Η συμβολή σας είναι απαραίτητη στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας, καθώς οι παρατηρήσεις και υποδείξεις σας μας δίνουν τις κατευθύνσεις για την αναβάθμιση-επέκταση των προγραμμάτων μας. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα (με τα στοιχεία σας, το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε και τις συγκεκριμένες προτάσεις σας) και να είστε βέβαιος οτι οι παρατηρήσεις σας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη ενόψει της επόμενης αναβάθμισης:

[FrontPage Save Results Component]

Oνοματεπώνυμο:

Ειδικότητα:
(πχ. Μηχανολόγος)

Ιδιότητα:
(πχ. Μελετητής, Κατασκευαστής)

Διεύθυνση:

Πόλη: T.K.:
Τηλέφωνo: Fax:
e-mail:
Πακέτο ή Πρόγραμμα (επιλέξτε το πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεστε)
Σχόλια- Παρατηρήσεις- Προτάσεις
(Περιγράψτε με σαφήνεια)

                

Last updated 14/05/99