International Web Site

CAD
>> 4MCAD
Архитектурно
проектиране
>> IDEA
Проектиране на конструкции
>> STRAD
>> STEEL
Машиннно проектиране
>> FineHVAC
>> FineLIFT
Електропроектиране
>> FineELEC
Водопроводни
инсталации
>> FineSANI
     
 
Карта на сайта
 
     
Представители

 

ММ АРТКЛИМА ЕООД

София  , България

ул."Хан Крум" 8 ет.3 ап.7

GSM: 0878/840-487  0883/422-459

e-mail: akvaklima@gmail.com  xmarch@gmail.com  

 

  Последни новини
 
 

Facebook

 

 
Прочети повечe...
   
  Истории на успеха
>> OEM версия на IDEA Architectural във Франция
 
>> Олимпийски проекти, проектирани с пакета  4M
 
>> Добавяне на Еврокод EC 2 и EC 8 към GT.STRUDL