Τεχνικές Εκθέσεις & Προδιαγραφές ADAPT/FCALC (για Συνδρομητές)

Κλιματισμός

Fan Coils

10 Πύργοι ψύξης FYROGENIS PFB
20 Τεχνικές Προδιαγραφές FCU 'DYNATHERM'
21 Τεχνικές Προδιαγραφές FCU FYROGENIS FH
22 Τεχνικές Προδιαγραφές FCU FYROGENIS FVB
23 Τεχνικές Προδιαγραφές FCU FYROGENIS FV
24 Τεχνικές Προδιαγραφές FCU FYROGENIS FHF
25 Τεχνικές Προδιαγραφές FCU FYROGENIS FHB
26 Τεχνικές Προδιαγραφές FCU ΒΙΟΣΩΛ
50 Κυκλοφορητές GRUNDFOS UP/UPS
51 Αντλίες TP/TPD (GRUNDFOS)
52 Αντλίες IN-LINE LM/LP/CLM (GRUNDFOS)
55 Κυκλοφορητές WILO-Star σειράς Star-Z
56 Κυκλοφορητές WILO-Star σειράς RSL
57 Κυκλοφορητές WILO σειράς TOP-Z
58 Κυκλοφορητές WILO-Top σειράς S
59 Κυκλοφορητές WILO-Top σειράς RS
60 Κυκλοφορητές WILO-Top σειράς Ε
61 Κυκλοφορητές WILO-Star σειράς Ε
62 Κυκλοφορητές WILO-Spar σειράς RS
63 Κυκλοφορητές WILO-Sprint σειράς S
85 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ. FYROGENIS FAWC_SH
86 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ. FYROGENIS FAWC
87 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ. GALLETTI UGR
88 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP
89 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP
88 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP
90 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP
91 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP
92 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP
93 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP

Αεραγωγοί

10 Πύργοι ψύξης FYROGENIS PFB
12 Κ.K Συσκευές χαμηλού ύψους FYROGENIS MFT
13 ΚΚΜ πολύ χαμηλού ύψους FYROGENIS MFF
20 Τεχν.Προδ. στομίων FYROGENIS Θ60
21 Τεχν.Προδ. στομίων FYROGENIS Π90
22 Τεχν.Προδ. στομίων FYROGENIS Π100
23 Τεχν.Προδ. στομίων FYROGENIS Τ50
24 Τεχν.Προδ. στομίων FYROGENIS Δ70
25 Τεχν.Προδ. στομίων FYROGENIS Ε40
26 Τεχν.Προδ. στομίων FYROGENIS ΤΞ30
27 Τεχν.Προδ. στομίων FYROGENIS Κ100
28 Τεχν.Προδ. στομίων FYROGENIS ΚΤ30
29 Τεχν.Προδ. στομίων FYROGENIS ΟΤ30
40 Τεχν.Προδ.ανεμιστήρων FYROGENIS SF
41 Τεχν.Προδ.ανεμιστήρων FYROGENIS 10A
42 Τεχν.Προδ.ανεμιστήρων FYROGENIS 10B
43 Τεχν.Προδ.ανεμιστήρων FYROGENIS BF
60 Τεχν.Προδ.πολύφυλλων διαφρ.FYROGENIS
70 Τεχν.Προδ.Κιβ.ανεμιστήρα FYROGENIS
71 ΚΚ Συσκευές FYROGENIS MFC (1)
72 ΚΚ Συσκευές FYROGENIS MFC (2)
73 ΚΚ Συσκευές FYROGENIS MFC (3)
74 ΚΚ Συσκευές FYROGENIS MFC (4)
75 ΚΚ Συσκευές FYROGENIS MFC (5)
76 ΚΚ Συσκευές FYROGENIS MFC (6)
77 ΚΚ Συσκευές FYROGENIS MFC (7)
78 ΚΚ Συσκευές FYROGENIS MFC (8)
79 ΚΚ Συσκευές FYROGENIS MFC (9)
80 ΚΚ Συσκευές FYROGENIS MFC (10)
81 Κ.Μηχάνημα αέρα-αέρα FYROGENIS FAAC
82 ΚΚΜ ΒΙΟΣΩΛ
85 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ. FYROGENIS FAWC_SH
86 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ. FYROGENIS FAWC
87 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ. GALLETTI UGR
88 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP
89 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP
88 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP
90 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP
91 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP
92 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP
93 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμ DYNATHERM ACWC-AWHP
96 Αερολέβητας FYROGENIS NV/(NH)
97 Αερολέβητας FYROGENIS NVP
98 Αερολέβητας WOLF

 

Last updated 2 February 2000