Σεμινάρια - Εκπαίδευση

Ολα μας τα πακέτα είναι σχεδιασμένα έτσι που να μαθαίνονται γρήγορα και εύκολα.
Επιπλέον, η 4Μ παρέχει εντελώς δωρεάν τη βασική εκπαίδευση σε κάθε πακέτο της για ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και αποδοτικότητα στην εκμάθηση. Τέλος, εφόσον κάποιος χρήστης θελήσει να παρακολουθήσει αναλυτικότερα εκπαιδευτικά σεμινάρια, η 4Μ προσφέρει συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης.
     
Ι. Βασική Εκπαίδευση   Με την αγορά κάποιου πακέτου 4Μ, η εταιρεία -και τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα της στην περιφέρεια- παρέχουν δωρεάν τη βασική εκπαίδευση, ώστε ο χρήστης να ξεκινήσει άμεσα να εργάζεται με το πρόγραμμα. Η βασική εκπαίδευση γίνεται σε κάθε πελάτη χωριστά, προσαρμοζόμενη στις ανάγκες και τις δυνατότητές του έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
     
ΙΙ. Προγράμματα Εκπαίδευσης   Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (για τους ίδιους ή και για τους συνεργάτες τους), η 4Μ παρέχει σε διαρκή βάση εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, εντάσσονται γενικά σε δύο κατευθύνσεις:
  1. Πρακτική εφαρμογή ενός πραγματικού παραδείγματος μελέτης, ακολουθώντας όλα τα απαραίτητα βήματα μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή της.
  2. Εκμάθηση προχωρημένων τεχνικών για μέγιστη απόδοση στην χρήση κάθε πακέτου.
     
  Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στα γραφεία της 4Μ, σε εξαμελή τμήματα, σε αίθουσες που διαμορφώθηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό, με όλα τα απαραίτητα μέσα (ανεξάρτητη μονάδα Η/Υ για κάθε συμμετέχοντα, data show, συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό κ.α.) και από τους πιo κατάλληλους Εισηγητές. Στην Β. Ελλάδα ανάλογα Σεμινάρια παρέχονται από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εκπαίδευσης (4Μ Training Center) ΕΝΤΑ στην Θεσσαλονίκη (τηλ. πληροφορίες στο 031-233681).
     
Δηλώστε τώρα συμμετοχή στον νέο κύκλο σεμιναρίων
Δείτε τον πίνακα με τον τρέχοντα κύκλο σεμιναρίων