Αρχεία Υλικών

Τα Αρχεία Υλικών περιέχουν όλες τις πληροφορίες για τις κατασκευαστικές διατάξεις των αντιστοίχων κανονισμών καθώς και των συνδυασμών φορτίσεων.

wpe6.jpg (1966 bytes)

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε το Kanonismoi.exe. Στην συνέχεια μπορείτε να αντιγράψετε αυτά τα αρχεία στα αντίστοιχα directories του προγράμματος, μέσω του συνοδευτικού προγράμματος YLIKA. Για τον σκοπό αυτό, εκτελείτε το πρόγραμμα YLIKA (επιλέγετε το drive του υπολογιστή που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα WinSTRAD/ AutoSTRAD καθώς και τους επιθυμητούς Kανονισμούς που θα μεταφερθούν, και γενικότερα ακολουθείτε τις οδηγίες που δίνονται στο πρόγραμμα και αναλυτικότερα μέσα στο βοηθητικό αρχείο ylika.doc).

Last updated 30/09/00