International Web Site

Η/Μ Εγκαταστάσεις
>> FINE
Ενεργειακά
>> 4Μ-ΚΕΝΑΚ
Αρχιτεκτονικά
>> IDEA
Διαχείριση Εργων
>> ERGA
Εκδοση Οικ. Αδειών
>> ADEIA
Στατικά
>> STRAD
>> STEEL
>> 'Αλλα
CAD
>> IntelliCAD
>> Άλλα Προγράμματα
 
 
Site map
 
     

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Απαντήσεις στις πιό συνήθεις ερωτήσεις στο FINE/ADAPT)

1) Έχω τα αρχιτεκτονικά και θέλω να τα εισάγω στο FINE για να κάνω μια ΗΜ μελέτη. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Πρώτα πρέπει να ελέγξουμε ότι τα σχέδια είναι block γκρι χρώματος και κλίμακας 1:1. Αν ισχύουν αυτά πηγαίνουμε στο AutoBLD> Καθορισμός κτιρίου και εισάγουμε τα επίπεδα- ορόφους του κτιρίου. Εφόσον τα εισάγουμε όλα πατάμε αποδοχή και με τα βελάκια του toolbar Αλλαγή επιπέδου ανεβοκατεβαίνουμε τους ορόφους στο σχέδιο. Αν δεν είναι σε μια στήλη πηγαίνουμε σε κάθε έναν και τρέχουμε την εντολή move από ένα σταθερό σημείο (π.χ. κολώνα, φρεάτιο ανελκυστήρα) και μετακινούμε το σχέδιο στο 0,0. Με αυτό τον τρόπο τοποθετούμε όλους τους ορόφους τον ένα πάνω από τον άλλο.
Σε περίπτωση που τα σχέδια δεν είναι block, μέσα από το Intellicad ή το AutoCAD τρέχουμε την εντολή wblock και τα μετατρέπουμε σε block.

2) Προσπαθώ τα σχέδια της μελέτης που έχω δημιουργήσει με FINE να τα ανοίξω με AutoCAD. Δεν μου αναγνωρίζει τοίχους και δίκτυα. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει μέσα από το FINE να δημιουργήσετε σχέδια οθόνης. Συγκεκριμένα πηγαίνοντας AutoBLD >Σχέδιο Οθόνης επιλέγεται τις οντότητες και δίνοντας ένα όνομα το σχέδιο οθόνης δημιουργείται μέσα στο φάκελο της μελέτης. Επαναλαμβάνεται την ενέργεια αυτή για κάθε όροφο του κτιρίου σας. Αυτά τα νέα σχέδια μπορούν να ανοιχτούν από AutoCAD.

3) Πως κάνουμε liveupdate για το FINE 9NG;

Για να κάνουμε liveupdate για το FINE πρέπει να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα: Πρώτα απενεργοποιούμε το Τείχος Προστασίας των Windows (Windows Firewall) από τον πίνακα ελέγχου και μπαίνουμε στο internet. Εν συνεχεία πηγαίνουμε Έναρξη (Start) – Όλα τα προγράμματα (All programs) – FINE – FINEUPD. Πατάμε το κουμπί Ενημέρωση για να γίνουν όλες οι τελευταίες ενημερώσεις.
Προσοχή:
Πρέπει να είναι κλειστό το πρόγραμμα FINE για να γίνει ενημέρωση. Σε αντίθετη περίπτωση βγάζει μήνυμα λάθους.

4) Πώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα των μενού στο FINE;

Γίνεται με δυο τρόπους. Μπορείτε είτε στη γραμμή εντολών να πληκτρολογήσετε MENUPARAMS και εκεί να επιλέξετε Ελληνικά ή Αγγλικά είτε να πάτε Εργαλεία(Tools) > Επιλογή μενού(Menu select).

5) Πώς μπορώ να αλλάξω το χρώμα ενός block;

Θα πρέπει αρχικά να κάνετε explode αυτό το block, να επιλέξετε όλες τις γραμμές και με δεξί κλικ πάνω σε κάποια γραμμή να επιλέξετε Ιδιότητες και από εκεί να αλλάξετε χρώμα. Θα πρέπει όμως αυτό το block να μην έχει εισαχθεί σαν εξωτερική αναφορά (xref) σε κάποιο άλλο σχέδιο (π.χ. από τον καθορισμό κτιρίου) αλλά να ανοιχθεί μόνο του σαν ξεχωριστό σχέδιο και από τη διαχείριση των layers με Ctrl-A να αλλάξω το χρώμα.

6) Έχω πρόβλημα με τις διακεκκομένες γραμμές στο Autofine. Πώς μπορώ να μεταβάλλω τα κενά ανάμεσα από τις γραμμές;

Η μεταβολή των κενών ανάμεσα από τις γραμμές γίνεται με την εντολή LTSCALE, η οποία δίνει κλίμακα στην γραμμή που θέλουμε. Επίσης, με αρκετή προσοχή, μπορούμε να επεξεργαστούμε τη συγκεκριμένη γραμμή στο αρχείο ICAD.lin που βρίσκεται στον φάκελο C:\FINE (ήACAD.lin, που βρίσκεται στον φάκελο C:\AFINE82).

7) Το σύμβολο των σταυρωτών γραμμών (σταυρόνημα), το οποίο κινείται από το ποντίκι, δεν εκτείνεται σε όλο το σχέδιο, αλλά είναι πολύ μικρότερο. Πώς μπορώ να το μεγαλώσω;

Θα πρέπει να επιλέξετε Εργαλεία(Tools)> Προτιμήσεις(Preferences)> Σταυρωτές γραμμές (Crosshairs) και εκεί να δώσετε στο μέγεθος δρομέα το επιθυμητό ποσοστό (default = 100%).

8) Πώς μπορώ να αλλάξω τη λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου του ποντικιού από pan σε esnap;

Στη γραμμή εντολών πληκτρολογούμε MBUTTONPAN και πατάμε Enter. Έπειτα, δίνουμε την τιμή OFF για το FINE ή 0 για το AUTOFINE.

9) Έχω ανοίξει δυο (ή παραπάνω) σχέδια διαφορετικών εφαρμογών στο ίδιο παράθυρο του FINE και όταν πατάω κλικ από το ένα παράθυρο στο άλλο αργεί και στην Command bar βγαίνει συνεχώς η εντολή Setapplicdoc και το πρόγραμμα δίνει τιμές μόνο του στο “Αριθμός εφαρμογής”. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Συμβαίνει γιατί έχετε ανοίξει δυο (ή περισσότερα) σχέδια από διαφορετικές εφαρμογές στο ίδιο παράθυρο του FINE/Autofine. Θα πρέπει να ανοίξετε το κάθε σχέδιο σε διαφορετικό παράθυρο FINE/Autofine, προκειμένου να μην αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα.

10) Έχοντας ενεργοποιημένο το ESNAP θέλω να συνδέσω ένα σωλήνα με κολλεκτέρ σε ένα συγκεκριμένο σημείο του (αστεράκι), αλλά το πρόγραμμα μου δίνει μόνο τη δυνατότητα να το συνδέσω με ένα διπλανό αστεράκι. Τι φταίει;

Αρχικά θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το SNAP(με το πλήκτρο F9), ώστε το ποντίκι να μην μετακινείται με το ελάχιστο βήμα του SNAP. Έπειτα, πατήστε Plus, Επιτάχυνση ESNAP από το βασικό μενού του προγράμματος και δοκιμάστε να κάνετε πάλι τη σύνδεση.

11) Δεν γίνεται σωστή αναγνώριση των κολωνών κατά τη μεταφορά από το Fine στο Adapt.

Έχετε δώσει τύπο κολώνας που αντιστοιχεί σε τοιχοποιϊα (π.χ. Τ1). Δοκιμάστε να δώσετε ένα τύπο που να αντιστοιχεί σε δοκό, όπως για παράδειγμα Τ7.

12) Στις θερμικές απώλειες κατά τη μεταφορά από το Fine στο Adapt, δεν μεταφέρει τα δοκάρια των τοίχων και τις κολώνες. Επιπλέον, όταν δίνω ενημέρωση κατόψεων στο Fine το πρόγραμμα γράφει στους χώρους 0 kcal/h ή δεν βγάζει καθόλου απώλειες. Τι πρέπει να κάνω για να έχω σωστά αποτελέσματα;

Βρείτε και ανοίξτε το αρχείο Autofine.ini, που βρίσκεται στο C:\FINE9\FINE αν έχετε το FINE ή στο C:\AFINE82\W95 αν έχετε το AutoFine. Αντικαταστήστε σε 14 τον αριθμό που έχει στις μεταβλητές MONOSIVERSION, APOLVERSION, KLIMVERSION. To κείμενο που θα πρέπει να φαίνεται είναι:
MONOSIVERSION = 14
APOLVERSION = 14
KLIMVERSION = 14
Ανοίγουμε το Fine και ξανακάνουμε ενημέρωση κατόψεων. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη προκειμένου να σας στείλουμε ένα νέο CD του προγράμματος.

13) Δεν μπορεί να γίνει αυτόματη σύνδεση υποδοχέων με υπάρχουσα γραμμή ή βγαίνει το μήνυμα «ΛΑΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ» κατά την αναγνώριση του δικτύου.

Αυτό γίνεται διότι ο υποδοχέας που προσπαθείτε να συνδέσετε, δεν είναι στην πραγματική του κλιμακα (δηλαδή έχει scale διαφορετικό του 1). Πατώντας δεξί κλίκ πάνω στον υποδοχέα και επιλέγοντας Ιδιότητες, θα πρέπει να αλλάξουμε τον scale factor σε x, y και z σε 1.

14) Κατά την εκτέλεση του Autofine, δεν φορτώνεται το μενού του, δηλαδή οι εντολές AutoBLD και AutoNET ή βγάζει το μήνυμα «Δώστε αριθμό εφαρμογής».

Στην command bar πληκτρολογούμε allowinit και πατάμε Enter. Έπειτα δίνουμε την εντολή MENU. Το πρόγραμμα θα μας ζητήσει να επιλέξουμε ένα αρχείο για τα μενού. Επιλέγουμε να φαίνονται τα αρχεία με προέκταση .mnu, μεταφερόμαστε στον φάκελο C:\Afine82\W95 και ανοίγουμε το αρχείο Afine72.mnu (στην περίπτωση που έχουμε κάνει εγκατάσταση του Autofine για Autocad2002). Στο Fine απλά δίνουμε menuparams, αλλάζουμε γλώσσα πατάμε ΟΚ, ξαναδίνουμε menuparams, ξαναλλάζουμε γλώσσα και δίνουμε πάλι ΟΚ.

15) Πώς μπορώ να αλλάξω τη γραμματοσειρά σε ένα κείμενο;

Η γραμματοσειρά ενός κειμένου δεν αλλάζει με δεξί κλίκ, Properties και επιλογή του στυλ. Θα πρέπει να γράψουμε STYLE στην command bar και από το παράθυρο που θα εμφανιστεί να επιλέξουμε μια διαφορετική .shx γραμματοσειρά (π.χ. W4MS1.shx).

16) Δημιουργώ τα σχέδια του ανελκυστήρα με το Σχεδιαστικό πρόγραμμα για το Fine. Όταν μεταφέρομαι στο Autocad και ανοίγω το σχέδιο, λείπουν κάποια γράμματα στην πινακίδα.

Θα πρέπει αφού έχετε εξάγει το σχέδιο στο Fine, και πριν το σώσετε, να δώσετε στην command bar την εντολή DWGCODEPAGE και να πατήσετε Enter. Έπειτα γράψτε ANSI_1253, αντί του υπάρχοντος ASCII.

17) Κατά την αναγνώριση δικτύου σχεδιασμένου στο FINE (π.χ. μονοσωλήνιο) το πρόγραμμα αναγνωρίζει μέχρι κάποιο σημείο το δίκτυο, αλλά τις υπόλοιπες σωλήνες τις εμφανίζει με άσπρο χρώμα.

Κάποια σύνδεση σωλήνων δεν έχει γίνει σωστά. Το πιο πιθανό είναι να έχει γίνει λάθος σύνδεση των σωλήνων από το σημείο που ξεκινάει να φαίνεται άσπρο το δίκτυο. Θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την έλξη κάθετα, όταν συνδέετε έναν σωλήνα με μια στήλη. Επιπλέον, αν το πρόγραμμα βγάζει μήνυμα “Unknown Exception caught” είναι πολύ πιθανό να έχετε τοποθετήσει δύο σημεία τροφοδοσίας, το ένα πάνω στο άλλο, οπότε το πρόγραμμα δεν μπορεί να κάνει σωστά την αναγνώριση.

18) Στο Autofine και στο Autocad όταν επιλέγω Αρχείο (File), Άνοιγμα (Open) δεν βγαίνει η μάσκα επιλογής αρχείου, αλλά το πρόγραμμα αναμένει να δώσουμε κάποιο αρχείο στην γραμμή εντολών (command line).

Θα πρέπει να γράψετε στην γραμμή εντολών (command line) την εντολή filedia και να πατήσετε Enter. Εκεί θα πληκτρολογήσετε την τιμή 1 και θα πιέσετε πάλι Enter.

19) Στο Autofine και στο Autocad όταν επιλέγω Αρχείο (File), Εκτύπωση (Plot) δεν βγαίνει η μάσκα εκτύπωσης, αλλά το πρόγραμμα αναμένει να δώσουμε κάποια τιμή στην γραμμή εντολών (command line).

Θα πρέπει να γράψετε στην γραμμή εντολών (command line) την εντολή cmddia και να πατήσετε Enter. Εκεί θα πληκτρολογήσετε την τιμή 1 και θα πιέσετε πάλι Enter.

20) Δεν μπορώ να αλλάξω τα χαρακτηριστικά κειμένου (π.χ. στυλ κειμένου), το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε ένα μπλοκ, με την εντολή STYLE.

Πληκτρολογείστε την εντολή ATTEDIT και πατήστε Enter. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τα μπλοκ που θα κάνετε τις αλλαγές και ποιο χαρακτηριστικό θέλετε να αλλάξετε, οπότε πληκτρολογείτε π.χ. S. Τέλος, θα πρέπει να γράψετε το νέο στυλ κειμένου που θέλετε να έχει το κείμενο.

21) Δίνω την εντολή copy, αλλά πάω να επιλέξω κάποιες οντότητες αυτό δεν γίνεται. Αντίθετα όταν πρώτα τις επιλέγω και μετά δίνω την εντολή, αυτή λειτουργεί κανονικά.

Στην γραμμή εντολών του Fine/AutoFine δώστε την εντολή pickfirst και πατήστε Enter.Η τιμή που θα πρέπει να έχει είναι ON ή 1.

22) Η μελέτη που έχω δημιουργήσει (και κατ’ επέκταση το σχέδιο), ανοίγει από το Autocad και το Fine, αλλά όχι από το Autofine. Τι πρέπει να κάνω;

Από το FINE, θα επιλέξετε Εργαλεία (Tools), Φόρτωμα εφαρμογής (Load Application) και μέσα από το φάκελο LISP θα επιλέξετε το delall.lsp και ύστερα θα πατήσετε Φόρτωμα (Load). Έπειτα θα πληκτρολογήσετε την εντολή Removeall και τέλος θα πάτε AutoBLD, Καθορισμός κτιρίου προκειμένου να ορίσετε ξανά τα επίπεδα. Αν ούτε αυτό δεν δουλέψει, είναι πιθανό κάποιο Hatch (διαγράμμιση) των Xref να έχει πρόβλημα και να πρέπει να γίνει Explode.

23) Πώς μπορώ να ενώσω 2 ή παραπάνω απλές γραμμές;

Θα δώσετε την εντολή pedit και θα πατήσετε Enter. Θα επιλέξετε μια γραμμή και αν δεν είναι polyline, το πρόγραμμα θα σας ρωτήσει αν θέλετε να μετατραπεί. Πατάτε (Y)es και μετά δίνετε (J)oin και Enter. Επιλέγετε όλες τις οντότητες και πατάτε Enter.

24) Θέλω να χωρίσω το σχέδιο που έχω κάνει στο Fine/Autofine ώστε να μπορούν να διαβαστούν σαν ξεχωριστοί όροφοι από το Autocad (π.χ. για εκτύπωση). Τι πρέπει να κάνω;

1) Σε κάθε επίπεδο πατάμε την εντολή wblock και επιλέγουμε όλες τις οντότητες του ορόφου που θέλουμε να εξαχθούν σε σχέδιο και να διαβάζονται από το Autocad.
2) Εναλλακτικά μπορούμε να ορίσουμε τον εκτυπωτή που έχουν στο τυπογραφείο και από το Control Panel επιλέγοντας τον και κάνοντας δεξί κλικ -> Ιδιότητες να επιλέξουμε στις Θύρες (Ports) το Print to file. Έτσι αν μέσα από το Fine δώσουμε Print με τον συγκεκριμένο εκτυπωτή και επιλέξουμε χρώμα για πενάκια και μέγεθος γραμμής θα μας ζητηθεί να δώσουμε όνομα αρχείου (π.χ. test.plt) το οποίο σώζεται στο C:\FINE9 και διαβάζεται χωρίς πρόβλημα από το Autocad.

25) Ορισμένα επίπεδα στο Fine ή AutoFine που έχω ορίσει ως XREF (π.χ. με καθορισμό κτιρίου) δεν φαίνονται στην οθόνη. Τι πρέπει να κάνω;

Αρχικά θα πρέπει τα σχέδια αυτά (xref) να έχουν σωθεί σε παλιότερο format από αυτό που μπορεί να διαβάσει η εφαρμογή (π.χ. Autocad 2000 αντί για Autocad 2004). Αν αυτό έχει γίνει θα πρέπει να ανοιχθούν τα αρχεία αυτά ξεχωριστά από Autocad και να γίνουν τα εξής:
1) Explode κυρίως των Hatch και των texts ή όλου του σχεδίου
2) Να τρέξουμε την εντολή Purge και να δώσουμε Purge All.
3) Να τρέξουμε την εντολή Audit και να πατήσουμε Yes.
4) Να σώσετε το αρχείο και να μεταφερθείτε στο FINE ώστε να δοκιμάσετε αν τώρα διορθώθηκαν.
5) Αν όχι, από το FINE, θα επιλέξετε Εργαλεία (Tools), Φόρτωμα εφαρμογής (Load Application) και μέσα από το φάκελο LISP θα επιλέξετε το delall.lsp και ύστερα θα πατήσετε Φόρτωμα (Load). Έπειτα θα πληκτρολογήσετε την εντολή Removeall και τέλος θα πάτε AutoBLD, Καθορισμός κτιρίου προκειμένου να ορίσετε ξανά τα επίπεδα (ύψη και αρχεία xref).
Αν ούτε αυτό δεν δουλέψει, θα πρέπει να ανοίξετε κάθε κάτοψη ξεχωριστά και να δώσετε την εντολή wblock, να επιλέξτε όλη την κάτοψη, να δώσετε insertion point το 0,0 και να σώσετε το αρχείο με άλλο όνομα. Έπειτα θα πάτε στο FINE και από τον καθορισμό κτιρίου θα επιλέξετε τα νέα ονόματα αρχείων για κάθε επίπεδο.

26) Δουλεύω στο μονοσωλήνιο (Επιλογή εφαρμογής -> Μονοσωλήνιο) στο σχεδιαστικό και όταν δίνω Αναγνώριση Δικτύου το πρόγραμμα βγάζει Unknown Exception Caught. Τι πρέπει να κάνω;

Έχετε δώσει παραπάνω από μια αρχή δικτύου προσαγωγής ή επιστροφής (πολλούς λέβητες) το οποίο δεν μπορεί να αναγνωριστεί από το πρόγραμμα. Θα πρέπει να αφήσετε μόνο μια αρχή δικτύου προσαγωγής και επιστροφής και να ξαναδώσετε Αναγνώριση Δικτύου.

27) Έχω σχεδιάσει ένα δίκτυο στο μονοσωλήνιο και φαίνεται κανονικά. Όταν όμως επιλέγω άλλη εφαρμογή π.χ. Ύδρευση, τα κυκλώματα του μονοσωληνίου συνεχίζουν να φαίνονται.

Θα πρέπει να πάτε Autonet > Διαχείριση layer εφαρμογών και να αποτσεκάρετε το κουτάκι που γράφει Μονοσωλήνιο.

28) Κατά τη μεταφορά των δεδομένων από το Fine στο Adapt π.χ. στο μονοσωλήνιο, βγαίνει μήνυμα Load Project Failed.

Θα πρέπει να ανοίξετε τον ADAPTMANAGER, να φορτώσετε τη μελέτη, να επιλέξετε το Μονοσωλήνιο και να πατήσετε Delete (Διαγραφή των υπολογισμών).

29) Πώς μπορώ να αλλάξω το πάχος μιας ή πολλών γραμμών ;

Υπάρχουν δυο τρόποι να το κάνετε. Ο 1ος είναι να πάτε στο Plus -> Γραμμές -> Αλλαγή πάχους και να αλλάξετε το πάχος σε όποιες γραμμές επιθυμείτε. Ο 2ος τρόπος είναι να πάτε Αρχεία -> Εκτύπωση -> Χρώμα /Απεικόνιση πλάτους και να ορίσετε πλάτος γραμμής για συγκεκριμένα χρώματα (π.χ. για το 71 χρώμα, πλάτος γραμμής 0,254mm). Αν για παράδειγμα θέλετε μόνο οι σωλήνες κρύου της ύδρευσης να εμφανίζονται με αυτό το πλάτος, θα πρέπει προηγουμένως να πάτε Autonet -> Παράμετροι Σχεδίασης και να βάλετε στο κρύο της ύδρευσης το χρώμα 71.

30) Στο σχεδιαστικό του ανελκυστήρα, όταν πατάω στα κουμπιά που δείχνουν τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες του ανελκυστήρα, βγαίνει μήνυμα λάθους από τα Windows.

Θα πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο ή να μας στείλετε mail προκειμένου να σας στείλουμε το αρχείο ANELDWG_DLL.zip. Αυτό θα πρέπει να γίνει unzip στον φάκελο C:\FINE9, αν έχετε εγκαταστήσει το FINE ή στον φάκελο C:\AFINE82\W95, αν έχετε εγκαταστήσει το AUTOFINE.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Όταν μεταφερόμαστε από το FINE στο ADAPT, στο φύλλο υπολογισμών περνιούνται οι αλλαγές διεύθυνσης με γωνίες, οι κρουνοί (βαλβίδες), αλλά όχι οι συλλέκτες και οι βάνες τις οποίες πρέπει να τις βάλουμε εμείς.
 Αν στη σύνδεση ενός σωλήνα με υποδοχέα, μετά την αναγνώριση, βγαίνει αστεράκι αντί για άσπρη τελεία, σημαίνει ότι δεν έχει γίνει σωστά η σύνδεση. Δοκιμάστε να την ξανακάνετε, έχοντας απενεργοποιημένο το SNAP.
 Πατώντας F2, μπορούμε να δούμε όλες τις εντολές που δώσαμε στην command bar σε ξεχωριστό παράθυρο.
 Κατά την εγκατάσταση του Autofine, προσέξτε να επιλέξετε και να ανοίξετε το φάκελο που είναι ήδη εγκατεστημένο το Autocad.
 Υπάρχει περίπτωση αν το path της μελέτης είναι πολύ μεγάλο, η μελέτη να μην ανοίξει κανονικά. Τότε θα πρέπει να επιλέξουμε μικρότερο path για να αποθηκεύσουμε την μελέτη.
 Όταν δημιουργούμε ένα καινούργιο αρχείο στο FINE/Autofine, πρέπει να βρίσκεται σε φάκελο μελέτης (με επέκταση .bld), ώστε να μπορεί να γίνει ενημέρωση των υπολογισμών και αποθήκευση του αρχείου.
 Όταν ορίζουμε προσανατολισμούς στη θερμομόνωση (π.χ W1, W2, κτλ) θα πρέπει να επιλέγουμε εξωτερικούς τοίχους και να πηγαίνουμε αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

 

  Σχετικά Θέματα
 
>>


>>

>>
Εξουσιοδοτημένα Κέντρα 4Μ (ΕΚ4Μ)

e-shop

Σεμινάρια
 
  Ειδικά Θέματα
 
>> ADEIA
 
>> ERGA
 
>> IDEA
 
>> FINE
 
>> 4M-KENAK