ΑutoIDEA-PhotoIDEA-WalkIDEA έκδοση 7: Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Φωτορεαλισμού και Κίνησης

(από τους Αρχιτέκτονες Σπ. Φάκα και Δ. Πικιώνη, Συνεργάτες της 4Μ)

Το ΑutoIDEA είναι ένα πανίσχυρο και πρωτοποριακό περιβάλλον αρχιτεκτονικής σύνθεσης, που σε συνδυασμό με τα ενσωματωμένα σε αυτό προγράμματα Φωτορεαλισμού PhotoIDEA και κίνησης WalkIDEA, καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του σύγχρονου Αρχιτεκτονικού Γραφείου. Σχεδιασμένο εξολοκλήρου με αντικειμενοστραφή φιλοσοφία (ΟΟP) και τα τελευταία προγραμματιστικά εργαλεία ObjectArx (C++) της Autodesk, το AutoIDEA συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τα ακριβά Αρχιτεκτονικά Πακέτα, με πλήρη προσαρμογή στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με πολύ προσιτό κόστος.

Η τελευταία έκδοση του πακέτου v. 7 αποτελεί σταθμό στην ιστορία του, καθώς πραγματοποιήθηκαν πολλές βελτιώσεις και επεκτάσεις στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης (AutoIDEA/AutoBLD), ουσιαστικές προσθήκες στον Φωτορεαλισμό (PhotoIDEA), αλλά και η κυκλοφορία του νέου προγράμματος WalkIDEA για περιήγηση σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον αναβαθμίστηκε σημαντικά και το Τοπογραφικό τμήμα του πακέτου (AutoIDEA/AutoREG), καθώς και το κομμάτι των Προμετρήσεων (ADEIA/Prom).

Εμπλουτισμένη Αρχιτεκτονική Σύνθεση

Οι νέες αλλαγές στο AutoBLD, το υποσύστημα Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης του AutoIDEA, ενισχύουν ακόμα περισσότερο τo κυρίαρχo πλεονέκτημα του πακέτου, το οποίο πηγάζει από την αντικειμενοστραφή του φιλοσοφία, και που είναι η μοναδική ευκολία στην διαμόρφωση κάθε στοιχείου της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Η αίσθηση που δημιουργείται στον χρήστη οτι έχει να κάνει με εύπλαστα αντικείμενα, τις μεταβολές των οποίων παρατηρεί σε πραγματικό χρόνο (πχ. αυτόματες αναπροσαρμογές λόγω μετακίνησης τοίχων, αλλαγή ύψους στέγης, σκάλας κλπ) στην νέα έκδοση είναι ακόμα πιό έντονη καθώς εμπλουτίστηκαν σχετικά όλες οι ομάδες εντολών προς την κατεύθυνση αυτή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν πχ. ο ελεύθερος ορισμός πλατυσκάλων στις σκάλες, μέσω παραμετροποιημένου διαλόγου που δίνει την δυνατότητα σύνθεσης σκαλών οποιασδήποτε μορφής (οθόνη 1), καθώς επίσης και η Ράμπα οποιουδήποτε σχήματος (ελεύθερης διαδρομής). Εξάλλου, ανάμεσα στις πολλές βελτιώσεις και νέες εντολές της οικογένειας AutoBLD αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής:

- Σύμβολα αρχής-τέλους και σημείου τομής σκάλας (ορατό και αόρατο τμήμα με επιλογή τύπου γραμμής κλπ)

- Δυνατότητα δημιουργίας νέων βιβλιοθηκών από τον χρήστη (ορισμός κατηγορίας κλπ)

- Εντολές αναγνώρισης μελετών (xref) για «οντοτητοποίηση» αρχιτεκτονικής κάτοψης που έχει γίνει με άλλο πρόγραμμα (πχ. για να γίνουν στην συνέχεια προμετρήσεις, σύνδεση με το ADEIA κλπ)

- Πλήθος βελτιώσεων στην παρουσίαση (παραμετροποίηση όλων των κειμένων για εύκολη διαχείριση μέσω διαλόγων, εμπλουτισμός του διαλόγου διαχείρισης layers, διαχειριστής παρουσίασης των διαστάσεων για ορισμό αποστάσεων από διαστασιακές γραμμές, θέσης κειμένου, ύψους, βελών, χρωμάτων κλπ)

Και όλες οι παραπάνω εξελίξεις διατηρούν και ενισχύουν την φιλοσοφία του προγράμματος να αντιλαμβάνεται “λογικά” το κτίριο (σαν συγκρότηση από επιμέρους αντικείμενα-οντότητες με σαφή χαρακτηριστικά και αλληλοσυσχέτιση), καθώς αυτό είναι απαραίτητο για μιά σειρά από διαδικασίες που αυτοματοποιούνται πλήρως. Ενδεικτικά αναφέρεται η αυτόματη δημιουργία πινάκων ελέγχου φωτισμού-αερισμού χώρων για την άδεια, ο υπολογισμός των χιλιοστών οριζόντιας ιδιοκτησίας, το τεύχος της θερμομόνωσης και της πυρασφάλειας κ.α. Οπως θα δούμε πιό κάτω, η αντικειμενοστραφής τεχνολογία δίνει την δυνατότητα αυτοματοποίησης και της προμέτρησης των υλικών της κατασκευής με πλήρη ακρίβεια (το πρόγραμμα απαριθμεί οντότητες-αντικείμενα). Επίσης κάνει το πρόγραμμα να συμπεριφέρεται έμπειρα σε ότι αφορά το Τοπογραφικό Διάγραμμα και το Διάγραμμα Κάλυψης, αφού, όπως επίσης θα δούμε πιό κάτω, η γνώση των όρων δόμησης και των εννοιών “Κάλυψη”, “Δέλτα”, “Οικοδομική Γραμμή”, “Ιδεατό Στερεό” κλπ, κάνει το AutoIDEA να δημιουργεί από μόνο του το Τοπογραφικό και το Διάγραμμα Κάλυψης, ακόμα και το Ιδεατό Στερεό (και μάλιστα και σε 2D και σε 3D, όπως ακριβώς χρειάζεται για κατάθεση στις Πολεοδομικές Αρχές). Η αντικειμενοστραφής λογική είναι απαραίτητη προϋπόθεση, τέλος, και για τον Φωτορεαλισμό, αλλά και την Κίνηση.

Ποιοτικότερος Φωτορεαλισμός PhotoIDEA

Για βέλτιστη αξιοποίηση του PhotoIDEA προσδόθηκε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα δομικά στοιχεία, σε ότι αφορά τον ορισμό υλικών επάνω τους (πχ. διαφορετικό υλικό για την εσωτερική πλευρά τοίχου από την εξωτερική). Επίσης, οι δυνατότητες εσωτερικής αναπαράστασης επεκτάθηκαν και εμπλουτίστηκαν σημαντικά, καθώς όλα τα αντικείμενα των βιβλιοθηκών (πχ. καρέκλες, τραπέζια, διακοσμητικά στοιχεία κλπ) εμπεριέχουν πλέον ξεχωριστά υλικά (ξύλο, γυαλί, ύφασμα, δέρμα, μέταλο κ.α.) εύκολα επεξεργάσιμα, για άμεση και άριστη φωτορεαλιστική απόδοση. Είναι σαφές, ότι με την υποδομή αυτή ο χρήστης μπορεί να έχει άμεση φωτορεαλιστική απεικόνιση κάθε σκηνής της κατασκευής του, αλλά και μεγάλη ευχέρεια σε δοκιμές, αφού δεν έχει παρά να αλλάζει (ομαδικά ή επιλεκτικά) τους τύπους υλικών των δομικών στοιχείων. Παράλληλα μπορεί να επιλέγει υλικά με υφή από μιά τεράστια βιβλιοθήκη (PhotoIDEA bonus CD), μέσα στην οποία περιέχονται ποικιλία έτοιμων φόντων (Backgrounds), τριδιάστατων αντικειμένων τοπίων (lanscape objects) και άλλων χρήσιμων αρχείων. Τα παραδείγματα που συνοδεύουν αυτό το άρθρο είναι ενδεικτικά των δυνατοτήτων του PhotoIDEA, αν και το σημαντικότερο απόλα είναι η ευκολία με την οποία οδηγείται ο χρήστης σε ανάλογα αποτελέσματα.

Αυτοματοποιημένο Τοπογραφικό (AutoREG)

Δύο πολύ σημαντικές επεκτάσεις που αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο το Τοπογραφικό του AutoIDEA (AutoREG) είναι οι εξής:

- Η Αυτόματη κατασκευή του Ιδεατού Στερεού για οποιαδήποτε περίπτωση οικοπέδου, με δεδομένα το 3D οικόπεδο, την οικοδομική γραμμή και τον δρόμο.

- Η Αυτόματη δημιουργία των κειμένων που συνοδεύουν το Τοπογραφικό και το Διάγραμμα Κάλυψης (όροι δόμησης κλπ), και μάλιστα με εντελώς παραμετρικό τρόπο.

Με τις παραπάνω δύο δυνατότητες, ο Μελετητής έχει έτοιμα τα σχέδια που απαιτούνται για την άδεια, χωρίς απολύτως καμμιά προσπάθεια. Επιπλέον, το Τοπογραφικό εμπλουτίστηκε και με πολλές νέες εντολές όπως για παράδειγμα η Εμβαδομέτρηση του οικοπέδου και με πίνακα ορθογωνικών συντεταγμένων (πέρα από τον τύπο του Ηρωνα της προηγούμενης έκδοσης), τα Εργαλεία δημιουργίας-διαχείρισης γειτονικών οικοπέδων (όταν χρειάζεται) και η δυνατότητα για αυτόματη δημιουργία τοπογραφικού με απλή επιλογή αρχείου ταχυμέτρου.

Αναλυτική Προμέτρηση Υλικών

Το νέο AutoIDEA πραγματοποιεί (σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Προμέτρηση» του ADEIA) αναλυτικές προμετρήσεις είτε ανά χώρο, είτε ανά επίπεδο, είτε και συνολικά για το κτίριο, με πλήρη λεπτομέρεια (προμετρώνται ακόμα και τα σενάζια, ο αριθμός των τούβλων και των κεραμιδιών κλπ) προσαρμοζόμενη στις προτιμήσεις του χρήστη (οθόνη 2). Ο κατάλογος των υλικών παράγεται εντελώς αυτόματα, χωρίς να είναι καν απαραίτητο να «δείξει» ο χρήστης αντικείμενα ή να «οριοθετήσει» περιοχές, όπως γίνεται σε άλλα προγράμματα και που αποτελεί ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία.

Νέο Υποσύστημα WalkIDEA για Περιήγηση

Αφήσαμε το εντυπωσιακό module της περιήγησης WalkIDEA τελευταίο, μιά και αποτελεί την τελευταία-τελευταία εξέλιξη στην πορεία του πακέτου. Ο χρήστης του AutoIDEA, εκτός από όλες τις δυνατότητες που περιγράφηκαν πιό πάνω έχει πλέον και την δυνατότητα να δεί «ζωντανά» και σε πραγματικό χρόνο την κατασκευή του (real time animation), «περπατώντας» μέσα και έξω από το κτίριο, ακόμα και ανοίγοντας πόρτες καθώς μπαίνει στους διάφορους χώρους. Η περιήγηση γίνεται πανεύκολα είτε α) «δείχνοντας» την πορεία περιπλάνησης με το ποντίκι, οπότε στην συνέχεια το πρόγραμμα μας δείχνει πώς αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής την ενλόγω πορεία, είτε β) πιέζοντας τα βέλη του πληκτρολογίου, με τρόπο ανάλογο με αυτόν που συνηθίζεται στα διάφορα παιχνίδια (joystick), με αποτέλεσμα να έχουμε την άποψη του παρατηρητή ο οποίος κινείται καταναλογία με τα «πατήματα» των πλήκτρων με τα βέλη. Και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε στην οθόνη μας πώς ακριβώς θα είναι στην πραγματικότητα η κατασκευή μας όταν θα έχει ολοκληρωθεί, από οποιαδήποτε μεριά και ύψος, μέσα ή έξω, κοντά ή μακριά. Βάσει των εντυπώσεών μας μπορούμε στην συνέχεια να τροποποιήσουμε οτιδήποτε επιθυμούμε (πχ. διαστάσεις χώρων, είδη υλικών κλπ) και να επαναλάβουμε την περιήγησή μας, μέχρι να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συμπεράσματα

Από όλα τα παραπάνω βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα οτι το AutoIDEA καλύπτει ένα τεράστιο εύρος αναγκών του Αρχιτέκτονα, και μάλιστα τόσο σε πλάτος, όσο και σε βάθος. Επίσης, χάρη στην διαδεδομένη πλατφόρμα του AutoCAD, του παρέχει άμεση επικοινωνία με την μεγάλη μάζα των συναδέλφων που χρησιμοποιούν Autocad και αρχεία Dwg (οι εκπληκτικές δυνατότητες του Autocad στην διαχείριση αρχείων bitmap δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην καθιέρωση της παραπάνω τυποποίησης). Ολα τα παραπάνω πλεονεκτήματα του AutoIDEA ενισχύονται και από ένα τελευταίο: Το AutoIDEA εντάσσεται στην ευρύτερη οικογένεια 4Μ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τα οποία ενοποιούν Αρχιτεκτονικά, Στατικά και Μηχανολογικά σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, με τελικό αποτέλεσμα την διεύρυνση των οριζόντων συνεργασίας ανάμεσα στον Αρχιτέκτονα, τον Πολιτικό και τον Μηχανολόγο, για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου και υψηλότερη ποιότητα μελετών.