Τιμαριθμικές & Συντελεστές Αναθεώρησης στα ERGA

 

wpe7.jpg (1986 bytes) Μέσα από τη σελίδα αυτή μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν:

Σημ.: Για να μπορείτε να έχετε όλα τα αρχεία Τιμαριθμικών & Συντελεστών Αναθεώρησης, και μάλιστα αμέσως όταν κυκλοφορούν, πρέπει να έχετε Συμβόλαιο Συντήρησης στο πρόγραμμα ΤΕΥΧΗ και/ή ERGO Αντίστοιχα


  • Τιμαριθμικές προηγούμενων ετών

Β' Τρίμηνο 1996

Γ' Τρίμηνο 1996

Δ' Τρίμηνο 1996

Α' Τρίμηνο 1997

Β' Τρίμηνο 1997

Γ' Τρίμηνο 1997

Δ' Τρίμηνο 1997


  • Συντελεστές Αναθεώρησης προηγούμενων ετών

Α' Τρίμηνο 1996

Β' Τρίμηνο 1996

Γ' Τρίμηνο 1996

Δ' Τρίμηνο 1996

Α' Τρίμηνο 1997

Β' Τρίμηνο 1997

Γ' Τρίμηνο 1997

Δ' Τρίμηνο 1997