Τρέχουσες τιμές Συντελεστών λ και ΙΚΑ
για τις Αμοιβές Μηχανικών
(στο
ADEIA)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Συντελεστής λ (Ευρώ) Συντελεστής λ (Δρχ)
A' τριμήνου 1999 0.13999
47,70
Β' τριμήνου 1999 0.13999
47,70
Γ' τριμήνου 1999 0.14196
48,37
Δ' τριμήνου 1999 0.14196
48,37
A' τριμήνου 2000 0.14416
49,12
B' τριμήνου 2000 0.14591
49,72
Γ' τριμήνου 2000 0.14811
50,47
Δ' τριμήνου 2000 0.14811
50,47
A' τριμήνου 2001 0.15076
51,37
B' τριμήνου 2001 0.15076
51,37
Γ' τριμήνου 2001 0.15295
   52,125
Δ' τριμήνου 2001 0.15295
   52,125
A' τριμήνου 2002 0.15846
 
B' τριμήνου 2002 0.15846
 
Γ' τριμήνου 2002 0.16131
 
Δ' τριμήνου 2002 0.16131
 
Α' τριμήνου 2003 0.16809
 
B' τριμήνου 2003 0.16809
 
Γ' τριμήνου 2003 0.16809
 
Δ' τριμήνου 2003 0.16809
 
Α' τριμήνου 2004 0.17397
 
B' τριμήνου 2004 0.17481
 
Γ' τριμήνου 2004 0.17481
 
Δ' τριμήνου 2004 0.17830
 
Α' τριμήνου 2005 0.18223
 
 
B' τριμήνου 2005 0.18223
 
 
Γ' τριμήνου 2005 0.18223
 
 
Δ' τριμήνου 2005 0.18586
 
 
A' τριμήνου 2006 0.19126
 
 
B' τριμήνου 2006 0.19126
 
 
Γ' τριμήνου 2006 0.19126
 
 

Σημείωση: Για να ενημερώσετε το συντελεστή λ στο πρόγραμμα "Αμοιβές Μηχανικών" του πακέτου ADEIA, πρέπει από το κεντρικό μενού να επιλέξετε "Βιβλιοθήκες" και στη συνέχεια "Συντελεστής λ", όπου και ανοίγει παράθυρο για τη συμπλήρωση του συντελεστή καθώς και της περιόδου (τριμήνου) που αντιστοιχεί.

Αυτόματη Ενημέρωση Συντελεστών λ για Συνδρομητές

wpe7.jpg (1986 bytes)

Αν είστε Συνδρομητής στο πακέτο ADEIA πιέστε Εδώ για να "κατεβάσετε" το αρχείο με τα λ του προγράμματος των Αμοιβών (Αρχείο E10.EURO το οποίο θα πρέπει να το αντιγράψετε στον σκληρό δίσκο που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα στο path 4M\ADEIA\LIBS\DATAF)

Τελευταία Ενημέρωση 18/12/2006

 


Αυτόματη Ενημέρωση πίνακα 3 του ΙΚΑ για Συνδρομητές

wpe7.jpg (1986 bytes)

Αν είστε Συνδρομητής στο πακέτο ADEIA πιέστε Εδώ για να "κατεβάσετε" το αρχείο με τον πίνακα 3 του ΙΚΑ (αναλυτικό τιμολόγιο) (Αρχείο E12.EURO το οποίο, αφού αποσυμπιέσετε, θα πρέπει να το αντιγράψετε στον σκληρό δίσκο που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα στο path 4M\ADEIA\LIBS\DATAF)

 

Συντελεστές I.K.A.

  Ευρώ
Μέσο Ημερομίσθιο ΙΚΑ 51.52
Τεκμαρτό Ημερομίσθιο ΙΚΑ 26.89
Ποσοστό Εισφοράς Εργοδότη 65,266 %
Ποσοστό Εισφοράς Ασφαλισμένου 19,45 %

Σημείωση: Για να ενημερώσετε τις τιμές των ημερομισθίων του ΙΚΑ στο πρόγραμμα "Αμοιβές Μηχανικών" του πακέτου ADEIA, θα πρέπει από το κεντρικό μενού να επιλέξετε "Βιβλιοθήκες" και στη συνέχεια "Ημερομίσθια", όπου και ανοίγει παράθυρο για τη συμπλήρωση των παραπάνω τιμών καθώς και της περιόδου (εξαμήνου) που αντιστοιχεί.

wpe7.jpg (1986 bytes)

Αν είστε Συνδρομητής στο πακέτο ADEIA πιέστε Εδώ για να "κατεβάσετε" το αρχείο με τα ημερομίσθια στο πρόγραμμα των Αμοιβών(Αρχείο E16.EURO το οποίο θα πρέπει να το αντιγράψετε στον σκληρό δίσκο που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα στο path 4M\ADEIA\LIBS\DATAF)

 

Μείωση συντελεστών ΙΚΑ

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο 2676, άρθρο 88 παράγραφος 4, με τίτλο "Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις", οι προβλεπόμενοι από τους πίνακες 1, 2 και 3 του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. συντελεστές υπολογισμού των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων ημερών εργασίας για τα ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα μειώνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%).

Λόγω της παραμετρικότητας του προγράμματος "Αμοιβών" της 4Μ, δεν είναι απαραίτητο να πάρει ο χρήστης νέο CD, αφού μπορεί εύκολα να ενημερώσει τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες του προγράμματος, είτε από τους παρακάτω πίνακες, είτε και απευθείας από το site μας εφόσον είναι Συνδρομητής στο ADEIA:

Αυτόματη Ενημέρωση για Συνδρομητές

wpe7.jpg (1986 bytes)

Αν είστε Συνδρομητής στο πακέτο ADEIA πιέστε Εδώ για να "κατεβάσετε" τα αρχεία με τους νέους πίνακες ΙΚΑ του προγράμματος των Αμοιβών(Αρχείο e.zip το οποίο περιέχει τα αρχεία e12.dta, e13.dta, e132.dta που θα πρέπει να τα αντιγράψετε στον σκληρό δίσκο, εκεί που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα, δηλ. στο path 4M\ADEIA\LIBS\DATAF)

Για ενημέρωσή σας, οι πίνακες 1,2, και 3 του προγράμματος των Αμοιβών (Βιβλιοθήκες-> Πίνακες ΙΚΑ) έχουν αλλάξει όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Υπολογισμού των κατελάχιστο απαιτουμένων Ημερομισθίων Εργατοτεχνιτών(μη εστεγασμένων επαγγελμάτων) (Απ. Φ21/478/18-3-97 - ΦΕΚ 252Β/1997

   

Αριθμός ημερομισθίων ανά τ.μ. ( για κάθε είδος χώρου)

α/α

Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής)

Ελεύθερος χώρος pilotis

Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι

Στεγ/νοι ισόγειοι χώροι στάθμευσης

Ημιυπαίθριοι χώροι

Πισίνες Συντριβάνια

Ακάλυπτος χώρος

Λοιπές επιφάνειες κύριοι χώροι

Αριθμός Ημερομσθίων (Α.Η.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(9α)

1

Κατοικίες γενικώς

0,62x

0,86x

0,59x

1,03x

0,89x

0,06x

1,35x

 

2

Γραφεία,καταστήματα, εμπορ.κέντρα,κινημ/φοι

-

0,60x

0,51x

0,79x

0,71x

0,05x

0,99x

 

3

Ανωδομή ειδικών κτιρίων

-

0,60x

0,51x

0,79x

0,71x

0,05x

0,65x

 

4

Τουριστικά κτίρια γενικώς

-

0,78x

0,62x

1,04x

0,86x

0,06x

1,29x

 

5

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία κ.λπ.

-

0,51x

0,51x

-

0,51x

0,03x

0,51x

 

6

Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια αυτοκινήτων

-

0,51x

0,51x

-

-

0,04x

0,76x

 

7

Πολυόροφα κτίρια Parking

-

0,48x

0,48x

-

-

0,04x

0,51x

 

8

Γεωργικές αποθήκες και συναφή

-

0,31x

0,31x

-

-

-

0,31x

 

9

Αντικατάσταση στέγης

-

-

-

-

-

-

0,27x

 

10

Κατεδαφίσεις με μηχανικά μέσα

-

-

-

-

-

-

0,04x

 

11

 

-

-

-

-

-

-

-

 

12

 

-

-

-

-

-

-

-

 
Μέσο Ημερομίσθιο όπως καθορίζεται από το Ι.Κ.Α.

(Μ.Η.) = δρχ.

Αριθμός Ημερομισθίων Πίνακα 1

(+) ή (-) ημερομίσθια

Υπόλοιπα Ημερομίσθια (Πίνακα 2 ή 3)

Συνολικός Αριθμός Ημερομισθίων (Α.Η.)

=

=

=

=

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Υπολογισμού των κατελάχιστο απαιτουμένων Ημερομισθίων Εργατοτεχνιτών (εστεγασμένων επαγγελμάτων) (Απ. Φ21/478/18-3-97 - ΦΕΚ 252Β/1997)

   

Αριθμός ημερομισθίων ανά τ.μ. ( για κάθε είδος χώρου)

α/α

Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής)

Ελεύθερος χώρος pilotis

Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι

Στεγ/νοι ισόγειοι χώροι στάθμευσης

Ημιυπαίθριοι χώροι

Πισίνες Συντρβάνια

Ακάλυπτος χώρος

Λοιπές επιφάνειες, κύριοι χώροι

Αριθμός Ημερομισθίων (Α.Η.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(9α)

1

Κατοικίες γενικώς

0,15x

0,81x

0,15x

0,39x

0,83x

0,06x

0,54x

 

2

Γραφεία, καταστήματα, εμπορ.κέντρα, κινημ/φοι

-

0,60x

0,15x

0,36x

0,71x

0,05x

0,47x

 

3

Ανωδομή ειδικών κτιρίων

-

0,60x

0,15x

0,36x

0,71x

0,05x

0,41x

 

4

Τουριστικά κτίρια γενικώς

-

0,78x

0,17x

0,46x

0,86x

0,06x

0,61x

 

5

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία κ.λπ.

-

0,51x

0,14x

-

0,51x

0,03x

0,16x

 

6

Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια αυτοκινήτων

-

0,51x

0,14x

-

-

0,04x

0,32x

 

7

Πολυόροφα κτίρια Parking

-

0,48x

0,14x

-

-

0,04x

0,16x

 

8

Γεωργικές αποθήκες και συναφή

-

0,31x

0,13x

-

-

-

0,13x

 

9

 

-

-

-

-

-

-

-

 

10

 

-

-

-

-

-

-

-

 

11

 

-

-

-

-

-

-

-

 

12

 

-

-

-

-

-

-

-

 
Μέσο Ημερομίσθιο όπως

καθορίζεται από το Ι.Κ.Α.

(Μ.Η.) = ……….. δρχ.

Αριθμός Ημερομισθίων Πίνακα 2

Υπόλοιπα Ημερομίσθια (Πίνακα 1 ή 3)

Συνολικός Αριθμός Ημερομισθίων (Α.Η.)

=

=

=

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αριθμού ημερομισθίων εργατοτεχνιτών (μη εστεγασμένων επαγγελμάτων)

ανά μονάδα οικοδομικής εργασίας

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(1)

(2)

(3) (4)

1.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

 

 

1.01

Γενικές εκσκαφές γαιώδεις με μηχανικά μέσα (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κπλ) Μ3 0,002
1.02 Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα εκτός κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ) Μ3 0,004
1.03 Γενικές εκσκαφές βραχώδεις με μηχανικά μέσα εκτός κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ) Μ3 0,005
1.04 Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις με μηχανικά μέσα (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κπλ) Μ3 0,003
1.05 Εκσκαφές θεμελίων ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα εκτός κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται  φόρτωση, μεταφορά κλπ) Μ3 0,004
1.06 Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις με μηχανικά μέσα εκτός κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ) Μ3 0,006
1.07 Επιχώσεις με μηχανικά μέσα (περιλαβάνεται φόρτωση, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση κλπ) Μ3 0,002
1.08 Εκσκαφές γαιώδεις με χέρια (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ) Μ3 0,360
1.09 Εκσκαφές ημιβραχώδεις με χέρια ή κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ) Μ3 0,450
1.10 Εκσκαφές βραχώδεις με χέρια ή κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ) Μ3 0,720
1.11 Επιχώσεις πάσης φύσεως με χέρια (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση κλπ) Μ3 0,180
       
2.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (με τα χέρια ή με κομπρεσέρ)

   
2.01 Καθαίρεση οπλ. Σκυροδεμάτων Μ3 1,440
2.02 Καθαίρεση σκυροδεμάτων δαπέδων (άοπλο ή οπλισμένο
με πλέγμα)
Μ3 0,900
2.03 Καθαίρεση πλινθοδομής συνήθους κονιάματος Μ3 0,270
2.04 Καθαίρεση πλινθοδομής ισχυρού κονιάματος Μ3 0,360
2.05 Καθαίρεση πλινθοδομών πάσης φύσεως Μ3 0,450
2.06 Καθαίρεση επιχρισμάτων Μ3 0,090
2.07 Καθαίρεση τοίχων, εκ πλινθοδομών για διάνοιξη ανοίγματος (θυρών, παραθύρων κλπ) Τεμ. 0,333
2.08 Αποξήλωση ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων μετά των κασωμάτων τους Μ2 0,202
2.09 Αποξήλωση κεραμιδιών στέγης (κεραμίδια καρφωτά, δετά ή κολυμπητά) Μ2 0,018
2.10 Αποξήλωση σκελετού (ζευκτών κλπ) στέγης πάσης φύσης Μ2 0,036
2.11 Αποξήλωση κυματοειδών φύλλων επικαλύψεως πάσης φύσεως (αμιαντοτσιμέντου, μεταλλικών κλπ) Μ2 0,013
2.12 Αποξήλωση δαπέδων εκ φυσικών ή τεχνητών πλακών ή πλακιδίων ή μαρμάρων πάσης φύσεως Μ2 0,027
2.13 Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων Μ2 0,022
2.14 Αποξήλωση υγρομόνωσης με ασφαλτόπανο ή μεμβράνη Μ2 0,009
2.15 Αποξήλωση θερμομόνωσης πάσης φύσεως Μ2 0,007
2.16 Απομάκρυνση και φόρτωση διαχειρών πάσης φύσεως προϊόντων καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων Μ3 0,270
       
3.

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

   
3.1 Οπλισμένα σκυροδέματα Μ3 0,810
3.2 Ελαφρά οπλισμένα σκυροδέματα (με πλέγμα) Μ3 0,450
3.3 Ελαφρομπετόν πάσης φύσεως (BETOCEL, περλιτόδεμα κλπ) Μ3 0,270
3.4 'Αοπλο σκυρόδεμα (GROS - BETON) Μ3 0,315
3.5 Εξισωτικές στρώσεις (γεμίσματα δαπέδων με γαρμπιλομπετόν,
ελαφρομπετόν κλπ)
Μ2 0,018
3.6 Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος Μ2 0,027
3.7 Σενάζ δρομικά ΜΜ 0,036
3.8 Σενάζ μπατικά ΜΜ 0,063
3.9 Μανδύες εγχύτου σκυροδέματος (οπλισμός, ξυλότυπος, σκυρόδεμα) Μ3 1,350
3.10 Μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος (οπλισμός, σκυρόδεμα) Μ2 0,225
       
4.

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

   
4.1 Λιθοδομές με αργούς λίθους Μ2 0,270
4.2 Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους (λάξευμα επί τόπου) Μ2 0,630
4.3 Πλινθοδομές δρομικές Μ2 0,054
4.4 Πλινθοδομές μπατικές Μ2 0,090
4.5 Τσιμεντοπλινθοδομές Μ2 0,036
4.6 Πλινθοδομές εξ ελαφρών πλίνθων (κισσηροπλινθοδομές τύπου ALFA-BLOCK κλπ) Μ2 0,031
4.7 Διακοσμητικά τούβλα και υαλότουβλα Μ2 0,180
       
5.

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

   
5.1 Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά Μ2 0,040
5.2 Τσιμεντοκονιάματα τριπτά (με ή χωρίς μονωτικά πρόσμεικτα)  Μ2 0,072
5.3 Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα με τελευταία στρώση σαγρέ Μ2 0,045
5.4 Επιχρίσματα τύπου αρτιφισιέλ Μ2 0,063
5.5 Επιχρίσματα με τελευταία στρώση πεταχτή (χωριάτικου τύπου) Μ2 0,036
5.6 Επιχρίσματα τραβηχτά ΜΜ 0,198
       
6.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΥΧΩΝ

   
6.1 Με κεραμικά πλακάκια κολλητά Μ2 0,090
6.2 Με κεραμικά πλακάκια με χρήση τσιμεντοκο- νιάματος Μ2 0,108
6.3 Με ξύλο Μ2 -
6.4 Με διακοσμητικά τούβλα Μ2 0,162
6.5 Με τεχνητές ή φυσικές πλάκες ή πέτρα (π.χ. σχιστόλιθο κλπ) Μ2 0,144
6.6 Με ορθομαρμάρωση Μ2 0,135
6.7 Με φύλλα μεταλλικά (αλουμινίου κλπ) Μ2 -
       
7.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

   
7.1 Με τσιμεντοκονίαμα Μ2 0,036
7.2 Με τσιμεντόπλακες πάσης φύσεως Μ2 0,045
7.3 Με γαρμπιλομωσαϊκό (χωρίς λειότριψη και στίλβωση) Μ2 0,045
7.4 Με μωσαϊκό λευκού τσιμένου (χωρίς λειότριψη και στίλβωση) Μ2 0,054
7.5 Με φυσικές πλάκες (Καρύστου κλπ) Μ2 0,099
7.6 Με πλάκες μαρμάρου (χωρίς λειότριψη και στίλβωση) Μ2 0,108
7.7 Με κεραμικά πλακάκια Μ2 0,099
7.8 Με ξύλινα δάπεδα καρφωτά επί καδρονίων
(χωρίς τρίψιμο και βερνίκωμα)
Μ2 0,126
7.9 Με ξύλινα κολλητά δάπεδα (χωρίς τρίψιμο και βερνίκωμα) Μ2 0,081
7.10 Με πλαστικά πλακάκια ή τάπητα (πλαστικό, μοκέτα κλπ) Μ2 -
7.11 Λειότριψη και στίλβωση δαπέδων μωσαϊκών ή μαρμάρων Μ2 0,036
7.12 Τρίψιμο και βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων Μ2 0,031
       
8.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

   
8.1 Υγρομόνωση με πάσης φύσεως μεμβράνες ή ασφαλτόπανο Μ2 0,018
8.2 Υγρομόνωση με πάσης φύσεως επαλειφόμενο υλικό Μ2 0,009
8.3 Θερμομόνωση με τοποθέτηση πάσης φύσεως θερμομονωτικών πλακών Μ2 0,006
       
9.

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

   
9.1 Ποδιές, κατώφλια, επίστρωση στέψεων στηθαίων ΜΜ 0,045
9.2 Επένδυση βαθμίδων (πάτημα, ρίχτι) ΜΜ 0,090
9.3 Σκαλομέρια Ζεύγος 0,018
9.4 Σοβατεπιά ΜΜ ΜΜ 0,022
       
10.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

   
10.1 Επίχρισμα σε μεταλλικό πλέγμα Μ2 0,090
10.2 Από γυψοσανίδες Μ2 -
10.3 Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό Μ2 -
10.4 Από ξύλο Μ2 -
       
11.

ΕΠΙΚΑΛΥΞΕΙΣ

   
11.1 Επικεράμωση με κεραμίδια κολυμπητά Μ2 0,081
11.2 Επικεράμωση με κεραμίδια καρφωτά ή δετά Μ2 0,031
11.3 Ξύλινος σκελετός στέγης εδραζόμενος Μ2 0,045
11.4 Ξύλινος σκελετός στέγης αυτοφερόμενος Μ2 0,108
11.5 Επικάλυψη με σχιστόπλακες εν ξηρώ Μ2 0,031
11.6 Επικάλυψη με σχιστόπλακες κολυμπητές Μ2 0,090
11.7 Επικάλυψη με κυματοειδείς πλάκες αμιαντοτσιμέντου, πλαστικού, μεταλλικές κλπ Μ2 0,009
       
12.

ΣΤΗΘΑΙΑ

   
12.1 Από οπλισμένο σκυρόδεμα ΜΜ 0,090
       
13.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

   
13.1 Υδροχρωματισμοί πάσης φύσεως Μ2 0,009
13.2 Πλαστικά απλά επί τοίχου Μ2 0,027
13.3 Πλαστικά ή ριπολίνες σπατουλαριστά επί τοίχου Μ2 0,040
13.4 Επαναχρωματισμός τοίχων με πλαστικά ή ριπολίνες Μ2 0,027
13.5 Χρωματισμοί ή επαναχρωματισμοί με ακριλικό ή τσιμεντόχρωμα Μ2 0,027
13.6 Χρωματισμοί ή επαναχρωματισμοί με ρελιέφ Μ2 0,036
13.7 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών Μ2 0,063
13.8 Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών Μ2 0,072
13.9 Χρωματισμοί σωλήνων και ξύλινων ή σιδηρών κουπαστών ΜΜ 0,027
13.10 Επαναχρωματισμός ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών Μ2 0,045
13.11 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών Μ2 0,135
       
14.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

   
14.1 Κατασκευή τζακιού Τεμ.1 2,700
14.2 Καμινάδα μετά των ικριωμάτων ΜΜ 0,225
14.3 Ικριώματα ξύλινα ή σιδηρά Μ2 0,013
       
15.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

   
15.1 Ο αριθμός των ημερομισθίων περιβάλλοντος χώρου προκύπτει με προσμέτρηση των εργασιών και εφαρμογή του παρόντος πίνακα.    
       


 

Last Update 12/07/05