International Web Site

CAD
>> 4MCAD
Mimari Tasarım
>> IDEA
Yapı Mühendisliği
>> STRAD
>> STEEL
>> TIMBER
Tesisat Mühendisliği
>> FineHVAC
>> FineLIFT
>> FineELEC
>> FineSANI
  >> FineFIRE  
  >> FineGAS  
     
 
Site haritası
 
     

STEEL, tek veya çok katlı, düzenli veya düzensiz geometrideki çelik yapıların analiz, tasarım ve kontrolünde güvenilir sonuçlar sunan, akıllı 3B modelleme yeteneği sahip, Türkiye Deprem Yönetmeliği ve Türk Standartları’na tam uyumlu hesaplama yapısıyla ideal bir çelik yapı tasarım aracıdır. Yeni sürüm STEEL 2012 kullanıcılarına aşağıda belirtilen avantajları sağlamaktadır:

 

STEEL 2012 Yeni Özellikler

1-      Yenilenen eleman tasarımı modülü ve diyalog pencereleri

2-      Çelik elemanların çok daha hızlı tasarımı

3-      Tasarım sonuçları tablosu

4-      Sehim kontrolleri tablosu

5-      Kat ağırlıkları ve kat kütleleri tablosu

6-      Katlara etkiyen eşdeğer deprem yükleri tablosu

7-      Enkesit koşulları tablosu

8-      İç kuvvet kapasiteleri ve gerilme sınır değerleri tablosu

9-      Kolon-Kiriş birleşim bölgesi kontrolleri tablosu

10-   Çerçeve birleşimlerinin çok daha hızlı analizi

11-   Taşıma gücü limit durumu ve kullanılabilirlik limit durumuna göre düzenlenen yük kombinasyonları

12-   Çatı katı ağırlık ve kütle hesabında kar yükü katılımı

13-   Flambaj düzenleyicisinin yenilenmesi

14-   Temel yük kombinasyonlarının düzenlenmesi

15-   Eleman-Grup isim listesinin hazırlanması

16-   Mesnet reaksiyonları komutunun yenilenmesi

17-   Temel hesap sonuçları ve temel diyalog pencereleri yazı karakterlerinin yeniden düzenlenmesi

18-   Parametrelerde ve diyalog pencerelerinde pek çok varsayılan değerin güncellenmesi

19-   Modüllerde ve sonuç pencerelerinde yazı karakterleriyle ilgili sorunların düzeltilmesi

20-   Hesap rapor bileşenlerinin yenilenmesi

21-   Menüler ve araç çubuklarının güncellenmesi

ve daha birçok yeniliğe sahiptir.

Yeni STEEL 2012 videosunu görün

 

STEEL’in Genel Özellikleri

 • Yüksek kalitede interaktif etkileşimli grafik arayüz ile hızlı yapı modellemesi
   

 • Kullanıcı dostu ve zengin içerikli parametreler ile kolay veri girişi
   

 • Statik ve Dinamik analiz (Response Spectrum)
   

 • DBYBHY-2007 ve TS-648’e göre çelik eleman tasarımı
   

 • SteelCAD-CONNECT ile her türlü çerçeve birleşimin tasarımı, sonlu elemanlar analizi, kontrolü ve çizimi
   

 • Makas bağlantılarının kaynaklı veya bulonlu tasarımı, kontrolü ve çizimi
   

 • SteelPLOT ile ayrıntılı ve yüksek kalitede 2 ve 3 boyutlu yapı görünüş çizimlerinin oluşturulması
   

 • DWG ve DXF biçimlerinde yüksek kalitede görünüş ve detay çizimleri
   

 • 4MCAD modülü ile mevcut çizimlerin düzenlenebilmesi ve bağımsız çizimlerin yapılabilmesi
   

 • Sürekli temellerin, tekil temellerin ve bağ hatıllarının TS-500’e göre tasarımı, kontrolü ve çizimi
   

 • CAD ortamında hazırlanmış modelin STEEL’e aktarılımı
   

 • PreSTEEL modülündeki yapı şablonlarıyla tek katlı sistemlerin çok hızlı modellenmesi
   

 • 3B Makas ile uzaysal kafes sistemlerin tasarımı
   

 • Tüm sonuçların ayrıntılı gösterildiği rapor düzenleyicisi ile RTF, DOC, TXT ve ASCII biçimlerinde hesap çıktılarının oluşturulması
   

 • Zengin malzeme kütüphanesi
   

 • SectionDESIGNER  isimli kesit düzenleme modülü ile herhangi bir kesiti oluşturup malzeme kütüphanesinde ve tasarımda kullanabilme
   

 • İngilizce kurulum seçeneği ile Eurocode’a göre çelik eleman tasarımı

 

 STEEL ile bağlantılarSTEEL ile bağlantı

Kolay Kullanım

STEEL hızlı veri girişine ve kolay güncellenebilir yapısal modellemeye olanak tanıyan yüksek kaliteli ve etkileşimli grafik arayüze sahiptir. Herhangi bir CAD ortamında oluşturulmuş 3 boyutlu tel kafes bir model bile DXF biçiminde programa aktarılıp analiz ve tasarımda kullanılabilir. Modeller PreSTEEL modülünde yer alan mevcut şablonlar yardımıyla da kolaylıkla oluşturulabilir.

STEEL, modelin 2 ve 3 boyutlu görüntülerini otomatik oluşturur. Dokulandırma (rendering) için özel bir modüle sahiptir. Elemanlar özel filtreler yardımı ile kolaylıkla seçilebilir ve özellikleri diyalog kutuları aracılığı ile güncellenebilir. Düğümler, elemanlar ve katlar için herhangi bir sayı sınırlaması yoktur.


Güvenilir Metodoloji

STEEL, 2 ve 3 boyutlu çerçeveleri eşdeğer statik analiz ve dinamik tepki (response spectrum) analizi ile çözer. 12 adet kullanıcı tanımlı yükleme (zati, hareketli, deprem, rüzgar, kar, termal, düğüm noktalarına tekil yükler ve tekil momentler) ve 25 adet yük kombinasyonu sisteme uygulanır. İlave yük kombinasyonları da tanımlanıp sisteme etkitilebilir. Program çelik elemanların tasarımını DBYBHY-2007 ve TS-648’e göre, betonarme temel elemanlarının tasarımını ise TS-500’e göre yapar.

STEEL makas düğümleri modülü ile makas tipi yapıların kaynaklı veya bulonlu birleşim tasarımını, kontrolünü, analizini ve çizimlerini yapar. SteelCAD-CONNECT modülünde yer alan bulon, kaynak, mesnet levhası, alın köşebenti, mesnet köşebenti, guse, berkitme, ankraj, altıgen levha, takviye levha araçları ile her türlü kolon-kiriş, kolon-temel, kiriş-kiriş, kiriş-aşık  gibi birleşimler modellenir, sonlu elemanlar analizi yöntemi ile çözülür ve çizimleri hazırlanır. Temel modülü ile tekil temeller, sürekli temeller ve bağ kirişleri modellenir. Tasarım, analiz, kontrol işlemlerinin ardından çizimleri hazırlanır.


Sonuç Çizimler ve Hesap Çıktıları

STEEL, DWG ve DXF biçimlerinde, yüksek kalitede 2 ve 3 boyutlu sonuç çizimleri üretir. RTF, DOC, TXT ve ASCII biçimlerinde ayrıntılı hesap çıktıları oluşturur. Düzensizlik kontrolleri, ikinci mertebe etkileri, mesnet reaksiyonları, eleman gerilme değerleri, deplasmanlar, envelope sonuçlar, metrajlar, tasarım sonuçları, vb. raporlanır. Kullanıcı programın her aşamasında sonuçları inceleyebilir. STEEL, yüklemeleri, modelin deforme şeklini, modal animasyonları, elemanların N, M, T diyagramlarını, birleşimlerde oluşan gerilmeleri görsel biçimde kullanıcıya sunar. 4MCAD modülünde çizim düzenlemelerinin yapılabilmesinin yanı sıra, herhangi bir çizimin oluşturulup DWG ve DXF biçimlerinde kaydedilmesi veya başka bir CAD ortamında yapılmış bir çizimin açılması mümkündür.

STEEL yapı mühendisleri için üretkenlik sağlayan bir yazılımdır. Kolay kullanımı, modern teknik ve standartları kullanan güvenilir analiz ve tasarım özellikleriyle ideal bir proje aracıdır. Bilimsel altyapısı Avrupa’da ve uluslararası alanlarda yapılmış pek çok konferans ve makalelerde kanıtlanmıştır.

   
  Daha fazla gör
 
Ekle (e-dükkan)
Broşür
Deneme sürümü
Kullanıcı Kılavuzu

Yeni STEEL 2012 videosunu görün


4M STEEL Başarı Hikayeleri
Galeri
   
  Ne kadar kolay
  olduğunu gör 
   
Demo (flash)
Demo (avi)
   
  Eğitim Videoları
   
1. Projeye Başlangıç ve Genel Parametreler
 
2. Modelleme
 
3. Analiz ve Eleman Tasarımı
 
4. Çerçeve Birleşimlerinin Tasarımı
 
5. Görünüş ve 3B Çizimlerin Hazırlanması
 
6. Makas Birleşimlerinin Tasarımı
 
7. Temel Tasarımı
 
8. Hesap Raporlarının Hazırlanması
 
9. Alternatif Modelleme Seçenekleri
 
10. Kesit Düzenleme Modülü