Βιβλιοθήκη Τεχνικών Εκθέσεων

Ι. Ενδεικτικά Υποδείγματα Τεχνικών Περιγραφών στα Ηλεκτρομηχανολογικά

Οι ακόλουθες Τεχνικές Εκθέσεις αποτελούν μέρος των Τεχνικών Εκθέσεων που περιλαμβάνονται μέσα στις H/M εφαρμογές ADAPT/FCALC. Μπορείτε να επιλέξετε την Τεχνική Εκθεση που θέλετε από την λίστα για να την δείτε, και στην συνέχεια αν θέλετε μπορείτε να την κατεβάσετε στον δίσκο σας (download) σε μορφή αρχείου .rtf  (πχ. για να την επεξεργαστείτε ή να την εκτυπώσετε με το Word).

 1. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή Εγκατάστασης Θέρμανσης
 2. Απλή Τεχνική Περιγραφή Εγκατάστασης Θέρμανσης
 3. Προδιαγραφές Εγκατάστασης Θέρμανσης
 4. Προδιαγραφές Εγκατάστασης Fan Coils
 5. Προδιαγραφές Εγκατάστασης Αεραγωγών
 6. Απλή Τεχνική Περιγραφή Υδρευσης
 7. Προδιαγραφές Εγκατάστασης Αποχέτευσης
 8. Απλή Τεχνική Περιγραφή Καυσίμων Αερίων
 9. Προδιαγραφές Πυροπροστασίας
 10. Απλή Τεχνική Περιγραφή Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
 11. Απλή Τεχνική Περιγραφή Υδραυλικού Ανελκυστήρα

 

ΙΙ. Τεχνικές Εκθέσεις & Προδιαγραφές ADAPT/FCALC (για Συνδρομητές)

Οι Συνδρομητές μας μπορούν να επιλέξουν από τον πλούσιο κατάλογο Τεχνικών Εκθέσεων και Προδιαγραφών που ακολουθεί για να κατεβάσουν στον δίσκο τους (download) το αντίστοιχο αρχείο. Στην συνέχεια θα πρέπει να το αποσυμπιέσουν ώστε να το έχουν σε μορφή rtf και να μπορούν να το επεξεργαστούν με οποιονδήποτε επεξεργαστή (πχ. word), να το εντάξουν στα "Πρότυπα" των τεχνικών εκθέσεων της αντίστοιχης εφαργμογής ADAPT/FCALC κλπ.

 

Last updated 2 February 2000