Τεχνικές Εκθέσεις & Προδιαγραφές ADAPT/FCALC (για Συνδρομητές)

Υδραυλικά

Υδρευση

10 Αντλίες JetpaQ (GRUNDFOS)
11 Αντλίες TP (GRUNDFOS)
12 Αντλίες TP (GRUNDFOS)
13 Αντλίες JP (GRUNDFOS)
20 Αντλίες WILO-Economy σειράς MHI
21 Αντλίες WILO-Multivert σειράς MVI
22 Αντλίες WILO-Inline σειράς IP
23 Αντλίες WILO-Multipress σειρά MP
24 Αντλίες WILO-Inline σειράς IP-E
30 Πιεστικά συγκροτήματα WILO DMVI
31 Πιεστικά συγκροτήματα WILO DMHI
32 Πιεστικά συγκροτήματα WILO-Comfort σειράς COR
33 Πιεστικά συγκροτήματα WILO-Comfort σειράς COR
34 Πιεστικά συγκροτήματα WILO-Economy σειράς CO
35 Πιεστικά συγκροτήματα WILO-Economy σειράς CO

Αποχέτευση

10 Μονάδα ανύψωσης GRUNDFOS - SOLOLIFT
11 Μονάδα ανύψωσης GRUNDFOS APL/APLD
12 Αντλίες αποστράγγισης GRUNDFOS σειράς KP
15 Συσκευή άντλησης λυμάτων WILO - KH 32-0.4
16 Υποβρύχιες αντλίες WILO σειράς TS
17 Υποβρύχιες αντλίες WILO σειράς A
18 Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων WILO σειράς ΤΡ-Ρ
19 Υποβρύχιες αντλίες WILO με κοπτήρες σειράς TP 40S
20 Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων Drain-O-WILO σειράς TP
21 Υποβρύχιες αντλίες WILO-Opti-Drain σειράς TM/TMW
22 Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων WILO σειράς R
23 Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων WILO σειράς M
24 Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων WILO σειράς TP-T

 

Last updated 2 February 2000