International Web Site

Η/Μ Εγκαταστάσεις
>> FINE
Αρχιτεκτονικά
>> IDEA
Διαχείριση Εργων
>> ERGA
Εκδοση Οικ. Αδειών
>> ADEIA
Στατικά
>> STRAD Classic
>> STRAD Eurocodes
CAD
>> IntelliCAD
>> Άλλα Προγράμματα
 
 
Site map
 
     
Προγράμματα της οικογένειας STRAD
 

STRAD RC: Φορείς από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

STRAD STEEL: Φορείς από Χάλυβα

STRAD Hydro: Πισίνες και Δεξαμενές  

STRAD Timber: Ξύλινες Κατασκευές

STRAD Pessos: Δομήματα Φέρουσας Τοιχοποιίας
 

 STRAD RC  
 

Tο STRAD RC είναι το πακέτο με την 25ετή παράδοση στην Ελληνική Αγορά, το οποίο συνδυάζει σύγχρονο GUI BIM Interface με αξιόπιστη μηχανή υπολογισμών και το οποίο μετεξελίχθηκε πρόσφατα στη νέα γενιά STRAD-Eurocodes που αποτελεί την πιό έγκυρη και αξιόπιστη λύση στα  Στατικά. Τώρα, όλοι οι κάτοχοι του STRAD, έχουν την Μοναδική Ευκαιρία να μεταβούν στη νέα γενιά STRAD-Eurocodes.

Περισσότερα

 
 STRAD STEEL  
 

Το STRAD STEEL είναι το πακέτο για Κατασκευές από Χάλυβα με την 25ετή παράδοση στην Ελληνική Αγορά το οποίο επιλύει, διαστασιολογεί και σχεδιάζει ζευκτά, χωροδικτυώματα και γενικά χωρικά πλαίσια.Το STRAD Steel αποτελείται από 4 Υποσυστήματα (modules) συν 3 Add Ons τα οποία λειτουργούν κάτω από ένα ενιαίο περιβάλλον υψηλής ευχρηστίας και απόδοσης.

Εφαρμόζονται τόσο οι παλιοί κανονισμοί (αντισεισμικός ΄84 με επιτρεπόμενες τάσεις-DIN4114), όσο και οι καινούργιοι (Ν.Ε.Α.Κ., ΕΑΚ 2000 με Ευρωκώδικα 3 - EC3). Πρόσφατα το STEEL μετεξελίχθηκε στη νέα γενιά STRAD-Eurocodes που αποτελεί την πιό έγκυρη και αξιόπιστη λύση στα  Στατικά.

 STRAD Hydro  
 

Ριζικά αναβαθμισμένη, με την πιό σύγχρονη τεχνολογία και interface, η νέα Σειρά εφαρμογών STRAD Hydro αποτελείται από τα αυτόνομα προγράμματα POLYPISINA, ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ.

 
        
 
Ολα τα παραπάνω προγράμματα, ριζικά αναβαθμισμένα με τεχνολογία BIM σε προηγμένο περιβάλλον IntelliCAD/AutoCAD, επιτρέπουν την περιγραφή πισίνας οποιουδήποτε σχήματος σε ελάχιστο χρόνο και με δυνατότητες ορισμού πολλαπλών κλίσεων και μηκοτομών. Η επίλυση γίνεται με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία και τα σχέδια κάτοψης και τομών παράγονται αυτόματα σε μορφή DWG. Μεταξύ άλλων, δίνουν την δυνατότητα για τυποποιημένες διατομές δεξαμενών, διαφορετικό πάχος πυθμένα-οροφής, δυνατότητα ανοιχτής-κλειστής δεξαμενής κλπ. Περιέχουν παραμετροποιημένα στοιχεία για τα υλικά, το έδαφος, τις ράβδους οπλισμού κλπ, ενώ εξάλλου δίνουν την δυνατότητα εφαρμογής 20 περιπτώσεων φόρτισης: λόγω ύδατος, γαιών (και ανά πλευρά), ιδίου βάρους, σεισμός και στις δύο διευθύνσεις λόγω ύδατος και γαιών, θερμοκρασιακή μεταβολή άνω-κάτω ίνας, συστολή εκ πήξεως, άνωση και δυνατότητα συνδυασμού τους. Τo STRAD Hydro πραγματοποιεί αυτόματη κανναβοποίηση και επίλυση του φορέα στον χώρο με πεπερασμένα στοιχεία. Τέλος, σε ότι αφορά τις εκτυπώσεις, έχουμε:
 • Αναλυτικές εκτυπώσεις των δεδομένων: Συντεταγμένες κόμβων πεπερασμένων στοιχείων, συνδεσμολογία μελών, διαστάσεις, φορτία, οπλισμοί κλπ.
 • Γραφική - χρωματική απεικόνιση των εντατικών μεγεθών -ροπών και τεμνουσών- όλων των στοιχείων για κάθε περίπτωση φόρτισης
 • Εξαγωγή αναλυτικών σχεδίων λεπτομερειών όπλισης όλων των στοιχείων της δεξαμενής υπό κλίμακα. Σύνδεση τοίχου - πυθμένα και τοίχου - πλάκας οροφής, ξυλότυποι πλακών κ.λ.π. Εξαγωγή αρχείων dwg, dxf κλπ.
Αρχή
 
 
 STRAD Timber
 
To STRAD Timber αποτελεί την ασυναγώνιστη πρόταση της 4Μ-VK στην μελέτη φορέων από ξύλο. Oρισμένα από τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

 • Εύχρηστο περιβάλλον γραφικών, υψηλής και άμεσης εποπτείας (γραφική απεικόνιση φορτίων, μετατοπίσεων κλπ)
 • Ταχύτατη εισαγωγή δεδομένων και μόρφωση του μοντέλου του φορέα με μοναδική ευκολία στις διορθώσεις (δυνατότητα αναίρεσης, αντιγραφής, καθρέπτη κα).
 • Δυνατότητα εισαγωγής 3D φορέα από αρχείο .dxf.
 • Γεννήτριες παραγωγής έτοιμων μοντέλων από ενσωματωμένες βιβλιοθήκες.
 • Δυνατότητα επιλογής διακεκριμένων στοιχείων ή ομάδας στοιχείων, με τη βοήθεια ειδικών φίλτρων.
 • Άμεση πρόσβαση στις ιδιότητες μεμονωμένου μέλους, ή ομάδας μελών με την εμφάνισή τους σε εύχρηστο πλαίσιο διαλόγου.
 • Απεριόριστος αριθμός κόμβων και μελών.
 • 11 ανεξάρτητες περιπτώσεις φόρτισης και αυτόματος υπολογισμός των σεισμικών φορτίων.
 • Επίλυση του φορέα ως χωρικού πλαισίου.
 • Επίλυση με το νέο Αντισεισμικό ΕΑΚ2000 (Ισοδύναμη στατική και δυναμική/ φασματική μέθοδος) και έλεγχος των μελών με τον Ευρωκώδικα 5.
 • Έλεγχος μελών σταθερής διατομής ανά εικοστά του μήκους τους.
 • Έλεγχος για θλίψη παράλληλα και κάθετα στις ίνες, εφελκυσμό παράλληλα και κάθετα στις ίνες, κάμψη και αξονικό εφελκυσμό, κάμψη και αξονική θλίψη, διάτμηση, στρέψη και τάσεις από κάμψη που οφείλονται σε αρχική καμπυλότητα, εκκεντρότητες και επιβαλλόμενες παραμορφώσεις.
 • Εκτυπώσεις όλων των απαιτουμένων σχεδίων και του τεύχους της μελέτης.
 • Δυνατότητα επεξεργασίας των σχεδίων με το γνωστό σχεδιαστικό IntelliCAD, το οποίο περιλαμβάνεται στο TIMBER.
 • Πλήρης συμβατότητα με τα πιο δημοφιλή πρότυπα (*.dxf, *.dwg, καθώς και *.rtf, *.doc).
 • Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης

Επιπρόσθετα, η τελευταία έκδοση TIMBER περιλαμβάνει:

 • PreTIMBER: Γεννήτρια εισαγωγής έτοιμων (τυποποιημένων) φορέων στα πρότυπα του STEEL
 • Δυνατότητα εισαγωγής οριακών συνθηκών στα μέλη και στους κόμβους
 • Υπολογισμός φορτίων χιονιού και ανέμου και συνδυασμοί φόρτισης σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1.
 • Διασύνδεση TIMBER με STRAD σε AutoCAD/IntelliCAD
 • Πίνακες μελών/κόμβων - Δυνατότητα εμφάνισης σε πίνακες των φορτίων επιλεγμένων μελών και κόμβων
 • Δυνατότητα εμφάνισης σε πίνακες των εντατικών μεγεθών των επιλεγμένων μελών
 • Δυνατότητα εμφάνισης σε πίνακες των μετατοπίσεων των επιλεγμένων κόμβων
 • Αύξηση ομάδων μελών για ευκολότερη και πιο εποπτική περιγραφή
 • Αυτόματη ενημέρωση μέσω Internet (Live Update)
Αρχή
 
 
 STRAD Pessos
 
Το STRAD Pessos είναι ένα αυτόνομο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση δομημάτων από άοπλη και διαζωματική φέρουσα τοιχοποιία καθώς και από προκατασκευασμένα panels δομικού πλέγματος 3Δ.
 
Προηγμένο Περιβάλλον (Interface)
 • Σύγχρονο και φιλικό GUI interface πάνω στο IntelliCAD, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο για πλήρη αυτονομία του χρήστη
 • Εργασία απευθείας στο 3D Μοντέλο (όμοιο interface με STRAD)
 • Δυνατότητα λειτουργίας εναλλακτικά και στο AutoCAD (14 έως 2009)
 • Πλήρης συμβατότητα με παλαιότερες μελέτες του PESSOS
 
Λεπτομερής Ανάλυση -Παραμετροποίηση - Ακρίβεια Υπολογισμών
 • Έτοιμες βιβλιοθήκες υλικών για διευκόλυνση του χρήστη
 • Επίλυση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία είτε κάθε πεσσού ξεχωριστά (2D) είτε όλου του φορέα συνολικά (3D) με γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων
 • Δυνατότητα ενίσχυσης τοίχων με σκυρόδεμα
 • Υπολογισμός σεισμού κατά ΕΑΚ 2000
 • Έλεγχος τοίχων κατά EC6
 • Δυνατότητα διαστασιολόγησης πλακών και δοκών Ο.Σ. με παραμετροποιημένα αρχεία υλικών
 
Ολοκληρωμένες εκτυπώσεις και σχέδια
 • Εκτυπώσεις δεδομένων και αποτελεσμάτων, εξαγωγή αρχείων rtf
 • Αυτοματοποιημένη παραγωγή σχεδίων με κάθε λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα επεξεργασίας με το ενσωματωμένο IntelliCAD
 

Αναλυτικότερα, το STRAD Pessos:

 • Είναι πρόγραμμα ανεπτυγμένο εξολοκλήρου σε περιβάλλον 32bit Windows.
 • Η εισαγωγή δεδομένων γίνεται σε περιβάλλον γραφικών με όλες τις απαραίτητες ευκολίες (zoom, snap, μεταφοράς, αντιγραφής, stretch κλπ). Οι όψεις της τοιχοποιίας επιδέχονται εισαγωγή ανοιγμάτων σε γραφική επεξεργασία.
 • Οι ιδιότητες των στοιχείων τοιχοποιίας υπάρχουν σε «αρχεία υλικών» που περιέχουν αρχικές τιμές τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί και να ορίσει διαφορετικές ιδιότητες ανά τοίχο. Έτσι μπορεί να δώσει και πειραματικά δεδομένα για τις τοιχοποιίες. Επίσης, υπάρχει έτοιμο αρχείο με πειραματικά στοιχεία για τις αντοχές (θλιπτική, καμπτική, διατμητική) του panel 3Δ.
 • Επιλύονται και διαστασιολογούνται πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος. Γίνεται έλεγχος σε κάμψη, διάτμηση (Ο.Κ.Α.) με δυσμενείς φορτίσεις στο επίπεδο του ορόφου, σε λυγηρότητα βάσει του τύπου αl/d και με ακριβή και με ακριβή υπολογισμό του βέλους ρηγματωμένης διατομής (Ο.Κ.Λ.). Οι ράβδοι σχεδιάζονται με ακρίβεια έτσι ώστε να καλύπτουν τις περιβάλλουσες των διαγραμμάτων ροπών.
 • Παραμετροποιημένο αρχείο υλικών για τις πλάκες και τις δοκούς.
 • Επίλυση και διαστασιολόγηση δοκών οπλισμένου σκυροδέματος. Ελέγχονται σε μονοαξονική κάμψη, σε στρέψη και διάτμηση. Τοποθετούνται οι ράβδοι με ακριβή υπολογισμό των μηκών αγκύρωσης, οι συνδετήρες και οι παράπλευροι ράβδοι όπου απαιτούνται.
 • Τα φορτία από τις πλάκες και στέγες μεταφέρονται αυτόματα από το πρόγραμμα στους τοίχους και τις δοκούς.
 • Η επίλυση γίνεται με επίπεδα επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία (έως 10.000 κόμβους και 10.000 βαθμούς ελευθερίας). Τόσο η κανναβοποίηση όσο και η ανάλυση γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα χωρίς καμία πρόσθετη πληροφορία από το χρήστη. Έτσι εξάγονται τα ακριβέστερα αποτελέσματα, χωρίς να απαιτούνται οι ιδιαίτερες γνώσεις των πεπερασμένων στοιχείων. Με τη χρήση των Π.Σ. παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης περιγραφής τοίχων δύο υλικών (πχ. ενισχύσεις με gunite). Οι οριζόντιες σεισμικές φορτίσεις υπολογίζονται και εφαρμόζονται κατά τον ΕΑΚ 2000.
 • Τα αποτελέσματα της ανάλυσης (εντατικά μεγέθη και μετατοπίσεις) ελέγχονται με τον ισχύοντα κανονισμό, τον Ευρωκώδικα 6 (E.C.6), ο οποίος είναι σε υποχρεωτική ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση του Ελληνικού κανονισμού (ο Ελληνικός κανονισμός θα είναι βασισμένος στον E.C.6 και όταν εκδοθεί, θα ενημερωθεί και το VK.PESSOS αντίστοιχα). Ελέγχονται οι πεσσοί σε θλίψη, κάμψη και διάτμηση για δράσεις κάθετες και παράλληλες στους αρμούς. Ελέγχεται επίσης το βάθος έδρασης και οι τάσεις κάτω από συγκεντρωμένα φορτία (δοκούς, ξύλινα πατώματα).
 • Οι εκτυπώσεις μπορεί να είναι συνοπτικές ή αναλυτικές κατ΄ επιλογή του χρήστη (απευθείας εκτύπωση ή έξοδος σε αρχεία rtf).
 • Εξαγωγή των κατόψεων και όψεων σε αρχεία .DXF για επεξεργασία τους στο AutoCad ή οποιοδήποτε πρόγραμμα διαβάζει τέτοια αρχεία.
Αρχή
 
 
 
  Δείτε ακόμα
 
Τιμοκατάλογος