Υποδείγματα Μελετών

Μία από τις υπηρεσίες που παρέχει ο Web Server της 4Μ είναι η δυνατότητα επιλογής και άντλησης (download) ανάμεσα σε διάφορα έτοιμα Υποδείγματα Μελετών που έχουν γίνει με τα προγράμματα της 4Μ, με κύριο στόχο την υποστήριξη των χρηστών των προγραμμάτων 4Μ. Προς το παρόν είναι διαθέσιμα τα παρακάτω υποδείγματα, αλλά πολύ σύντομα θα διατίθεται μιά πολύ μεγάλη ποικιλία έτοιμων μελετών.

FINE

Σημείωση: Οταν κατεβάσετε το αρχείο *.zip θα πρέπει να το αποσυμπιέσετε μέσα στον αντίστοιχο κατάλογο *.BLD που θα πρέπει αρχικά να έχετε δημιουργήσει. 

IDEA

Σημείωση: Οταν κατεβάσετε το αρχείο *.zip θα πρέπει να το αποσυμπιέσετε μέσα στον αντίστοιχο κατάλογο *.BLD που θα πρέπει αρχικά να έχετε δημιουργήσει. 

ERGA (έκδοση 2)