International Web Site

CAD
>> 4MCAD
Mimari Tasarım
>> IDEA
Yapı Mühendisliği
>> STRAD
>> STEEL
>> TIMBER
Tesisat Mühendisliği
>> FineHVAC
>> FineLIFT
>> FineELEC
>> FineSANI
  >> FineFIRE  
  >> FineGAS  
     
 
Site haritası
 
     
3 boyutlu betonarme çerçevelerin yapısal tasarımı ve analizi için eşsiz bir araçtır

4M suitinin bütünü için geçerli olduğu gibi, kendi özgün CAD platformunda ve AutoDesk'in AutoCADTM platformunda çalışabilir. Kullanıcı dostu 3 boyutlu CAD ortamına, statik ve eigenvalue analizi yapabilen güçlü bir sonlu eleman analiz motoruna, botonarme elemanlar için güvenilir ve tercih edilen sismik koda göre özelleştirilebilir, parametrik bir tasarım modülüne sahiptir.
 
Mevcut bir mimari çizim (dwg veya dxf) binayı hızla tanımlamak için kullanılabilir. İleri düzey komutları ile (snap, göreceli hareket, nesne kopyalama ve benzerleri) STRAD, en kullanıcı dostu CAD ortamı olarak kabul edilebilir. Karmaşık çerçevelere sahip büyük binalar bile kolaylıkla uygulamaya tanıtılabilir. STRAD fotogerçekçi görüntüler elde edilebilecek ve binanın içinde ve dışında sanal gezinti yapılabilecek modüllere sahiptir.
   


STRAD ile 3 boyutlu yapılarSonlu eleman çerçeve
İleri düzey modelleme

STRAD çok katlı yapılardan karmaşık 3 boyutlu yapılara kadar pek çok betonarme yapı için modelleme ve analiz olanağı sunar. Eleman kütüphanesi 3 boyutlu kolon ve kirişler ile, dairesel ve çok kenarlı kolonlar, perde kolanlar, eğimli kirişler ve kolonlar, eğimli döşemeler, geniş açıklıklı döşemeler, perde duvarları, münferit ve mütemadi temeller, ve yardımcı elemanlar içerir.

STRAD, FEA (Finite Element Analysis) modülü ile yükseltilebilir. Bu durumda kolon, kiriş ve döşemeler her düğüm noktasında 6 hareket özgürlüğüne sahip kabuk sonlu elemanlar kullanılarak modellenebilir. Sonlu eleman çerçeve otomatik olarak yaratılır, ancak kullanıcı tarafından (örneğin, açıklıkları tanımlamak için) düzeltilebilir.

STRAD'ın yükleme durumları sabit yükleri, haraketli yükleri, düğüm noktası kuvvetleri, statik yükleri, ve sıcaklık streslerini içerir. Yük durumları EC1' e göre birleştirilir. Kullanıcı ayrıca kendi yük kombinasyonlarını tanımlayabilir.
   
Betonarme tasarım

STRAD statik ve tipik eigenvalue analizini destekler. Uygulama etkilişimli bir eleman tasarım süreci (geriye doğru analiz) sunar. Süreç herhangi bir sismik koda (EC2, EC8) göre parametre kabul edecek biçimde özelleştirilmiştir. Analiz ve tasarım için yüzlerce parametre (betonun karakteristic silindir kuvvetleri, donatı kuvveti, kesme ve burulma kuvvetleri, beton malzeme özellikleri için kısmi güvenlik faktörü, sabit hareket ve ölü yükler için kısmi güvenlik faktörü, ve benzerleri) içeren pek çok malzeme kütüphanesi mevcuttur. Bunların tümü güncellenebilir. Ek olaral, yapı "retrofitting" için bir modül mevcuttur.
   


STRAD ile ayrıntılı çizimSTRAD ile sonuç çizim
Sonuç çizimler

STRAD dwg formatında kalıp planları ve ayrıntılı eleman çizimleri ile "rich text" formatında raporlar üretir. Modelin biçimi bozulmuş şeklini, eigenmode animasyonları, eleman sonuçlarını ve stresleri ve dokuları bilgisayar ekranında görüntüler.

STRAD herhangi bir tip betonarme yapının en modern teknik ve standartlara dayalı en güvenilir metodlar ile analiz ve tasarımına yarayan güçlü bir üretkenlik arttırıcı araçtır. Bilimsel tabanı pek çok uluslararası konferans ve dergide kabul görmüştür.
   
  Daha fazla gör
 
Ekle (e-dükkan)
Broşür
Değerlendirme sürümü
Kullanıcı Kılavuzu
Gallery
   
  Nekadar kolay
  olduğunu gör  
 

Demo (flash)

Demo (avi)

 
  Makaleler
 

. Inelastic Dynamic Analysis of Shells with the TRIC Shell Element

. Dynamic analysis of shells with the TRIC shell element

. Nonlinear dynamic analysis of shells with the TRIC shell element

. Experimetal Verification of Shear Wall Modeling using finite element analysis

. A Strengthening model for concrete frames using diagonal tendons