Τεχνικές Εκθέσεις & Προδιαγραφές ADAPT/FCALC (για Συνδρομητές)

Θέρμανση

Δισωλήνιο

20 Θερμαντικά σώματα DIA NORM
21 Θερμαντικά σώματα SAMBA
22 Θερμαντικά σώματα PIAVE
23 Θερμαντικά σώματα RADSON
24 Θερμαντικά σώματα HM GALANT
25 Διακοσμητικά σώματα ACOVA
26 Πολύστηλα σώματα Zehnder
30 Χυτοσιδηροί λέβητες DeDietrich GT/GTM 300
31 Χυτοσιδηροί λέβητες DeDietrich GT/GTM 200
32 Χυτοσιδηροί λέβητες DeDietrich GT/GTM 110
33 Χαλύβδινος λέβητας SIGME
34 Λέβητας ABIG EURONOVA-UNI
35 Ατομική μονάδα ERDE
36 Χυτοσιδηροί λέβητες DeDietrich
37 Χυτοσιδηροί λέβητες SEMPRA C -CI
38 Χυτοσιδηροί λέβητες BUDERUS
39 Χαλύβδινοι λέβητες FYROGENIS FG
40 Χυτοσιδηροί λέβητες RUBINROT
41 Χυτοσιδηροί λέβητες OPTIMA
42 Χαλύβδινοι λέβητες ELINOX EL-2000
43 Μαντεμένιοι λέβητες PKR
44 Ατομική μονάδα BUDERUS UNIT
45 Χυτοσιδηρός λέβητας WOLF HK
46 Χυτοσιδηρός λέβητας WOLF HK/2B
47 Στροβιλολέβητες ΒΙΟΣΩΛ
50 Καυστήρες DeDietrich M1
51 Καυστήρες DeDietrich M30
52 Καυστήρες NOVA-MARK
53 Καυστήρες GOLLING
54 Καυστήρες INTERFYRO
55 Καυστήρες korting - K
56 Καυστήρες Korting JET
57 Καυστήρες OERTLI-OES 130L
58 Καυστήρες OERTLI-OES 140/240L
59 Καυστήρες OERTLI-OES 330L
60 Γενικές Οδηγίες καυστήρων BENTONE
61 Θερμοστάτες θερμ.Σωμάτων Danfoss
62 Κυλινδρικές βάνες αυτονομίας
65 Κλειστά Δοχεία Διαστολής REFLEX D,DE
66 Κλειστά Δοχεία Διαστολής REFLEX N,E,EX,A,AS
80 Κυκλοφορητές GRUNDFOS UP/UPS
81 Αντλίες TP/TPD (GRUNDFOS)
82 Αντλίες IN-LINE LM/LP/CLM (GRUNDFOS)
85 Κυκλοφορητές WILO-Star σειράς Star-Z
86 Κυκλοφορητές WILO-Star σειράς RSL
87 Κυκλοφορητές WILO σειράς TOP-Z
88 Κυκλοφορητές WILO-Top σειράς S
89 Κυκλοφορητές WILO-Top σειράς RS
90 Κυκλοφορητές WILO-Top σειράς Ε
91 Κυκλοφορητές WILO-Star σειράς Ε
92 Κυκλοφορητές WILO-Spar σειράς RS
93 Κυκλοφορητές WILO-Sprint σειράς S

Μονοσωλήνιο

20 Θερμαντικά σώματα DIA NORM
21 Θερμαντικά σώματα SAMBA
22 Θερμαντικά σώματα PIAVE
23 Θερμαντικά σώματα RADSON
24 Θερμαντικά σώματα HM GALANT
25 Διακοσμητικά σώματα ACOVA
26 Πολύστηλα σώματα Zehnder
30 Χυτοσιδηροί λέβητες DeDietrich GT/GTM 300
31 Χυτοσιδηροί λέβητες DeDietrich GT/GTM 200
32 Χυτοσιδηροί λέβητες DeDietrich GT/GTM 110
33 Χαλύβδινος λέβητας SIGME
34 Λέβητας ABIG EURONOVA-UNI
35 Ατομική μονάδα ERDE
36 Χυτοσιδηροί λέβητες DeDietrich
37 Χυτοσιδηροί λέβητες SEMPRA C -CI
38 Χυτοσιδηροί λέβητες BUDERUS
39 Χαλύβδινοι λέβητες FYROGENIS FG
40 Χυτοσιδηροί λέβητες RUBINROT
41 Χυτοσιδηροί λέβητες OPTIMA
42 Χαλύβδινοι λέβητες ELINOX EL-2000
43 Μαντεμένιοι λέβητες PKR
44 Ατομική μονάδα BUDERUS UNIT
45 Χυτοσιδηρός λέβητας WOLF HK
46 Χυτοσιδηρός λέβητας WOLF HK/2B
47 Στροβιλολέβητες ΒΙΟΣΩΛ
50 Καυστήρες DeDietrich M1
51 Καυστήρες DeDietrich M30
52 Καυστήρες NOVA-MARK
53 Καυστήρες GOLLING
54 Καυστήρες INTERFYRO
55 Καυστήρες korting - K
56 Καυστήρες Korting JET
57 Καυστήρες OERTLI-OES 130L
58 Καυστήρες OERTLI-OES 140/240L
59 Καυστήρες OERTLI-OES 330L
60 Γενικές Οδηγίες καυστήρων BENTONE
61 Θερμοστάτες θερμ.Σωμάτων Danfoss
62 Κυλινδρικές βάνες αυτονομίας
65 Κλειστά Δοχεία Διαστολής REFLEX D,DE
66 Κλειστά Δοχεία Διαστολής REFLEX N,E,EX,A,AS
80 Κυκλοφορητές GRUNDFOS UP/UPS
81 Αντλίες TP/TPD (GRUNDFOS)
82 Αντλίες IN-LINE LM/LP/CLM (GRUNDFOS)
85 Κυκλοφορητές WILO-Star σειράς Star-Z
86 Κυκλοφορητές WILO-Star σειράς RSL
87 Κυκλοφορητές WILO σειράς TOP-Z
88 Κυκλοφορητές WILO-Top σειράς S
89 Κυκλοφορητές WILO-Top σειράς RS
90 Κυκλοφορητές WILO-Top σειράς Ε
91 Κυκλοφορητές WILO-Star σειράς Ε
92 Κυκλοφορητές WILO-Spar σειράς RS
93 Κυκλοφορητές WILO-Sprint σειράς S

Ενδοδαπέδιο

10 Σύστημα θέρμανσης δαπέδου WIRSBO
11 Θέρμανση δαπέδου MULTIBETON
12 Φύλλο τεχν. Προδιαγραφών MULTIBETON
13 Δαπεδοθέρμανση POLYTHERM-FYROGENIS
14 Δαπεδοθέρμανση POLYTHERM-FYROGENIS
15 Θέρμανση δαπέδου DIA-NORM
16 Θέρμανση δαπέδου AQUATHERM
17 Θέρμανση δαπέδου AQUATHERM
18 Ενδοδαπέδιο σύστημα HEIZTECH-SBK

 

Last updated 2 February 2000