International Web Site

Η/Μ Εγκαταστάσεις
>> FINE
Ενεργειακά
>> 4Μ-ΚΕΝΑΚ
Αρχιτεκτονικά
>> IDEA
Διαχείριση Εργων
>> ERGA
Εκδοση Οικ. Αδειών
>> ADEIA
Στατικά
>> STRAD
>> STEEL
>> 'Αλλα
CAD
>> IntelliCAD
>> Άλλα Προγράμματα
 
 
Site map
 
     

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Απαντήσεις στις πιό συνήθεις ερωτήσεις στο IDEA)

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πάω να τρέξω το πρόγραμμα και δεν μου ανοίγει ή βγάζει μήνυμα Error.

Δεν έχετε κάνει εγκατάσταση του Adeia πριν από  το IDEA .

2. ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίγω το πρόγραμμα και δεν μου δουλεύει καμία εντολή του IDEA.

Αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπει το Hasp. Βεβαιωθείτε ότι το hasp είναι από πίσω. Aν είναι τότε από το φάκελο 4m τρέξτε το αρχείο I1HASP ή I2HASP, ανάλογα με τα Windows που έχετε. Αν και τότε δεν λυθεί το πρόβλημα κάνετε πάλι εγκατάσταση.

3. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πηγαίνουμε στο file > open και δεν ανοίγει το παράθυρο για να επιλέξω σχέδιο (dwg).

Θα πρέπει στην μεταβλητή FILEDIA να θέσουμε την τιμή 1. Στη γραμμή εντολής πληκτρολογούμε filedia, πιέζουμε enter, δίνουμε την τιμή 1 και πιέζουμε πάλι enter.

4. ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίγω ένα σχέδιο και κάποια κείμενα εμφανίζονται με ερωτηματικά. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να διορθωθούν τα κείμενα;

Επιλέγουμε το κείμενο και πατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Πηγαίνουμε στα properties και ανοίγουμε τη καρτέλα στην οποία ελέγχουμε αν μπορούμε να διαβάσουμε το κείμενο στο κάτω μέρος του παραθύρου. Αν μπορούμε να το διαβάσουμε τότε στη περιοχή style επιλέγουμε κάποιο font που να αναφέρετε στα windows (π.χ W4MS2.SHX, ARIAL). Αν Δε μπορούμε να το διαβάσουμε βάζουμε κάποια γραμματοσειρά σε DOS.

5. ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσπαθώ να ανοίξω πολλά σχέδια και δε μπορώ. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει στη μεταβλητή sdi να θέσουμε την τιμή 0. Στη γραμμή εντολής πληκτρολογούμε sdi, πιέζουμε enter, δίνουμε την τιμή 0 και πιέζουμε πάλι enter.

6. ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέλω να δημιουργήσω ένα κουμπί για τη φωτοσκίαση. Πως γίνεται αυτό;

Κάνουμε δεξί κλικ στα toolbars > προσαρμογή, διαλέγουμε τη καρτέλα γραμμές εργαλείων, διαλέγουμε μια από τις κατηγορίες που υπάρχουν και βγάζουμε το πλήκτρο που θέλουμε στην επιφάνεια εργασίας. Τέλος στο tool tip δίνουμε το όνομα που θέλουμε και την εντολή που θέλουμε να εκτελεί.

7. ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταφέρω μια κάτοψη που έχω σχεδιάσει και προσπαθώ να την ανοίξω κάπου αλλού αλλά στην κάτοψη δε μου αναγνωρίζει την γραμματοσειρά ενώ στην τομή μου την αναγνωρίζει.

Πληκτρολογούμε στο Command line dwgcodepage και θα πρέπει να γράφει ANSI 1253. Αν γράφει 1252 τότε το διορθώνω, γράφοντας ANSI 1253.

8. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω ανοίξει ένα σχέδιο και το πρόγραμμα τρέχει πολύ αργά. Τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να τρέξετε την εντολή purge και να επιλέξετε all, έτσι ώστε να σβηστούν κάποια δεδομένα που έχουν παραμείνει στο πρόγραμμα αλλά δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

9. ΕΡΩΤΗΣΗ

Δεν μπορώ να δημιουργήσω αρχείο τομών - όψεων και αξονομετρικό. Τι φταίει;

Ελέγξτε το path στο οποίο έχετε τοποθετήσει τη μελέτη σας. Το πιο πιθανό είναι να έχετε μεγάλο path και να μην αναγνωρίζεται από το AutoCAD. Επίσης μπορεί να φταίει το ότι η μελέτη δεν είναι μέσα σε φάκελο με κατάληξη bld.

10. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορούμε να δουλέψουμε σε παράλληλα παράθυρα, όψεις, τομές κτλ;

Πάμε στο Window > New window και ανοίγουμε όσα παράθυρα θέλουμε, στο καθένα από τα οποία μπορούμε να έχουμε την κάτοψη, την 3D απεικόνιση κτλ. Ότι αλλαγές κάνουμε σε ένα από αυτά τα παράθυρα, γίνονται αυτόματα και σε όλα τα υπόλοιπα.

11. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να αλλάξω το σύστημα συντεταγμένων;

Αρχικά φέρνουμε μια βοηθητική γραμμή που θα συμβολίζει τον άξονα των x και άλλη μια κάθετη σ' αυτή που θα συμβολίζει τον άξονα των y. Στη συνέχεια πάμε στο Tools (Εργαλεία) > UCS (ΣΣΧ) > 3 point (3 σημεία), και επιλέγω αρχικά το σημείο στο οποίο θεωρώ τη νέα αρχή των συντεταγμένων, την κατεύθυνση που θα είναι ο x άξονας (πάνω στη βοηθητική ευθεία που έφερα αρχικά) και τέλος την κατεύθυνση που θα είναι ο y άξονας (πάνω στην άλλη βοηθητική ευθεία που έχω φέρει).

12. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πώς μπορώ να εισάγω ένα κείμενο word μέσα σε κάποιο σχέδιο;

Πηγαίνετε στο Εισαγωγή > Αντικείμενο OLE. Στη καρτέλα που εμφανίζει επιλέγετε το Create from File και κάνετε Browse το αρχείο που θέλετε να εισάγετε.

13. ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίγω το IDEA και δεν μου εμφανίζει τα menu AutoBLD, AutoREG κτλ. Τι πρέπει να κάνω;

Τρέξτε στη command line την εντολή menuparams και αλλάξτε κάποια από τις επιλογές που είναι καθορισμένες.

14. ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε κάποια μελέτη που άνοιξα το κείμενο στα πινακάκια των ανοιγμάτων εμφανίζονται με τετράγωνα. Τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να τρέξετε την εντολή qtext και να πληκτρολογήσετε off. Στη συνέχεια τρέχετε την εντολή regen και τα κείμενα εμφανίζονται.

15. ΕΡΩΤΗΣΗ

Που σώζονται τα αρχεία για τις βιβλιοθήκες των όρων δόμησης;

Τα αρχεία για τους όρους δόμησης βρίσκονται μέσα στο C:/4Μ/ADEIA/Libs και είναι τα αρχεία με όνομα dbb2.

16. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να αλλάξω το path ώστε οι νέες μελέτες που δημιουργώ να μην σώζονται στο C:\4M\ADEIA;

Πρέπει να πάτε στο C:\Idea8\Idea και να ανοίξετε το αρχείο Autoidea.ini. Στην επιλογή ADEIAWIN= βάζετε το path στο οποίο θέλετε να σώζονται οι μελέτες σας.

17. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να φτιάξω κάποιο δικό μου block;

Για να φτιάξετε δικό σας block πηγαίνετε στη Σχεδίαση > Μπλοκ > Δημιουργία (ή τρέχετε την εντολή bmake) και στη καρτέλα που σας ανοίγει πατάτε το κουμπί Νέο μπλοκ. Στη συνέχεια δίνετε το σημείο εισαγωγής για το νέο μπλοκ και επιλέγετε τις οντότητες που θέλετε να υπάρχουν στο μπλοκ αυτό.

18. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να ρυθμίσω στο ποντίκι μου να έχω τις έλξεις όταν πατάω τη ροδέλα;

Πληκτρολογείται την εντολή mbuttonpan και θέτετε τη μεταβλητή αυτή OFF.

19. ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ένα σχέδιο που δουλεύω κάνω εισαγωγή κάποιας εξωτερικής αναφοράς, η οποία είναι μια κάτοψη που είχα δημιουργήσει και είναι 3D. Όταν την φέρνω στο σχέδιό μου και κάνω 3D απεικόνιση αυτή φαίνεται σαν γραμμές και όχι σαν οντότητες. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει πριν φέρετε στο σχέδιό σας την εξωτερική αναφορά να έχετε σώσει το σχέδιο αυτο (εξωτερική αναφορά) σε 3d απεικόνιση.

20. ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν επιλέγω κάποιες οντότητες , π.χ. γραμμή, αυτές δεν εμφανίζονται με διακεκομένη γραμμή με αποτέλεσμα να μην ξέρω αν έχουν επιλεγεί. Τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να πληκτρολογήσετε τη παράμετρο HIGHLIGHT και να βάλετε τη τιμή ON.

21. ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάνω εγκατάσταση του προγράμματος IDEA και μου βγάζει το μήνυμα ότι δεν μπορεί να αποσυμπιέσει κάποια αρχεία. Αν αγνοήσω τα μηνύματα αυτά και συνεχίσω την εγκατάσταση, όταν μπω στο πρόγραμμα ανοίγει κανονικά αλλά στις βιβλιοθήκες δεν υπάρχει τίποτα.

Θα πρέπει πριν κάνετε την εγκατάσταση του IDEA να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα ADEIA γιατί κάποια αρχεία των βιβλιοθηκών είναι κοινά.

22. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να απενεργοποιήσω το zoom από τη ροδέλα του ποντικιού;

Η παράμετρος που πρέπει να αλλάξετε είναι zoomfactor. Οι τιμές που παίρνει αυτή η παράμετρος είναι από 3 έως 100 και αυξάνεται ανάλογα η ταχύτητα με την οποία γίνεται το zoom.

23. ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορώ να μετατρέψω ένα αρχείο dwg σε αρχείο φωτογραφίας;

Για να μετατρέψετε ένα dwg αρχείο σε αρχείο φωτογραφίας, πηγαίνετε Αρχείο > Εξαγωγή και στην επιλογή ‘Save as type:’ διαλέγετε ‘Αρχείο bitmap (bmp)’.

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το ‘Print Screen’ του πληκτρολογίου ώστε να κάνετε το σχέδιο που θέλετε bmp.

24. ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάνω την εγκατάσταση του προγράμματος, βάζω πρώτα το ADEIA και μετά το IDEA, και όταν ανοίγω το αρχιτεκτονικό δεν μου εμφανίζει τα menu του AUTOBLD και AUTOREG. Τρέχω την εντολή menuparams, αλλάζω την γλώσσα από αγγλική σε ελληνική αλλά και πάλι δεν μου βγάζει τα παραπάνω menu. Αν πατήσω το F2 μου βγάζει ότι δεν μπορεί να φορτωθεί το phidea. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να πάτε στα περιεχόμενα του cd που κάνατε την εγκατάσταση του προγράμματος και να τρέξετε το αρχείο Dx61core.exe, το οποίο βρίσκεται μέσα στο φάκελο Directx6.

25. ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσπαθώ να κάνω μετακίνηση 2 αντικείμενα ταυτόχρονα αλλά όταν πάω να επιλέξω το δεύτερο αντικείμενο το πρώτο αποτσεκάρετε. Τι πρέπει να κάνω?

Πηγαίνετε Εργαλεία > Ρυθμίσεις Επιλογής και στην επιλογή Πολλαπλές επιλογές βάζετε τικ.

26. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω βάλει κάποιον Ήλιο αλλά όταν πάω να τον επιλέξω για να τον μετακινήσω δεν μπορώ να τον πιάσω.

Θα πρέπει να πάτε Μορφή > Εξερεύνηση σχεδίου και να ξεκλειδώσετε το layer ASHADE.

27. ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέλω να δω το μήκος κάποιας γραμμής. Πως μπορώ να το κάνω αυτό;

Για να δείτε το μήκος κάποιας γραμμής πηγαίνετε Εργαλεία > Πληροφορίες > Λίστα, επιλέγετε τη γραμμή που θέλετε και πατάτε enter, οπότε σας δίνει το μήκος της γραμμής.

28. ΕΡΩΤΗΣΗ

‘Οταν τρέχω κάποια εντολή, μου βγάζει και ένα πτυσσόμενο menu στο οποίο υπάρχουν διάφορες επιλογές. Πως γίνεται να απενεργοποιηθεί αυτό το menu?

Πηγαίνετε Εργαλεία > Προτιμήσεις > Εμφάνιση και βγάζετε το check από την επιλογή Εμφάνιση παραθύρων διαλόγου.

29. ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν επιλέγω κάποιο αντικείμενο για να το μετακινήσω, δεν μου εμφανίζει και το ίχνος του καθώς μετακινώ το ποντίκι. Τι πρέπει να κάνω?

Πληκτρολογείται την εντολή DRAGMODE και βάζετε την επιλογή Auto.

30. ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν ενεργοποιήσουμε οποιανδήποτε εντολή π.χ. line τότε το τετραγωνάκι που βρίσκεται στο κέντρο του σταυρονήματος αντί να εξαφανιστεί τότε αυτό μεγαλώνει με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε να βλέπουμε στο σημείο που θέλουμε να κάνουμε έλξη

Αυτό το τετραγωνάκι που εμφανίζεται είναι από τις έλξεις και θα πρέπει να μικρύνει το μέγεθός του. Πρέπει να τρέξετε την εντολή aperture και να βάλετε μικρότερο μέγεθος.

31. ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι ύψος κειμένου πρέπει να βάζω στα κείμενα που γράφω σε ένα σχέδιο, έτσι ώστε στην εκτύπωση να βγαίνουν σε κανονικό μέγεθος?

Εξαρτάται από την κλίμακα στην οποία θέλετε να εκτυπώσετε το σχέδιο. Π.χ. για εκτύπωση σε κλίμακα 1:50, βάζετε ύψος γραμμάτων 0,1, για τα κείμενα εσωτερικά του σχεδίου, και το ύψος στο οποίο εκτυπώνονται είναι 2mm. Για κείμενα σε πινακίδες, βάζετε ύψος 0,5. Ανάλογα για εκτύπωση σε κλίμακα 1:100, βάζετε ύψος γραμμάτων 0,2 κτλ.

32. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έκανα εγκατάσταση και το ADEIA και το IDEA9 στο δίσκο F, ενώ ο δίσκος C είναι τελείως κενός. Όταν ανοίγω το IDEA9 και πηγαίνω AutoBLD > Σχέδια – Σύμβολα Βιβλιοθηκών και ανοίγω κάποια βιβλιοθήκη, τότε μου βγάζει το μήνυμα ‘’Can’t find library C:\4M\Adeia\Adeialib.dll και δεν μου την ανοίγει.

Θα πρέπει να πάτε στο C ή F (όπου έχετε εγκαταστήσει τα Windows):\Windows\Adeia.ini και το αρχείο αυτό θα πρέπει να γράφει τα εξής:

[CONFIG]

LIBSPATH=C:\4M\ADEIA\LIBS\DATAF

OFFERPATH=C:\4M\ADEIA\LIBS\OFR

PROJECTSPATH=C:\4M\ADEIA

[FONTS]

DEFAULT=ARIAL#9

[VERSION]

VERSION=7

Επίσης θα πρέπει να πάτε στο F:\Idea8\Idea\Autoidea.ini και το αρχείο αυτό θα πρέπει να γράφει τα εξής:

[Paths]

;Libs=C:\IDEA2K

;BuildLibs=c:\idea2k

ADEIAWIN=f:\4M\ADEIA

;ProjectsPath=c:\4m\adeia

[Config]

LinkTo=Win

[ADEIA]

MONOSIVERSION=5

WallOfferPriority=SPEED

[WALKIDEA]

NoDoorPositions=1

 

33. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω ένα αρχείο στο οποίο όταν προσπαθώ να σχεδιάσω κάποια polyline μου την σχεδιάζει με πάχος. Τι πρέπει να αλλάξω;

Πρέπει να πληκτρολογήσετε PLINEWID και να αλλάξετε το πάχος σε 0.

34. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω ενεργοποιημένες τις έλξεις, π.χ. άκρο, και όταν πάω να σχεδιάσω είτε τοίχους είτε γραμμές, όταν πατάω στο σημείο που θέλω με την έλξη δεν επιλέγεται με την πρώτη φορά και πρέπει να ξαναπατήσω.

Πρέπει να πάτε στο C:\IDEA9 και να σβήσετε το αρχείο icad.exe.Manifest.

34. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω ένα αρχείο τοπογραφικού, που έχει κατασκευαστεί με κάποιο άλλο πρόγραμμα και όταν το ανοίγω με το IDEA βλέπω ότι κάποια κείμενα είναι mtext και είναι με bold και κάποια άλλα dtext, τα οποία είναι κανονικά. Θέλω να αλλάξω τα mtext κείμενα που είναι Bold και να τα κάνω κανονικά, όπως είναι και τα dtext αλλά όταν πηγαίνω Μορφή > Στυλ Κειμένου και αλλάζω τη γραμματοσειρά, παρατηρώ ότι αλλάζουν μόνο τα κείμενα dtext.

Πρέπει να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε , να πατήσετε δεξί πλήκτρο και να επιλέξετε Ιδιότητες. Εκεί στο πεδίο Περιεχόμενα, αναγράφεται το κείμενο, αλλά πριν από αυτό υπάρχει και το κείμενο \Ftxt.shx|b0;, που σημαίνει ότι για τα κείμενα αυτά έχει εισαχθεί μια γραμματοσειρά Ftxt.shx. Για να επανέλθουν τα κείμενα στην κανονική τους μορφή θα πρέπει να σβηστεί από κάθε mtext κείμενο το \Ftxt.shx|b0;

35. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να ενεργοποιήσω και να απενεργοποιήσω τα scroll bars του προγράμματος;

Πληκτρολογείστε την εντολή scrollbar στη command line και βάλτε την παράμετρο ON ή OFF.

 

Β.  AUTOREG

1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να κάνω προσδιορισμό σημείων από αρχείο ταχυμέτρου για να εισάγω κάποια σημεία στο τοπογραφικό μου; Σε τι μορφή πρέπει να είναι το αρχείο;

Στη πρώτη στήλη γράφουμε τον αύξοντα αριθμό του σημείου, στη δεύτερη τη συντεταγμένη x, στη τρίτη τη συντεταγμένη y και στη τέταρτη τη συντεταγμένη z.

2. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να προσθέσω κάτι στο Κείμενο Όρων Δόμησης και στο Κείμενο Διαγράμματος Κάλυψης και πως μπορώ να αλλάξω τα fonts;

Αφού τοποθετήσετε το κείμενο μέσα στο σχέδιο, στη συνέχεια πηγαίνετε στο AutoREG > Αλλαγή Κειμένων και σας ζητάει να επιλέξετε το mtext που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αφού το επιλέξετε σας εμφανίζει μια καρτέλα στην οποία πατάτε το διορθωτή. Σας ανοίγει τη καρτέλα παράγραφος κειμένου και εκεί κάνετε ότι αλλαγές θέλετε.

3. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να κατασκευάσω το Ιδεατό Στερεό;

Πρώτ’ απ’ όλα θα πρέπει να καθορίσετε τους Όρους Δόμησης από το AutoREG > Επιλογή Όρων Δόμησης. Στη συνέχεια και αφού έχετε κάνει καθορισμό οικοπέδου βάζετε την οικοδομική γραμμή. Στη συνέχεια πηγαίνετε στο AutoREG > Οικόπεδο 3D > Δρόμος, τοποθετείται το δρόμο στη κατάλληλη απόσταση από κάποια πλευρά του οικοπέδου και τέλος πηγαίνετε AutoREG > Οικόπεδο 3D > Ιδεατό Στερεό.

4. ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι τα αρχεία στα οποία έχουν το Κείμενο Όρων Δόμησης και το Κείμενο Διαγραμμάτων Κάλυψης.

Τα κείμενα αυτά βρίσκονται μέσα στο C:\IDEA9\IDEA\LANG\GR\REGION. Το Κείμενο Όρων Δόμησης είναι στο αρχείο με όνομα Topo_GR.txt και το Κείμενο Διαγράμματος Κάλυψης είναι στο αρχείο με όνομα rules_GR.txt

 

Γ.  AUTOBLD

1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω μία κάτοψη στην οποία δεν φαίνονται τα καμπύλα τμήματα των ανοιγμάτων.

Τα καμπύλα τμήματα των ανοιγμάτων ανήκουν στο layer anoigma, οπότε θα πρέπει να ξεπαγώσουμε το συγκεκριμένο layer.

2. ΕΡΩΤΗΣΗ

Είχα καθορίσει τα επίπεδα του κτιρίου και κάποια στιγμή που μπήκα στο καθορισμό κτιρίου δεν μου εμφάνιζε τα επίπεδα που είχα καθορίσει.

Χάθηκε το block της διαχείρισης επίπέδων και το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να ξανακαθορίσουμε τα επίπεδά μας.

3. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πάω να κατασκευάσω ένα δοκάρι και ενώ κάνω όλα τα βήματα σωστά δε μου το εμφανίζει στην οθόνη. Τι φταίει;

Έχετε κλειστό το layer των δοκαριών. Πηγαίνετε στο autoBLD > Διαχείριση layer και σημειώνετε τα δοκάρια.

4. ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέλω να κατασκευάσω μια μονόριχτη στέγη σε ένα ημικύκλιο. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό;

Αφού κατασκευάσουμε το ημικυκλικό τμήμα της στέγης πηγαίνουμε στο AutoBLD > Σχεδίαση ειδικών στοιχείων > Στέγη κ έστω ότι επιλέγουμε την ισοκλινή. Στη συνέχεια για τον ορισμό περιγραμμάτων επιλέγουμε 'σημεία' και πάνω στο ημικυκλικό τμήμα τσεκάρουμε κάποια σημεία. Πατάμε ok και κατασκευάζουμε τη στέγη. Στη συνέχεια για να την κάνουμε μονόριχτη πηγαίνουμε στο AutoBLD > Σχεδίαση ειδικών στοιχείων > Αλλαγή στέγης και επιλέγουμε τη στέγη που κατασκευάσαμε. Στη καρτέλα που εμφανίζεται πιέζουμε το κουμπί 'κλίση' και αλλάζουμε τη κλίση της ευθύγραμμης πλευράς σε 90ο.

5. ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέλω να δημιουργήσω ένα δικό μου τοίχο και να τον βάλω στη βιβλιοθήκη ώστε να μπορώ να τον επιλέξω όταν κατασκευάζω κάποιον τοίχο. Πως μπορώ να το κάνω αυτό;

Πηγαίνετε στο AutoBLD > Βιβλιοθήκες Στοιχείων > Στοιχεία Κτιρίου και επιλέγετε π.χ εξωτερικές τοιχοποιίες και πατάτε επιλογή. Στη καρτέλα που εμφανίζει επιλέγετε μια κενή θέση και συμπληρώνετε τα στοιχεία της τοιχοποιίας που θέλετε να δημιουργήσετε, δηλ. Περιγραφή, συντελεστής k, βάρος, πάχος, χρώμα κτλ. Πατάτε ok ώστε να δημιουργηθεί η νέα κατηγορία. Για να την αποθηκεύσετε πηγαίνετε στο AutoBLD > Τυπικά Στοιχεία > Εξωτερικές τοιχοποιίες και στη καρτέλα που σας βγάζει επιλέγετε μία κενή θέση. Στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο βιβλιοθήκη, επιλέγετε την εξωτερική τοιχοποιία που θέλετε και πατάτε ok.

6. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να δημιουργήσω κάποια δικά μου αντικείμενα;

Ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Πηγαίνετε στο AutoBLD > Βιβλιοθήκες Σχεδίων > 2D ή 3D ή Σχέδια Όψεων ή Χρήστη > Επιλέγετε το είδος συμβόλου > Θέση Συμβόλου (επιλέγετε κάποια κενή θέση) > Επιλογή αντικειμένων (επιλέγετε με παράθυρο το αντικείμενο που έχετε σχεδιάσει) > Σημείο εισαγωγής (επιλέγετε το σημείο από το οποίο θέλετε να τοποθετείται το αντικείμενο) > Οθόνη slide (επιλέγετε με παράθυρο το αντικείμενο που έχετε σχεδιάσει) > Καταχώρηση slide (εμφανίζει το σχέδιο στο παράθυρο) > Καταχώρηση σχεδίου > ok.

7. ΕΡΩΤΗΣΗ

Δεν συμμετέχουν τα ανοίγματά μου στους ελέγχους αερισμού - φωτισμού. Τι πρέπει να κάνω;

Αν κάνετε αλλαγή των ανοιγμάτων αυτών, θα πρέπει να είναι τσεκαρισμένα, στην καρτέλα που εμφανίζεται, οι ενδείξεις ΄συμμετέχει στον έλεγχο φωτισμού' και 'συμμετέχει στον έλεγχο αερισμού'. Επίσης θα πρέπει να ελέγξετε αν οι τοίχοι στους οποίους ανήκουν τα ανοίγματα είναι εξωτερικοί ή εσωτερικοί. Θα πρέπει να ορίσουμε τους τοίχους αυτούς εξωτερικούς.

8. ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι πρέπει να κάνω για να παρουσιάζονται οι διαστάσεις μου στο κέντρο της γραμμής;

Πρέπει να πάτε στο AutoBLD > Χαρακτηριστικά Στοιχείων > Διαστασιολόγηση και στη καρτέλα Διαχείριση Διαστασιολόγησης θέτουμε Οριζόντια Απόσταση Κειμένου από Διαστασιακή Γραμμή και Κάθετη Απόσταση Κειμένου από Διαστασιακή Γραμμή ίσα με μηδέν.

9. ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε μία μελέτη που έκανα είχα βάλει τις διαστάσεις και όταν κάνω 3D απεικόνιση οι διαστάσεις μου εμφανίζονται πολύ πιο ψηλά από το κτίριο.

Αυτό που πρέπει να κάνετε αρχικά είναι να ελέγξετε σε ποιό layer ανήκουν οι διαστάσεις. Το πιο πιθανό είναι να ανήκουν στο BUILD_FL00X_USER και γι΄ αυτό το λόγο να εμφανίζονται πολύ ψηλότερα από το κτίριο. Θα πρέπει οι διαστάσεις να ανήκουν στο layer BUILD_FL00X_DIMENSION και αυτό επιτυγχάνεται αν βάλετε τις διαστάσεις από το AutoBLD > Διαστασιολόγηση.

10. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να κατασκευάσω μια κεκλιμένη πλάκα;

Αφού κατασκευάσετε τη πλάκα, τρέχετε την εντολή rotate3d και επιλέγετε τη πλάκα που θέλετε να περιστρέψετε. Στη συνέχεια επιλέγετε πάνω στη πλάκα τον άξονα ως προς τον οποίο θέλετε να περιστραφεί και τέλος πληκτρολογείτε τη γωνία περιστροφής.

11. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω κατασκευάσει κάποια αρχεία όψεων και τομών και προσπαθώ να αλλάξω το χρώμα των γραμμών, πηγαίνοντας στον explorer και αλλάζοντας το χρώμα του layer στο οποίο ανήκουν, αλλά βλέπω οτι το χρώμα δεν αλλάζει.

Αυτό γίνεται προφανώς διότι το χρώμα του συγκεκριμένου layer δεν είναι “by layer”. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε τις γραμμές που θέλετε να αλλάξετε το χρώμα, με δεξί κλικ να πάτε στις ιδιότητες και στην επιλογή χρώματος να βάλετε by layer. Στη συνέχεια πηγαίνετε στον explorer, βρίσκετε το layer στο οποίο ανήκουν οι γραμμές και βάζετε το χρώμα που θέλετε.

12. ΕΡΩΤΗΣΗ

Που μπορώ να καθορίσω τα χρώματα με τα οποία θα βγαίνουν τα αρχεία όψεων και τομών?

Τα χρώματα των γραμμών στα αρχεία όψεων και τομών είναι τα ίδια με το χρώμα των οντοτήτων στη 3d απεικόνιση. Στα αρχεία τομών τα σημεία που κόβονται παρουσιάζονται με χρώμα magenda και ανήκουν σε κάποιο layer INTR_x.

13. ΕΡΩΤΗΣΗ

Δεν μου κατασκευάζει σκάλα ή κατασκευάζει μόνο την αρχή και το τέλος της.

Δεν έχετε κάνει ομαλοποίηση της γραμμής ανάβασης.

14. ΕΡΩΤΗΣΗ

Για το άνοιγμα μου λέει πως δεν χωράει στον τοίχο.

Η ποδιά μαζί με το ύψος είναι μεγαλύτερα από το ύψος του τοίχου.

15. ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέλω να φτιάξω έναν τοίχο αλλά όταν πηγαίνω AutoBLD > Τοίχος > Εξωτερικός δεν μου ανοίγει την καρτέλα του εξωτερικού τοίχου για να βάλω τα στοιχεία που θέλω. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ανοίγματα.

Πρέπει να πάτε στο AutoBLD > Χαρακτηριστικά Στοιχείων > Διάφορα και να σημειώσετε το Εμφάνιση διαλόγου πριν τη σχεδίαση.

16. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πηγαίνω στο AutoBLD > Σχέδια – Σύμβολα Βιβλιοθηκών και όταν ανοίγω τις βιβλιοθήκες για να τοποθετήσω κάποιο έπιπλο διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Τί πρέπει να κάνω;

Αυτό σημαίνει ότι λείπουν κάποια αρχεία από τις βιβλιοθήκες του προγράμματος. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ξαναεγκαταστήσετε το πρόγραμμα ADEIA και να ελέγξετε αν στο C:\4M\ADEIA\LIBS\DATAF  υπάρχουν τα αρχεία Dbz.dat.

17. ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέλω να βάλω hatch στις όψεις ενός κτιρίου που κατασκευάζω καθώς επίσης και στη 3d απεικόνιση. Πως μπορώ να το κάνω αυτό;

Για να βάλετε hatch στις όψεις ενός κτιρίου θα πρέπει να πάτε AUTOBLD > Σχέδια Μελέτης > Όψεις και να φτιάξετε αρχείο όψης. Στο αρχείο αυτό μπορείτε να βάλετε ότι hatch θέλετε. Για να βάλετε hatch σε 3D απεικόνιση θα πρέπει να πάτε AUTOBLD > Σχέδια Μελέτης > Προοπτικό > Κτιρίου και να κατασκευάσετε αρχείο προοπτικού. Σε αυτό το αρχείο μπορείτε να βάλετε το hatch που θέλετε.

18. ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάνω αντιγραφή μιας σκάλας από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 2. Τι βήματα πρέπει να ακολουθήσω ώστε στο δεύτερο επίπεδο να έχω μόνο την κάτοψη της σκάλας με απλές γραμμές;

Αφού αντιγράψετε τη σκάλα την επιλέγετε και κάνετε ‘Διάσπαση χαρακτηριστικών σε κείμενο’. Στην συνέχεια τρέχετε την εντολή regen, επιλέγετε όλη τη σκάλα και την βάζετε στο layer Build_Fl002_user. Τέλος κάνετε 3d απεικόνιση και σβήνετε τη τρισδιάστατη σκάλα που εμφανίζεται.

19. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να αλλάξω το χρώμα μιας πόρτας σε κάτοψη;

Για να αλλάξετε το χρώμα μιας πόρτας σε κάτοψη θα πρέπει να αλλάξετε το χρώμα των layer BUILD_DOORS_2D και ANOIGMA.

20. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πηγαίνω στο Plus > Layers > Αλλαγή χρώματος και επιλέγω μία οντότητα, επιλέγω το χρώμα που θέλω αλλά δεν αλλάζει.

Οι οντότητες που επιλέγετε με την παραπάνω εντολή δεν θα πρέπει να ανήκουν σε κάποιο μπλοκ για να μπορέσουν να αλλάξουν χρώμα.

21. ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσπαθώ να κάνω κάποιο αρχείο όψης αλλά ενώ δίνω κανονικά όνομα για το αρχείο, αυτό που μου βγάζει είναι η όψη αλλά χωρίς να έχει κάνει hide. Τι πρέπει να κάνω?

Θα πρέπει να πάτε στο AutoBLD > Χαρακτηριστικά Στοιχείων > Παρατήρηση και να βάλετε check στην επιλογή Απόκρυψη Γραμμών.

22. ΕΡΩΤΗΣΗ

Βάζω κάποια υποστυλώματα και όταν φτιάχνω αρχείο όψης ή τομής, παρατηρώ ότι είναι λίγο μετατοπισμένα σε σχέση με τους τοίχους που τα είχα τοποθετήσει. Τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό?

Αυτό συμβαίνει γιατί έχει οριστεί από το πρόγραμμα στα αρχεία όψεων και τομών να ‘συρρικνώνεται’ ελάχιστα το υποστύλωμα και η δοκός, έτσι ώστε να γίνεται απόκρυψη των γραμμών τους στα αρχεία όψεων και τομών. Για να μη συμβαίνει αυτό πληκτρολογείται την εντολή dchar2 και αλλάζετε τη μεταβλητή.


 

Δ.  PHOTOIDEA

1.ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάνω φωτορεαλισμό, πώς θα τυπώσω την εικόνα;

Πρέπει να πάμε στο Photoidea > ρυθμίσεις φωτοσκίασης και στον προορισμό να επιλέξουμε αρχείο. Έτσι όταν ξανακάνουμε φωτοσκίαση θα μας βγάλει μια καρτέλα στην οποία δίνουμε το όνομα του αρχείου κ που θέλουμε να αποθηκευτεί.

2.ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να δημιουργήσω δικά μου υλικά στο PhotoIDEA και να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω σε κάθε νέα μου μελέτη;

Για να δημιουργήσετε κάποιο δικό σας υλικό κάνετε τα παρακάτω:

Πηγαίνετε στο PhotoIDEA > Επεξεργασία Υλικών και στη καρτέλα που εμφανίζει επιλέγετε το Νέο. Φτιάχνουμε το υλικό που θέλουμε και πατάμε το ok.

Για να περάσουμε αυτό το νέο υλικό που δημιουργήσαμε στο κατάλογο της βιβλιοθήκης κάνουμε τα εξής:

Πηγαίνετε στο PhotoIDEA > Επεξεργασία Υλικών και επιλέγετε Βιβλιοθήκη Υλικών. Στη καρτέλα που μας βγάζει επιλέγουμε το υλικό που κατασκευάσαμε από τη στήλη κατάλογος υλικών και πατάμε εξαγωγή έτσι ώστε να μεταφερθεί το υλικό αυτό αριστερά στο κατάλογο βιβλιοθήκης. Πατάμε το ok και μας βγάζει μία καρτέλα που ονομάζετε Τροποποίηση Βιβλιοθήκης κ επιλέγουμε Αποθήκευση αλλαγών. Την αποθήκευση την κάνουμε στο αρχείο Render_GR.mln και στην ερώτηση αν θέλουμε να αντικατασταθεί το υπάρχον αρχείο πατάμε Yes.

Για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το υλικό σε κάθε νέα μελέτη που θα κάνουμε πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω:

Ανοίγουμε τη μελέτη Idea2K.dwg (που είναι το πρωτότυπο) που βρίσκεται στο C:/IDEA8. Πηγαίνουμε στο PhotoIDEA > Βιβλιοθήκη Υλικών και επιλέγουμε το υλικό που δημιουργήσαμε από τον Κατάλογο Βιβλιοθήκης και με το πλήκτρο Εισαγωγή το βάζουμε στον Κατάλογο Υλικών. Κάνουμε save και κλείνουμε τη μελέτη.

3.ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να αλλάξω το υλικό σε κάποια στοιχεία και όχι σε όλα, π.χ. σε μερικές πλάκες.

Πηγαίνετε στο PhotoIDEA > Επεξεργασία Υλικών και στη καρτέλα που βγάζει επιλέγω Κατά ACI. Επιλέγω κάποιο υλικό από την αριστερή στήλη και μετά το κάνω σύνδεση σε κάποια κενή θέση στη δεξιά στήλη. Στη συνέχεια κάνω αλλαγή του στοιχείου που θέλω και στο χρώμα 3D και 2D βάζω το υλικό που επιθυμώ.

4.ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέλω να κάνω φωτοσκίαση και να φαίνεται στη στέγη ότι υπάρχουν κεραμμίδια. Πως μπορώ να το κάνω αυτό;

Θα πρέπει να πάτε αρχικά στο PhotoIDEA > Βιβλιοθήκη Υλικών  και από τον κατάλογο βιβλιοθήκης να κάνετε εισαγωγή στον κατάλογο υλικών κάποιο υλικό που θέλετε, π.χ. κεραμμίδι 1. Στη συνέχεια πηγαίνετε στο PhotoIDEA > Επεξεργασία Υλικών, στη καρτέλα που βγάζει επιλέγετε κατά ACI και κάνετε σύνδεση το υλικό κεραμμίδι 1 από την αριστερή στήλη σε κάποια κενή θέση στη δεξιά στήλη. Τέλος πηγαίνετε στο AutoBLD > Σχεδίαση Ειδικών Στοιχείων > Αλλαγή Στέγης, επιλέγετε τη στέγη και στο χρώμα 3D βάζετε το κεραμμίδι 1.

5. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να περάσω κάποια υλικά από το Bonus CD ώστε να μπορώ να τα χρησιμοποιώ στη φωτοσκίαση;

Αρχικά θα πρέπει μέσα από το cd να σώσετε όποια bmp αρχεία θέλετε στο C:\Idea8\Textures. Στη συνέχεια πηγαίνετε στο PhotoIDEA > Επεξεργασία Υλικών > Νέο. Στην καρτέλα που σας ανοίγει πληκτρολογείτε το όνομα του υλικού και με την επιλογή Εύρεση Αρχείου διαλέγετε το bmp αρχείο που θέλετε μέσα από το C:\Idea8\Textures.


Ε.  WALKIDEA

ΣΤ.  ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσπαθώ να εκτυπώσω ένα κτίριο σε κλίμακα 1:100 και στην εκτύπωση δεν φαίνονται στους τοίχους τα ανοίγματα.

Θα πρέπει να ελεγχθεί το πλάτος γραμμής να είναι μικρό. Πηγαίνουμε στο Αρχείο > Εκτύπωση > Χάρτης μολυβιού/Πάχος και από εκεί αλλάζω το πλάτος για όποια γραμμή θέλω.

2.ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να εκτυπώσω μια μελέτη μου σε plt αρχείο;

Αρχικά θα πρέπει να δηλώσετε μέσω των ρυθμίσεων των Windows ποιος εκτυπωτής θέλετε να εκτυπώνει σε αρχείο plt. Πηγαίνετε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Εκτυπωτές, επιλέγετε τον εκτυπωτή που θέλετε πατάτε δεξί πλήκτρο και πηγαίνετε στο properties. Στη καρτέλα Details στην επιλογή ‘Print to the following port:’ επιλέγετε File, στην επιλογή ‘Print using the following driver:’ επιλέγετε τον εκτυπωτή που θέλετε και στη καρτέλα Paper Size επιλέγουμε landscape και το μέγεθος του χαρτιού. Στη συνέχεια ακολουθούμε τα βήματα όπως όταν εκτυπώνουμε κανονικά.

3. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως θα κατασκευάσω κάποιο pcp αρχείο με το χρώμα εξόδου και τα πάχη γραμμών που επιθυμώ, έτσι ώστε να μπορώ να εκτυπώσω το αρχείο που θέλω από το Autocad αλλά με τα δεδομένα που έχω βάλει στο pcp αρχείο;

Πηγαίνω Αρχείο > Εκτύπωση > Χάρτης μολυβιού/Πάχος και ορίζω το χρώμα εξόδου και το πάχος γραμμής που επιθυμώ. Στη συνέχεια πηγαίνω στη καρτέλα Για προχωρημένους και στο Αρχείο Διαμόρφωσης πατάω το Φύλαξη… , δίνω ένα όνομα στο pcp αρχείο και πατάω το save.

Για να φορτώσετε το συγκεκριμένο αρχείο από το Autocad πηγαίνετε File > Plot Style Manager > Add A Plot Style Table Wizard > Next > Use a PCP or PC2 file > Next > Color Dependent Plot Style Table > Next > Browse, βρίσκουμε το αρχείο που κατασκευάσαμε > Import > Next > δίνουμε ένα όνομα για το ctb αρχείο που θα δημιουργηθεί > Next > Finish. Μετά πηγαίνουμε File > Plot και στο Plot Style Table επιλέγουμε το ctb αρχείο που δημιουργήσαμε.

4. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πάω να εκτυπώσω μία κάτοψη αλλά οι γραμμές των τοίχων φαίνεται να διαπερνούν τα υποστυλώματα. Πως γίνεται αυτές οι γραμμές να κρύβονται;

Θα πρέπει να πάτε Αρχεία > Εκτύπωση και να έχετε σημειωμένη την επιλογή απόκρυψη γραμμών. Αν και πάλι δεν σας κρύβει τις γραμμές θα πρέπει να ελέγξετε μήπως η συντεταγμένη z των υποστυλωμάτων δεν είναι ακριβώς μηδεν.


Ερωτήσεις-Απαντήσεις στο AutoIDEA

Α.  ΓΕΝΙΚΑ

 

 

1.ΕΡΩΤΗΣΗ

Κατά την εκκίνηση του προγράμματος πάω να επιλέξω κάποια εντολή και αυτή δεν τρέχει (μας γράφει ‘unknown command’)

Στην περίπτωση αυτή μπορούν να συμβαίνουν τα εξής:

Α) Αν τρέχει η εντολή ²επιλογή μελέτης² τότε στο command line γράφουμε την εντολή ‘allowinit’ και ξανά επιλέγουμε την μελέτη μας (από το file ΄επιλογή μελέτης’) και κάνουμε ‘άνοιγμα’ (open) στο σχέδιο που δουλεύουμε.

Β) Αν δεν τρέχει ούτε η ‘επιλογή μελέτης’ τότε συμβαίνει ένα από τα ακόλουθα:

1) Tο πρόγραμμα δεν βλέπει το HASP. Βγαίνουμε από το πρόγραμμα και ελέγχουμε ότι το HASP είναι τοποθετημένο στην παράλληλη θύρα (LPT) του υπολογιστή (στην θύρα που μπαίνει και ο printer), αν δεν δουλεύει και πάλι τότε  τρέχουμε από το directory 4m το ‘winHASP exe’. 

2) To πρόγραμμα δεν ‘βλέπει’ το path του ADEIA. Από το directory: Aidea14\w95 ανοίγουμε  το Autoidea.ini και ορίζουμε στο ADEIAWIN= το πλήρες path στο οποίο είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα ADEIA και στο LINKTO=WIN αν έχουμε έκδοση για windows και ‘Dos’ αν έχουμε έκδοση για Dos.

 

 

2.ΕΡΩΤΗΣΗ

Κατά την εκκίνηση του προγράμματος πάω να επιλέξω μια εντολή και στη command line μου γράφει: command is not active nil’.

Τότε πάμε στη command line και γράφουμε την εντολή : allowinit’ και ξαναεπιλέγουμε την μελέτη μας (file ‘επιλογή μελέτης’).

 

 

3.ΕΡΩΤΗΣΗ

Κατά την εκκίνηση μιας μελέτης ή ενός σχεδίου στο AutoIDEA μπαίνω μέσα αλλά δεν τρέχει καμία εντολή και στην command line βγάζει ‘initialization off’.

Από την γραμμή εντολών δίνουμε την εντολή ‘allowinit’ και επιλέγουμε πάλι την μελέτη ή το σχέδιο.

 

 

4. ΕΡΩΤΗΣΗ

Κατά την εκκίνηση του προγράμματος δεν λειτουργούν τα tool bars του προγράμματος. Π.χ επιλέγω το εικονίδιο τοίχος και τρέχει κάποια άσχετη εντολή.

Πάμε στην command line και γράφουμε την εντολή ‘menu’ και στον πίνακα που βγαίνει στο ‘files of type’ επιλέγουμε το ‘menu template’ και από τα files που υπάρχουν πιο πάνω επιλέγουμε το Aidea82.mnu και το κάνουμε open. Προσοχή το μαρκάρουμε να επιλεγεί (να γίνει μπλε) και μετά πατάμε open. Θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα αρχεία. Επιλέγουμε ΝΑΙ ή Υes αντίστοιχα.

 

 

5. ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσπαθώ να αντιστοιχήσω κάποιο υλικό σε κάποιο άλλο χρώμα, κάνω φωτοσκίαση, σώζω το αρχείο και το κλείνω. Όταν ανοίγω πάλι το αρχείο αυτό και ξανακάνω φωτοσκίαση δεν μου έχει κρατήσει την αλλαγή που έκανα. Τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να τρέξετε την εντολή Redefmats. Αυτό πρέπει να γίνει και στο prototype έτσι ώστε οι νέες μελέτες να μην έχουν πρόβλημα.

 

 

6. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να δημιουργήσω παράλληλα παράθυρα, π.χ. κάτοψη, όψη, 3D απεικόνιση;

Πάτε στο View > Viewports και είτε στο New Viewports είτε στο 2, 3 ή 4 Viewports ανάλογα με το πόσα παράθυρα θέλετε να ανοίξετε.

 

 

7. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω ορίσει κάποια σημεία σε μία μελέτη από το AutoREG αλλά όταν πάω να κάνω καθορισμό οικοπέδου δεν βγάζει την έλξη σε σημείο για να μπορώ να καθορίσω ακριβώς το σημείο μου. Τι πρέπει να κάνω?

To πιο πιθανό είναι να έχει εξαφάνιστεί η έλξη σημείο από το block Refpoint στο οποίο ανήκουν τα σημεία της μελέτης σας. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ξαναπροσδιορίσετε αυτό το block. Πληκτρολογήστε την εντολή ddinsert και πατήστε enter. Στη καρτέλα που σας βγάζει πηγαίνετε στο αναζήτηση (browse) και στο C:/ στο φάκελο Aidea82 ή Aidea72 κάνετε open το αρχείο refpoint.dwg. Στη καρτέλα που σας εμφανίζει πατάτε ok και εισάγετε στο σχέδιο σας ένα σημείο.

 

 

8. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως θα κάνουμε τα menu του AutoIDEA να χρησιμοποιούν ελληνικούς χαρακτήρες;

Εκτελούμε με την βοήθεια της εξερεύνησης των windows την εντολή \aidea14\w95\lgr.bat. H επαναφορά στα αγγλικά menu γίνεται με την εκτέλεση της εντολής \aidea14\w95\lat.bat.

 

 

9. ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι βήματα χρειάζεται να ακολουθήσω για να δουλέψω πάνω σε έτοιμη “σκαναρισμένη” κάτοψη (κάτοψη σε αρχείο bitmap) με το AutoIDEA;

1. Από Insert->Raster Image πιέζουμε “attach” και επιλέγουμε το σκαναρισμένο αρχείο (κάποιου ορόφου). Το ίδιο κάνουμε και για τα σχέδια των άλλων ορόφων. Προτείνεται να ζητάμε ή να σκανάρουμε τα αρχεία σχεδίων σε format PCX γιατί έχουν μικρότερο μέγεθος.

2. Αφού τα εισάγουμε, μετράμε μία απόσταση πάνω στο σκαναρισμένο σχέδιο (πχ. έναν τοίχο που έχει διάσταση) και την συγκρίνουμε με την αναγραφόμενη διάσταση. Κάνουμε scale το σχέδιο με τον λόγο (Αναγραφόμενη Διάσταση)/(Μετρούμενη Διάσταση). Πχ. αν μετρήσουμε 5 m και η διάσταση γράφει 2.5 m θα κάνουμε scale με συντελεστή 2.5/5=0.5

3. Διαλέγουμε ένα σημείο αναφοράς για να στοιχίσουμε τα σχέδιά μας. Το σημείο αυτό θα πρέπει να είναι ένα σταθερό σημείο, πχ. η εξωτερική γωνία μιάς κολώνας που υπάρχει σε όλους τους ορόφους. Μετακινούμε το σταθερό σημείο για όλους τους ορόφους σε μία σταθερή θέση με την εντολή move. Π.χ. τρέχουμε move και σαν σημείο αναφοράς (base point) διαλέγουμε το σταθερό σημείο (γωνία κολώνας) και στο 2ο σημείο μεταφοράς (second point of displacement) δίνουμε με αριθμούς ένα σημείο αναφοράς πχ. 10,5.

Επίσης, καλό είναι να γνωρίζουμε και τις ακόλουθες, πολύ χρήσιμες εντολές:

- Η εντολή “Tools->Display Order->Send to Back” θέτει την κάτοψη πίσω από κάθε αντικείμενο που θα σχεδιαστεί στην οθόνη. Αν δεν είναι πίσω η κάτοψη, δεν θα φαίνονται όλες οι γραμμές του σχεδίου.

- Η εντολή Modify-> Object-> Image Clip χρησιμεύει στην αλλαγή του περιγράμματος του σκαναρισμένου αρχείου. Το νέο περίγραμμα μπορεί να είναι ορθογώνιο ή πολυγωνικό.

- Η εντολή Modify-> Object-> Image Frame καθορίζει εάν θα φαίνεται ή όχι η γραμμή περιγράμματος του σκαναρισμένου αρχείου. Αν είναι απενεργοποιημένη η γραμμή περιγράμματος δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε ή να τροποποιήσουμε το αρχείο.

- Η εντολή Modify-> Object-> Image Transparency καθορίζει εάν θα είναι διαφανές ή όχι το σκαναρισμένο αρχείο. Καλό είναι να την θέτει ο χρήστης “On(ότι είναι μαύρο να είναι διαφανές).

 

 

10. ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσπαθώ να κάνω copy, paste κάποιο σχέδιο με απλές γραμμές από ένα αρχείο σε κάποιο άλλο στο οποίο έχω ορίσει και κάποια επίπεδα. Θέλω να κάνω την αντιγραφή σε ένα επίπεδο αλλά αυτή γίνεται σε όλα τα επίπεδα που έχω ορίσει και όταν προσπαθώ να το σβήσω απ΄καποιο επίπεδο που δεν θέλω σβήνεται από όλα. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να κάνετε όχι απλό paste αλλά paste as block, έτσι ώστε το σχέδιο να μπει σαν block μόνο στο επίπεδο που επιθυμείτε.

 

 

11. ΕΡΩΤΗΣΗ

Δεν μπορώ να ανοίξω παράλληλα παραπάνω από μια μέλετες. Όταν έχω δηλαδή ένα αρχείο ανοιχτό και προσπαθώ να ανοίξω ταυτόχρονα και κάποιο άλλο, με ρωτάει αν θέλω να σωθούν οι αλλαγές της προηγούμενης μελέτης. Επίσης είναι απενεργοποιημένη η επιλογή close στο File. Τι πρέπει να κάνω;

Πηγαίνετε Tools > Options και στη καρτέλα System στο πεδίο General Options θα πρέπει να μην είναι σημειωμένη η επιλογή Single – drawing compatibility mode.

 

 

12. ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέλω να αλλάξω τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων με τα οποία εμφανίζονται τα στοιχεία στις πινακίδες των ανοιγμάτων. Πως γίνεται αυτό;

Πηγαίνετε στο Format > Units και στην καρτέλα που ανοίγει αλλάζετε την επιλογή precision.

 

 

13. ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέγω κάποιο στοιχείο π.χ μια γραμμή και όταν προσπαθώ να επιλέξω και κάποιο άλλο στοιχείο ταυτόχρονα, απενεργοποιείται το πρώτο και επιλέγεται μόνο το δεύτερο. Τί πρέπει να κάνω?

Πληκτρολογείται τη μεταβλητή pickadd, θέτετε την τιμή 1 και πατάτε Enter.

 

 

14. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να καθορίσω τα χρώματα με τα οποία θα δημιουργούνται τα αρχεία όψεων;

Πηγαίνετε στο C:\AIDEA82\W95 και ανοίγετε το αρχείο Autoidea.ini. Στο [PenColors] μπορείτε να αντιστοιχίσετε το χρώμα των οντοτήτων στο κανόνικό σχέδιο με το χρώμα που θέλετε να τυπωθεί στο αρχείο όψης. Η αριστερή στήλη (Penx) δηλώνει το χρώμα που θα τυπωθεί στο αρχείο όψης και η δεξιά στήλη δηλώνει το χρώμα των οντοτήτων στο κανονικό σχέδιο.

 

 

15. ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσπαθώ να κάνω μετακίνηση 2 αντικείμενα ταυτόχρονα αλλά όταν πάω να επιλέξω το δεύτερο αντικείμενο το πρώτο αποτσεκάρετε. Τι πρέπει να κάνω?

Πηγαίνετε Tools > Options και στη καρτέλα Selection βγάζετε το τικ απο την επιλογή Use Shift to add to selection.

 

 

16. ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν επιλέγω κάποιο αντικείμενο για να το μετακινήσω, δεν μου εμφανίζει και το ίχνος του καθώς μετακινώ το ποντίκι. Τι πρέπει να κάνω?

Πληκτρολογείται την εντολή DRAGMODE και βάζετε την επιλογή Auto.

 

 

17. ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε κάποιο αρχείο που έχω όταν είμαι σε 3d απεικόνιση δεν φαίνεται ολόκληρο το σχέδιο ενώ όταν το ίδιο σχέδιο το ανοίγω από το αυτόνομο IDEA φαίνεται κανονικά. Υπάρχει κάποια ρύθμιση που πρέπει να κάνω?

Το ότι φαίνεται μισό το σχέδιο στη 3d απεικόνιση σημαίνει ότι έχει μπει κάποιο clip στο σχέδιο. Για να το απενεργοποιήσετε ακολουθείται τα εξής βήματα: Γυρίζετε το σχέδιο σε 3d απεικόνιση και πατάτε το εικονίδιο του 3dorbit. Στη συνέχεια πατάτε δεξί πλήκτρο κ πάτε στην επιλογή More. Εκεί θα πρέπει να βγάλετε το τικ από τις επιλογές ‘Front Clipping On’ ή ‘Back Clipping On’

 

 

18. ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάνω εγκατάσταση το πρόγραμμα AutoIDEA για AutoCAD2002 και μου βγάζει το μήνυμα ότι δεν μπορεί να κατασκευάσει το εικονίδιο, με αποτέλεσμα όταν πηγαίνω στο Έναρξη > Προγράμματα, για να ανοίξω το πρόγραμμα, να μην υπάρχει το εικονίδιο AutoIDEA2002.

Πρώτ απ’ όλα θα πρέπει να πάτε στο C:\AIDEA82\W95 και να ελέγξετε αν υπάρχει το αρχείο Aidea82.bat. Αν αυτό το αρχείο υπάρχει θα πρέπει να φτιάξετε στην επιφάνεια εργασίας ένα δικό σας εικονίδιο το οποίο θα τρέχει το C:\AIDEA82\W95\Aidea82.bat.


 

Β.  AutoBLD

 

 

1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν πάω να κατασκευάσω μία σκάλα αφού ορίζω το περίγραμμα της και πατάω υπολογισμός και οk δεν μου κατασκευάζει την σκάλα και στο command line μου γράφει η ‘σκάλα δεν κατασκευάζεται’.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σκάλα που πρόκειται να κατασκευάσουμε δεν είναι ορθή κατά τον ΓΟΚ. Για να την κατασκευάσουμε θα πρέπει να επιλέξουμε  ‘σκάλα ελεύθερης διαδρομής’ που να έχει ίδια γραμμή ανάβασης και περίγραμμα με την αρχική σκάλα (προσοχή πάντα όταν κάνουμε σκάλα ελεύθερης διαδρομής πρέπει να κάνουμε ομαλοποίηση της γραμμής ανάβασης).

 

 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ

Αφού έχω βάλει στο σχέδιο μου τις διαστάσεις, θέλω να αλλάξω το νούμερο μιας διάστασης και να βάλω την τιμή που εγώ επιθυμώ.

Από τo εικονίδιο των  properties πάμε και επιλέγουμε τη διάσταση που εμείς επιθυμούμε να μεταβάλλουμε, αφού την επιλέξουμε τον διάλογο που εμφανίζεται μπορούμε να κάνουμε πολλές αλλαγές, τόσο της τιμής της, όσο και άλλων παραμέτρων που την αφορούν, όπως το μέγεθος των γραμμάτων, το χρώμα, την μορφή των άκρων της διαστασιολόγησης κ.λ.π.

 

 

3. ΕΡΩΤΗΣΗ

Δεν μπορώ να δημιουργήσω αρχείο τομών - όψεων. Τι φταίει;

Θα πρέπει να πάτε στο Tools > Preferences και στη καρτέλα printer. Διαλέγετε τον printer hpgl2plot και κάνετε Modify και Reconfigure. Θα πρέπει ο printer hpgl2plot να αντιστοιχεί στον HP DesignJet 755CM. Προσοχή: υπάρχει περίπτωση ο printer hpgl2plot να βρίσκεται στη θέση 3 και όχι στη θέση 1. Θα πρέπει επίσης στην ερώτηση "Write the plot to a file?"  να πληκτρολογήσετε "Y", στην ερώτηση "Size units (Inches or Millimeters)" να δηλώσετε "M", στην επιλογή "Enter the Size or Width, Height (in Millimeters)" να δηλώσετε "E", στην επιλογή "Rotate plot clockwise 0/90/180/270 degrees" να δηλώσετε "0", στην ερώτηση "Remove hidden lines?" να πληκτρολογήσετε "Y" και στην επιλογή "Plotted Millimeters = Drawing Units or Fit or ?" να δηλώσετε "F".

Αν παρ' όλ' αυτά δεν μπορείτε και πάλι να κάνετε αρχεία όψεων και τομών θα πρέπει να πάτε στο File > Print και να επιλέξετε το "Device and Default Selection…" και στο "Configuration File" κάνετε "save"  στο C:/AIDEA14/hpgl2.pc2.

 

 

4. ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε επιλογές του AutoBLD όπως πόρτες, άνοιγμα, σκάλα, ράμπα κλπ, στον πίνακα που βγαίνει όταν πάμε να κάνουμε επιλογή του 3D χρώματος και στην ουσία να αντιστοιχήσουμε το χρώμα σε κάποιο υλικό, η λίστα που εμφανίζεται στα δεξιά του πίνακα και που περιέχει τα υλικά είναι κενή.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε τρέξει τον πίνακα χρωμάτων υλικών από το menu του PhotoIDEA  ή δεν έχουμε αντιστοιχίσει στον πίνακα αυτόν υλικά στα χρώματα του.

 

 

5. ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσπαθώ να αλλάξω το χρώμα στην 3d απεικόνιση σε μια σκάλα που έχω κατασκευάσει αλλά όταν πηγαίνω στο AutoBLD > Αλλαγή σκάλας > Χρώμα 3d και επιλέξω το χρώμα που θέλω, όταν κάνω shade έχει αλλάξει μόνο το χρώμα από το πάτημα των σκαλιών.

Για να αλλάξετε το χρώμα όλης της σκάλας και των κιγκλιδωμάτων, θα πρέπει να πάτε στη διαχείριση των layers και να αλλάξετε το χρώμα των layer Build_Stair_Rails και Build_Koupasti που αφορούν τα κιγκλιδώματα και του layer Build_Stairs_3d για την υπόλοιπη σκάλα.

 

 

6. ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσπαθώ να κάνω αρχείο όψεων και τομών σε μία μελέτη μου και παρατηρώ ότι δεν μου σχεδιάζει ολόκληρο το κτίριο αλλά μου το κόβει. Τι πρέπει να κάνω;

Το πιο πιθανό είναι ότι το σχέδιο είναι αρκετά μεγάλο και η κλίμακα που έχουμε δηλώσει για τις όψεις και τις τομές δεν αρκεί. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στο C:\Aidea82\w95\autoidea.ini και να δηλώσετε ή να αλλάξετε τα παρακάτω δεδομένα:

[Opseis-Tomes]

KlimakaAkrivis=1

Klimaka=2:1

Μετά θα πρέπει να ξαναβάλετε την τιμή 10:1 για τις άλλες μελέτες σας.

 

 

7. ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάνω τον ορισμό των χώρων ελέγχου φωτισμού και αερισμού και όταν πηγαίνω να βάλω την πινακίδα φωτισμού και αερισμού μου βγάζει ένα παράθυρα με τίτλο ‘enter attributes’, όπου πρέπει να συμπληρώσω κάποια χαρακτηριστικά. Πώς γίνεται να μην εμφανίζεται αυτό το πλαίσιο διαλόγου;

Θα πρέπει να τρέξετε την παράμετρο ATTDIA και να θέσετε την τιμή 0.

 

 

8. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να αλλάξω το χρώμα μιας πόρτας σε κάτοψη;

Για να αλλάξετε το χρώμα μιας πόρτας σε κάτοψη θα πρέπει να αλλάξετε το χρώμα των layer BUILD_DOORS_2D και ANOIGMA.

 

 

9. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πηγαίνω στο Plus > Layers > Αλλαγή χρώματος και επιλέγω μία οντότητα, επιλέγω το χρώμα που θέλω αλλά δεν αλλάζει.

Οι οντότητες που επιλέγετε με την παραπάνω εντολή δεν θα πρέπει να ανήκουν σε κάποιο μπλοκ για να μπορέσουν να αλλάξουν χρώμα.

 

 

10. ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργώ σε κάποιο σχέδιο αρχείο όψεων και τομών και όταν μετράω κάποια διάταση η τιμή είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με την πραγματική. Π.χ. ενώ η πραγματική τιμή είναι 2m στο αρχείο όψης ή τομής βγαίνει 368m. Τι πρέπει να κάνω?

Θα πρέπει να ελέγξετε αν το layer LTEMP4M είναι παγωμένο ή όχι. Αν το layer αυτό είναι παγωμένο θα πρέπει να το ξεπαγώσετε και θα δουλεύει κανονικά. Σε αυτό το layer το πρόγραμμα φτιάχνει μια κάθετη γραμμή 3 μέτρων την οποία τυπώνει σε ένα βοηθητικό αρχείο plt. Διαιρώντας το μήκος της πλοταρισμένης γραμμής / το αρχικό μήκος (3m) το πρόγραμμα αποφασίζει το μέγεθος του scale το οποίο θα κάνει στο σχέδιο όψης ή τομής έτσι ώστε οι τελικές διαστάσεις να είναι ίδιες με τις αρχικές

 

 

ΓΕΚΤΥΠΩΣΗ

 

1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι θα πρέπει να προσέξω για να εκτυπώσω σε συγκεκριμένη κλίμακα;

Στο παράθυρο της εκτύπωσης (print/plot configuration), θα πρέπει στον ορισμό της κλίμακας σχεδίασης (δεξιά στο μέσον) να πληκτρολογήσω στις θέσεις Plotted mm = Drawing Units:

1000=50 για κλίμακα 1:50

1000=100 για κλίμακα 1:100

1000=200 για κλίμακα 1:200

 

 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πάω να κάνω εκτύπωση και μου βγάζει το μήνυμα : No plotter is configured’ ή μου παρουσιάζεται πρόβλημα κατά την προεκτύπωση (π.χ. δεν γίνεται καθόλου προεκτύπωση ή δεν εμφανίζεται καθόλου το σχέδιο μου κατά την προεκτύπωση).    

Πρέπει να κάνουμε τις ακόλουθες ενέργειες:

Α) Πάμε από το ‘tools’, preferences’ στην καρτέλα του printer και κοιτάζουμε αν είναι ορισμένος κάποιος printer ή plotter. Αν δεν είναι τότε από το new τον ορίζουμε είτε σαν system printer είτε με το όνομα του.

Β) Από τον πίνακα που βγαίνει με την εντολή print παμε στο Device and Default selection και επιλέγουμε τον printer που ορίσαμε στο βήμα Α.

 

 

3. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πώς μπορώ να αλλάξω τις παραμέτρους ενός HP plotter;

Στο command line γράφουμε την εντολή Hpconfig και από το παράθυρο διαλόγου που βγαίνει κάνουμε όποιες ρυθμίσεις θέλουμε. Αλλαγή από έγχρωμη εκτύπωση σε ασπρόμαυρη, πένες , κλπ.

 

 

4. ΕΡΩΤΗΣΗ

Κατά την προεκτύπωση, αν και έχω ορίσει σωστά τόσο τις παραμέτρους εκτύπωσης όσο και την κλίμακα εκτύπωσης, δεν μου εμφανίζεται όλο το σχέδιο μου μέσα στο χαρτί  της προεκτύπωσης.

Αυτό οφείλεται στο ότι στον πίνακα διαλόγου που εμφανίζεται κατά την εκτέλεση της εντολής print, δεν έχουμε ορίσει κατάλληλο size χαρτιού για να χωρέσει το σχέδιο μας.

 

 

5. ΕΡΩΤΗΣΗ

Κατά την εκτύπωση των σχεδίων των κατόψεων σε plotter ή σε printer φαίνονται οι γραμμές των τοίχων μέσα στις κολώνες

Όταν τυπώνετε τα σχέδια αυτά θα πρέπει στο παράθυρο που καθορίζουμε τις παραμέτρους εκτύπωσης να έχουμε πάντα την παράμετρο Hide lines ενεργοποιημένη.

 

 

6. ΕΡΩΤΗΣΗ

Tυπώνω και δεν μου κρατάει τις παραμέτρους κλίμακας ή πάχους πενών.

Έχετε ορίσει τον ‘Default system printer’, πρέπει να τον σβήσετε και να ορίσετε τον σκέτο ‘system printer’ τόσο στο ‘tools’, preferences’ όσο και στο ‘Device and Default selection’. 

 

 

7. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω στο σχέδιό μου κάποια mtext τα οποία είναι γραμμένα με bold και όταν πάω να τα εκτυπώσω δεν εκτυπώνονται bold αλλά εκτυπώνεται το περίγραμμα των γραμμάτων και μέσα είναι κενό. Τι πρέπει να κάνω?

Θα πρέπει να τρέξετε την εντολή textfill και να θέσετε την τιμή 1.

 

 

Δ.  PHOTOIDEA

 

1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν πάω να εκτελέσω μία εντολή από το PhotoΙDEA στην command line μου εμφανίζεται το μήνυμα: ‘Η εφαρμογή του PhotoIDEA δεν είναι φορτωμένη’.

Αυτό οφείλεται σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α ) Είμαστε έξω από μελέτη. Πρέπει να επιλέξουμε μια μελέτη ή να κάνουμε μία  νέα.

Β) Δεν έχουμε φορτώσει το PhotoIDEA. Πρέπει να το φορτώσουμε από την δισκέτα που έχουμε.

 

 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ

Κατά την φωτοσκίαση κάποια αντικείμενα δεν έχουν πάρει το υλικό που τους έχουμε δώσει κατά την σύνδεση υλικών σε επιφάνειες.

Αυτό συμβαίνει για δύο κυρίως λόγους, ο πρώτος είναι ότι δεν έχουμε κάνει προσαρμογή υλικών σε επιφάνειες  και ο δεύτερος ότι κατά την σύνδεση του υλικού στην επιφάνεια δεν είχαμε προσέξει το 3D χρώμα της να είναι by layer και το σώμα παίρνει το υλικό που του είχαμε καθορίσει  μέσα από το 3D χρώμα του.

 

 

3. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πηγαίνω στο PhotoIDEA > Βιβλιοθήκη Υλικών, επιλέγω κάποιο υλικό αλλά όταν κάνω προεπισκόπηση δεν φαίνεται τίποτα.

Θα πρέπει να βάλετε το cd με το πρόγραμμα στο drive, να πάτε στα περιεχόμενά του και στο φάκελο Directx6 να τρέξετε το αρχείο Dx61core.exe.

 

 

4. ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορώ να περάσω κάποια υλικά από το Bonus CD ώστε να μπορώ να τα χρησιμοποιώ στη φωτοσκίαση;

Αρχικά θα πρέπει μέσα από το cd να σώσετε όποια bmp αρχεία θέλετε στο C:\Aidea82\Textures. Στη συνέχεια πηγαίνετε στο PhotoIDEa > Επεξεργασία Υλικών > Νέο. Στην καρτέλα που σας ανοίγει πληκτρολογείτε το όνομα του υλικού και με την επιλογή Εύρεση Αρχείου διαλέγετε το bmp αρχείο που θέλετε μέσα από το C:\Aidea82\Textures.

 

Ε. AUTOREG

 

1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω κάνει καθορισμό οικοπέδου και θέλω να αλλάξω τις τιμές για τις πλευρές του οικοπέδου. Πως μπορώ να το κάνω αυτό;

Θα πρέπει να τρέξετε την εντολή attedit και να διαλέξετε το συγκεκριμένο block. Σας βγάζει μία καρτέλα όπου εκεί μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του block που επιλέξατε.

 

  Σχετικά Θέματα
 
>>


>>

>>
Εξουσιοδοτημένα Κέντρα 4Μ (ΕΚ4Μ)

e-shop

Σεμινάρια
 
  Ειδικά Θέματα
 
>> ADEIA
 
>> ERGA
 
>> IDEA
 
>> FINE
 
>> 4M-KENAK