Τελευταίοι Συντελεστές Αναθεώρησης στο ERGO

wpe7.jpg (1986 bytes) Εφόσον είστε Συνδρομητής στο ERGO μπορείτε να κατεβάσετε τους Τελευταίους Συντελεστές Αναθεώρησης, επιλέγοντάς τους από την παρακάτω λίστα. Στην συνέχεια, θα πρέπει αφού πρώτα "αποσυμπιέσετε" το αντίστοιχο αρχείο, να το "φορτώσετε" όπως ακριβώς περιγράφεται μέσα στις Οδηγίες Χρήσης του προγράμματος ERGO.
Α' Τρίμηνο 2002
Β' Τρίμηνο 2002
Γ' Τρίμηνο 2002
Δ' Τρίμηνο 2002
A' Τρίμηνο 2003
Β' Τρίμηνο 2003
Γ' Τρίμηνο 2003
Δ' Τρίμηνο 2003
Α' Τρίμηνο 2004
Β' Τρίμηνο 2004
Γ' Τρίμηνο 2004
Δ' Τρίμηνο 2004
A' Τρίμηνο 2005
B' Τρίμηνο 2005
Γ' Τρίμηνο 2005
Δ' Τρίμηνο 2005
A' Τρίμηνο 2006
B' Τρίμηνο 2006
Γ' Τρίμηνο 2006

 

Τελευταία ενημέρωση 09/01/07