικών εργασιών, όμως για μια συγκεκριμένη εργασία (πχ. Αποτύπωση Φέροντος), μου βγάζει την τιμή μηδέν (0).

Αυτό συμβαίνει επειδή τα κ και μ της συγκεκριμένης ειδικής εργασίας έχουν τιμή μηδενική. Πρέπει να πάμε στις "βιβλιοθήκες>ειδικές εργασίες) και πάνω στην ειδική εργασία που μας ενδιαφέρει, πατώντας το F3 , να συμπληρώσουμε την καρτέλα που εμφανίζεται με τα κ και μ.

2.6 Ποιά είναι τα βήματα (σε συντομία) που θα πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να ολοκληρώσω μιά μελέτη με το πρόγραμμα των Αμοιβών

Αναπτύσσοντας σε λίγες γραμμές την διαδικασία που ακολουθούμε για την ολοκλήρωση μιάς μελέτης με το πρόγραμμα, τα απαιτούμενα βήματα είναι τα εξής:

α) Από τα "Αρχεία >Νέα Μελέτη" δημιουργούμε μια νέα μελέτη

β) Από Τα "Στοιχεία>Ιδιοκτήτης, Έργο, Μηχανικοί" βάζουμε τα στοιχεία που θέλουμε για το έργο μας . Μπορούμε να πάμε στην "βιβλιοθήκη" και να συμπληρώσουμε τους μηχανικούς και τις Νομαρχίες που χρησιμοποιούμε πιο συχνά, ώστε κάθε φορά με F11 να μπορούμε να τους τοποθετήσουμε στις αντίστοιχες θέσεις των "στοιχείων" . Οι Νομαρχίες και οι μηχανικοί που μπαίνουν στις "βιβλιοθήκες" δεν μεταβάλλονται όταν πάμε από το ένα έργο στο άλλο και μένουν τα ίδια για όλα τα έργα.

γ) Πάμε "Στοιχεία>Μελέτης" και συμπληρώνουμε το αντίστοιχο παράθυρο. Για τα περισσότερα από τα παραπάνω στοιχεία ( πχ. Τιμή Εκκ. Ζώνης, Τιμή Αφετηρίας Συντελεστή λ, κλπ), υπάρχει μια πλούσια βιβλιοθήκη την οποία μπορούμε να καλούμε κάθε φορά που βρισκόμαστε πάνω σε κάποιο στοιχείο πατώντας το F11. Στην γραμμή που αναφέρει "αναλυτικός προϋπολογισμός" συμπληρώνουμε αν θέλουμε να γίνει αναλυτικός προϋπολογισμός (γράφοντας ένα Ν δεξιά), αν όχι το αφήνουμε κενό.

δ) Στη συνέχεια πηγαίνουμε "Προϋπολογισμός -> Επιφάνειες" και βάζουμε τις επιφάνειες (τους τύπους χώρων) που έχει το κτίριο μας. Οι επιφάνειες αυτές μπαίνουν εύκολα αν πάμε πάνω σε μία κενή γραμμή και πατήσουμε F11 έτσι συμπληρώνουμε τον αντίστοιχο πίνακα.

ε) αφού κάνουμε όλα αυτά πηγαίνουνε στο "Παράθυρα->Ειδικές Εργασίες" και συμπληρώνουμε το αντίστοιχο παράθυρο, βάζοντας δίπλα από κάθε ειδική εργασία που μας ενδιαφέρει την "Κατηγορία Χώρου" στην οποία ανήκει το έργο.

Στο παράθυρο αυτό δηλώνουμε, εκτός από την κατηγόρια του έργου και τα παρακάτω:

I ) Αν είναι Επέκταση, Προσθήκη ή Επισκευή, βάζοντας τον αριθμό "1" στην αντίστοιχη στήλη

ΙΙ) Αν είναι Διαρρύθμιση ή Μεταρρύθμιση, βάζοντας τον αριθμό "2" στην αντίστοιχη στήλη

Ακόμα μπορούμε να δηλώσουμε και τους μηχανικούς που θα εκτελέσουν κάθε μία εργασία , τόσο για την μελέτη όσο και για την επίβλεψη

Αν θέλουμε κάποια ειδική εργασία να μην συμμετάσχει σε κάποια κατηγορία χώρου τότε πάμε πάνω στην στήλη "Όροφος" από το "Προϋπολογισμός->Επιφάνειες" και πατάμε το F4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να ορίσουμε αν μια ειδική εργασία θα συμμετάσχει η όχι στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου τύπου χώρου.

Το παράθυρο αυτό αντιστοιχεί στον "Ειδικό Χώρο" Κλιμακοστάσιο, όπου στις Ειδικές Εργασίες "Θερμομόνωση" , "Παθητική Πυροπροστασία" και "Εγκαταστάσεις Υδρευσης", έχουμε βάλει "Ο" (έχει μείνει κενό). Αυτό σημαίνει ότι για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την αμοιβή των παραπάνω ειδικών εργασιών δεν θα συμπεριλαμβάνεται το κλιμακοστάσιο.

Κάνοντας όλες τις παραπάνω ενέργειες έχουμε ολοκληρώσει την μελέτη μας και από τα "παράθυρα" μπορούμε να δούμε όποια από τα αποτελέσματα μας ενδιαφέρουν.

 

3. ΘΕΡΜΟΜOΝΩΣΗ

3.1 Πως μπορώ να κατασκευάσω ένα δικό μου δομικό στοιχείο

Ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

Πηγαίνουμε στο "βιβλιοθήκες>Δομικά στοιχεία" και στην καρτέλα που βγαίνει με τα δομικά στοιχεία της βιβλιοθήκης, πηγαίνουμε σε μια κενή της γραμμή και πατάμε το F3. Τότε βγαίνει μια καινούρια καρτέλα όπου συμπληρώνοντάς την κατάλληλα κατασκευάζουμε ένα νέο δομικό στοιχείο.

3.2 θέλω να αλλάξω το Patterns ενός δομικού υλικού τι πρέπει να κάνω;

Ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

Πηγαίνουμε στη "βιβλιοθήκη>δομικά υλικά" και στην καρτέλα που βγαίνει στο patterns βάζουμε άλλο νούμερο.

3.3 Στα φύλλα προσανατολισμού αν και έχω βάλει σωστά όλα τα στοιχεία το Κ έχει μηδενική τιμή

Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους:

α) Γιατί στο παράθυρο "στοιχεία >ειδικά στοιχεία" στον ‘Ογκο’ οικοδομής έχουμε τιμή μηδέν (πρέπει να πάμε στην αντίστοιχη γραμμή και να συμπληρώσουμε τον όγκο του κτιρίου μας), και

β) Μπορεί στο παράθυρο "προσανατολισμοί" στον αντίστοιχο προσανατολισμό να μην έχουμε συμπληρώσει την στήλη "Μήκος".

3.4 Τι πρέπει να κάνω στις περιπτώσεις όπου έχω Δάπεδα-Οροφές ή τοίχους διαχωρισμού ΑΒ στο κτίριο μου, πώς συμπληρώνονται τα αντίστοιχα φύλλα;

Τα φύλλα αυτά συμπληρώνονται όπως τα αντίστοιχα φύλλα προσανατολισμών . Πρέπει πρώτα από "στοιχεία>δομικά στοιχεία" να επιλέξουμε ένα δάπεδο η μια οροφή και ύστερα μέσα από τα φύλλα προσανατολισμών να την επιλέξουμε . Εδώ πρέπει να δώσουμε αρκετή προσοχή στην στήλη "παράγοντας" όπου καθορίζεται η γειτνίαση του δαπέδου ή της οροφής (παίρνει τις τιμές 0.5,1,0.8 ανάλογα με την περίπτωση) . Όμοια και στην περίπτωση που έχουμε τοίχους διαχωρισμού ΑΒ ( Οι τοίχοι αυτοί μπαίνουν όπως ένας κανονικός τοίχος αλλά υπολογίζονται από το πρόγραμμα σαν τοίχοι που συνορεύουν με τμήματα χαμηλής θερμοκρασίας).

3.5 Ποιά είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να ολοκληρώσω μιά μελέτη με το πρόγραμμα της Θερμομόνωσης;

Αναπτύσσοντας σε λίγες γραμμές την διαδικασία που ακολουθούμε για την ολοκλήρωση μιάς μελέτης με το πρόγραμμα, τα απαιτούμενα βήματα είναι τα εξής:

α) Από "αρχεία >νέα μελέτη" δημιουργούμε μια νέα μελέτη.

β) Στα "στοιχεία μελέτης" συμπληρώνουμε τον Προορισμό Κτιρίου, την Ιδιοκτησία, την Ζώνη κλπ.

γ) Από το "στοιχεία" ειδικά στοιχεία κτιρίου συμπληρώνουμε τον αντίστοιχο πίνακα (μόνο τις γραμμές που έχουν πράσινο χρώμα. Οι υπόλοιπες συμπληρώνονται μόνες τους από τα δεδομένα που θα δώσουμε στους προσανατολισμούς).

δ) Συμπληρώνουμε την καρτέλα των δομικών στοιχείων.

H καρτέλα αυτή συμπληρώνεται αν πάμε πάνω σε μία κενή γραμμή της και πατήσουμε το F11 , τότε μας ανοίγει μια βιβλιοθήκη από όπου μπορούμε να επιλέξουμε το δομικό στοιχείο που θέλουμε και να το φέρουμε στη λίστα μας. Μπορούμε ακόμα και να επεξεργαστούμε κάποιο δομικό στοιχείο αν πατήσουμε το F3.

Μπορούμε να φτιάξουμε και ένα δικό μας δομικό στοιχείο αν πάμε σε μία κενή γραμμή και πατήσουμε το F3 τότε βγαίνει μία καρτέλα όπου συμπληρώνοντας την κατάλληλα δημιουργούμε το δομικό στοιχείο που θέλουμε.

ε) Υστερα συμπληρώνουμε την καρτέλα των "Τυπικών Στοιχείων" από "Στοιχεία->Τυπικά Στοιχεία". Την καρτέλα αυτή όπως και την προηγούμενη την συμπληρώνουμε αν πάμε πάνω σε μία κενή γραμμή και πατήσουμε το F11, ώστε να επιλέξουμε άνοιγμα από την βιβλιοθήκη.

στ) Μετά όλα τα παραπάνω μπορούμε να πάμε και να συμπληρώσουμε την κύρια καρτέλα του προγράμματος μας που είναι οι "Προσανατολισμοί" από "Παράθυρα->Προσανατολισμοί". Για την συμπλήρωση αυτού του παραθύρου μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα μέσα στο manual της άδειας . Όπου περιγράφονται με ακρίβεια και σχολαστικότητα τόσο ο τρόπος συμπλήρωσης του όσο και η σημασία κάθε στήλης η γραμμής του. Προσοχή! τα δομικά στοιχεία που αντιστοιχούν στους τοίχους πρέπει να μπαίνουν με σειρά σύμφωνη με αυτήν των δεικτών του ρολογιού ώστε να μην έχουμε προβλήματα στην σχεδίαση των κατόψεων του κτιρίου μας όσο και για να έχουμε την σωστή πλευρά ως εξωτερική πλευρά του κτιρίου μας.

Μετά την συμπλήρωση και αυτής της καρτέλας είμαστε έτοιμοι να δούμε μέσα από τα "παράθυρα" ότι μας ενδιαφέρει από την μελέτη της θερμομόνωσης και να εκτυπώσουμε τα αποτελέσματα μας.

 

4. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

4.1 To κτίριο μου είναι υπάρχον όποτε ισχύουν διαφορετικά πράγματα από ότι θα ίσχυαν αν αυτό ήταν νέο έργο. Πώς αυτό μπορώ να το δηλώσω στο πρόγραμμα σας;

Πρέπει να πάτε στο "Στοιχεία -> Είδη Χρήσεως Κτιρίου" και στην πρώτη σειρά της καρτέλας που παρουσιάζεται, να δώσετε στο "Υφιστάμενο κτίριο" την ένδειξη "Ν" (Ναι).

4.2 Θέλω κάποια έντυπα Ενεργητικής ή Παθητικής Πυροπροστασίας να τα επεξεργαστώ όπως θέλω εγώ και να τα έχω πάντα έτσι όταν κάνω μία καινούρια μελέτη.

Μπορείτε να πάτε στις "Βιβλιοθήκες" και να επεξεργαστείτε τα έντυπα ενεργητικής και παθητικής που σας ενδιαφέρουν. Οι αλλαγές που θα γίνουν στα έντυπα αυτά είναι μόνιμες και σε κάθε νέα μελέτη σας θα παραμένουν αμετάβλητες.

4.3 Ποιά είναι τα βήματα (σε συντομία) που θα πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να ολοκληρώσω μιά μελέτη με το πρόγραμμα της Πυρασφάλειας;

Αναπτύσσοντας σε λίγες γραμμές την διαδικασία που ακολουθούμε για την ολοκλήρωση μιάς μελέτης με το πρόγραμμα, τα απαιτούμενα βήματα είναι τα εξής:

α) Από τα "Αρχεία ->Νέα Μελέτη" δημιουργούμε μια νέα μελέτη.

β) Από τα "Στοιχεία -> Ιδιοκτήτης, Εργο, Μηχανικοί" βάζουμε τα στοιχεία που θέλουμε για το έργο μας . Μπορούμε να πάμε στην "Βιβλιοθήκη" και να συμπληρώσουμε τους μηχανικούς και τις Νομαρχίες που χρησιμοποιούμε πιο συχνά, ώστε κάθε φορά με F11 να μπορούμε να τους τοποθετήσουμε στις αντίστοιχες θέσεις των "στοιχείων". Οι Νομαρχίες και οι μηχανικοί που μπαίνουν στις "βιβλιοθήκες" δεν μεταβάλλονται όταν πάμε από το ένα έργο στο άλλο και μένουν τα ίδια για όλα τα έργα.

γ) Πηγαίνουμε στα "Στοιχεία ->Είδη Χρήσεων κτιρίου" και συμπληρώνουμε τα είδη χρήσεως του κτιρίου. Με F11 πάνω σε κάθε γραμμή βγαίνει ένας πίνακας όπου μπορούμε να επιλέξουμε την χρήση ή τις χρήσεις που το κτίριο μας επιθυμούμε να έχει. Ακόμα από τον πίνακα αυτό δηλώνουμε αν το κτίριο μας είναι υφιστάμενο ή όχι, έτσι έχουμε τον παρακάτω πίνακα τον παρακάτω πίνακα:

δ) Ομοια συμπληρώνουμε και τους πίνακες: "Στοιχεία->Ειδικά" και "Στοιχεία->Πίνακας Πλευρικών Ανοιγμάτων". Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται με βάση τα ειδικά δεδομένα που έχουμε για το υπόψη κτίριο μας. Ετσι έχουμε:

ε) Μετά από όλα αυτά πηγαίνουμε στο "Δεδομένα -> Χρήση 1, 2," και συμπληρώνουμε την καρτέλα που εμφανίζετε για κάθε όροφο χωριστά (κάθε γραμμή της καρτέλας αντιστοιχεί σε κάθε όροφο). Ετσι έχουμε τον πίνακα που ακολουθεί:

Μετά από όλα αυτά έχουμε ολοκληρώσει την μελέτη μας και είμαστε έτοιμοι να δούμε από τα "Παράθυρα" όποιο έντυπο μας ενδιαφέρει.

 

Last updated 07/07/99