Εάν η έκδοση των προγραμμάτων που έχετε είναι προγενέστερη προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τα προγράμματα σε Windows 2000, Me, Nt, ή Windows XP παρουσιάζεται το παρακάτω πρόβλημα:

Κατά την  διάρκεια της εγκατάστασης, το πρόγραμμα κολλάει όταν φτάνει στην δημιουργία εικονιδίων. Τι να κάνω;

1. Βγείτε από το πρόγραμμα της εγκατάστασης πιέζοντας το εικονίδιο ‘’Έξοδος’’

2. Κατεβάστε το αρχείο adapt.INI και τοποθετήστε το στο directory των Windows.

Ανοίξτε το αρχείο adapt.ini και βεβαιωθείτε ότι αναφέρονται τα εξής (σε περίπτωση που έχετε εγκαταστήσει τα προγράμματα στο δίσκο C):

 

[CONFIG]

LIBSPATH=C:\4M\LIBS\DATAF

OFFERPATH=C:\4M\LIBS\OFR

PROJECTSPATH=C:\4M\CALC

YLIKA=C:\YLIKA98

 

Εάν έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα στο δίσκο D, τότε θα αναφέρονται τα εξής:

 

[CONFIG]

LIBSPATH=C:\4M\LIBS\DATAF

OFFERPATH=C:\4M\LIBS\OFR

PROJECTSPATH=C:\4M\CALC

YLIKA=C:\YLIKA98

 

Ανάλογα με την έκδοση, διορθώνουμε τον αριθμό στο πεδίο VERSION πχ. για την έκδοση ADAPT 9 πρέπει να γράφει:

 

[VERSION]

VERSION=9

 

3. Δημιουργείστε τα εικονίδια των προγραμμάτων ως εξής:

·         Πιέζουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού επάνω στην επιφάνεια εργασίας.

·         Επιλέγουμε ‘’Δημιουργία’’ (‘’New’’) και ‘’Συντόμευση’’ (‘’Shortcut’’).

·         Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε ‘’Αναζήτηση’’(‘’Browse’’).

·         Βρίσκουμε στο δίσκο μας και στο directory 4M\CALC τα επιμέρους directories των εφαρμογών πχ. AERA για αεραγωγούς, APOL για Απώλειες κοκ

·         Μέσα σε αυτά τα directories βρίσκουμε το αντίστοιχο αρχείο exe πχ. Aera.exe για τους αεραγωγούς, apol.exe για τις απώλειες κοκ.

Σημείωση: Εάν λόγω των ρυθμίσεων του Η/Υ σας δεν εμφανίζεται η κατάληξη .exe επιλέγουμε το αρχείο με το γνώριμό σας εικονίδιο για κάθε εφαρμογή.

·         Κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε αυτό το αρχείο επανερχόμαστε στην προηγούμενη οθόνη που αυτή τη φορά έχει συμπηρωμένο το πεδίο με το όνομα του αρχείου και το πλήκτρο ‘’Επόμενο’’ (‘’Next’’) ενεργοποιημένο.

·         Πιέζουμε το πλήκτρο ‘’Επόμενο’’ (‘’Next’’).

·         Πληκτρολογούμε το όνομα με το οποίο επιθυμούμε να εμφανίζεται το εικονίοδιο στην επιφάνεια εργασίας.

·         Πιέζουμε το πλήκτρο ‘’Τέλος’’ (‘’Finish’’).

·         Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για κάθε μια εφαρμογή ξεχωριστά.

Σημείωση: Εάν δεν επιθυμούμε να γεμίσει με εικονίδια η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας, κάνουμε το εξής:

Στην επιφάνεια εργασίας πιέζουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγουμε  ‘’Δημιουργία’’ (‘’New’’) και ‘’Φάκελλος’’ (‘’Folder’’). Πληκτρολογούμε το όνομα το φακέλλου (πχ. 4Μ ADAPT) και πιέζουμε ‘’ENTER’’. Κάνουμε διπλό κλικ στο φάκελλο αυτό που έιναι κενός. Κατόπιν, επιλέγουμε ένα-ένα τα εικονίδια που δημιουργήσαμε και τα ‘’σέρνουμε’’ μέσα στο φάκελλο.

4. Ακολουθείστε την γνωστή διαδικασία για να πάρετε κωδικούς πρόσβασης.

5. Αν οι εφαρμογές δεν τρέχουν ακολουθείστε τα εξής:

Βεβαιωθείτε ότι το hasp βρίκεται στη θέση του και εφαρμόζει καλά στην πόρτα του Η/Υ σας.

Εάν εξακολουθεί το πρόβλημα, κατεβάστε και εγκαταστείστε το αρχείο hdd32.exe.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η 4Μ δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία των προγραμμάτων της για λειτουργικά συστήματα μεταγενέστερα από εκείνα για τα οποία είχαν σχεδιαστεί τα προγράμματα (και επομένως ήταν αδύνατη οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις μελλοντικές εξελίξεις).