Νομοθεσία - Κανονισμοί - Εγκύκλιοι

Σε αυτή την σελίδα παρουσιάζονται ενδιαφέροντα θέματα από τις τελευταίες εξελίξεις στην Νομοθεσία που αφορούν τον συνάδελφο Μελετητή. Νέοι Κανονισμοί, Εγκύκλιοι και οποιαδήποτε άλλη σημαντική εξέλιξη, θα προστίθενται σταδιακά στην λίστα που ακολουθεί:

ΠΣΔΜΗ: Υποχρέωση Υποβολής Μελετών Υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων (τροποίηση άρθρου 25, Υπ. Αποφ. 52701/ΦΕΚ 380 Δ/16-5-97)

ΥΠΕΧΩΔΕ: Σχέδιο "Ενέργεια 2001"

 

Last updated 29 Sep 1999