ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

(& Αντιστοιχίες Τιμών)

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

       
ΔΥΝΑΜΗ

1 N =

0,2248 lb (force)

105 dyn

   
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 kJ =

0,948 Btu

     
 

1 kcal/h =

1,163 W

     
 

1 kWh =

3414,4 Btu

1,341 Hph

0,03414 therm

 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

1 m2 =

1,1960 sq yards

10,7639 sq ft

1550 sq in

 
 

1 sq mile =

2,590 km2

     
 

1 στρέμμα =

1000 m2

0,2471 acres

0,1 ha

 
 

1 ar =

100 m2

     
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ

1 kcal/h m2 =

1,163 W/m2

0,672 Btu/h ft2 (oF)

   
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

1 Btu/h ft2 oF=

4,9 kcal/h m2 oC

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

OC =

     
ΙΣΧΥΣ

1 kW =

3412 Btu/h

1,341 Hp

0,2843 RT (Ref. Tons)

860 kcal/h

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚH ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

1Cst =

 

1mm2/sec

   
ΜΑΖΑ

1 kg =

2,2046 lb

35,27 oz

15432 grain

 
ΜΗΚΟΣ

1 m =

1,0936 yards

3,2808 ft

39,37 in (inch)

 
 

1 μίλι =

1609,34 m

     
 

1 ναυ. μίλι =

1853,18 m

     
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

1 kg/m3K =

0,0347 lb/ft3 oF

     
ΟΓΚΟΣ

1 m3 =

1,308 cu yards

35,315 cu ft

61023,5 cu in

6,299 Petr. Barrels

 

1 m3 =

1000 lt

27,5 bushel (Brit.)

28,38 bushel (USA)

 
 

1 lt =

0,21998 gal (Brit.)

0,26428 gal (USA)

290,936 quarter (Brit.)

 
 

1 km/h =

0,6214 mph

     
ΠΑΡΟΧΗ

1 m3/h =

0,278 lt/sec

0,5886 cfm (cuft/min)

3,666 gal /min (Brit.)

4,403 gal/min (USA)

 

1 kg/h =

0,0367 lb/min

     
ΠΙΕΣΗ

1 mbar =

10,2 mm H2O

2,09 lb/ft2

100 N/m2

(Pascal)

 
 

1 atm =

1,013 bar

760 mm Hg (Torr)

14,696 psi (lb/in)

10332,6 mm H20

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

1 kg/m3 =

0,0624 lb/ft3

     
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

1 m/sec =

196,85 ft/min

     

 

Last updated 25 April 1999