* έρευνα Knowsys


  Εταιρικό Προφίλ
  H 4M ιδρύθηκε το 1986 με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων (software) Τεχνικών Εφαρμογών. Σε σύντομο διάστημα, μέσα από μια πορεία εντυπωσιακής ανάπτυξης, η 4Μ κατάφερε να κυριαρχήσει αρχικά στo Λογισμικό Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (όπου σήμερα, καλύπτει το 90% της αγοράς) και στην συνέχεια και στα Αρχιτεκτονικά (με το περίφημο IDEA), αλλά και στα Στατικά, κατέχοντας σήμερα το 66% της εταιρείας 4Μ-VK ΕΠΕ η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Πρόσφατα η 4Μ εισήλθε και στον χώρο των ηλεκτρονικών εκδόσεων αποκτώντας το 40% της "Teκδοτική ΕΠΕ".

Σήμερα η βρίσκεται στην Κορυφή των Ελληνικών Εταιρειών Τεχνικού Λογισμικού (έρευνα Knowsys 09/01), διαθέτοντας το μοναδικό ενοποιημένο "Υπερπακέτο Οικοδομικών Μελετών" της αγοράς, αποτελούμενο από τα πακέτα IDEA (Aρχιτεκτονικό), STRAD-STEEL (Στατικά), FINE (H/M Εγκαταστάσεις), ADEIA (Μελέτες Αδειας) και ERGA (Διαχείριση Εργων). Oλα τα παραπάνω πακέτα είναι σχεδιασμένα με την πιο σύγχρονη τεχνολογία (OOP, 32bit Windows) και λειτουργούν είτε στην σχεδιαστική πλατφόρμα AutoCAD, είτε και στο δικό τους σχεδιαστικό περιβάλλον για πλήρη αυτονομία του χρήστη. Τα προϊόντα 4Μ προσφέρονται με την εγγύηση της εταιρείας, τη στενή και συνεπή υποστήριξη από την 4Μ και τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα της σε όλη την Ελλάδα (ΕΚ4Μ), τη διαρκή ενημέρωση μέσω του web και του newsletter “4Μηνα νέα”, το δικαίωμα ετήσιας συντήρησης για την απόκτηση των νέων εκδόσεων μέσω αντίστοιχων Συμβολαίων.

Τα προγράμματα της χρησιμοποιούνται από 10.000 περίπου χρήστες σε όλη την Ελλάδα, και ο κύκλος εργασιών της εταιρείας εκτιμάται οτι υπερβαίνει το 25% του συνόλου της αγοράς Τεχνικού Λογισμικού. Τα προϊόντα 4Μ είναι καταξιωμένα και στο Εξωτερικό, δεδομένου οτι εξάγονται σε Κύπρο, Βουλγαρία και Τουρκία με καλά οργανωμένα κέντρα πώλησης και υποστήριξης στις χώρες αυτές.

Το μόνιμο προσωπικό της αποτελείται από 25 άτομα που στην πλειοψηφία τους είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί με μεταπτυχιακές σπουδές. Η απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων σε συνδυασμό με το αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό της, την εξαιρετική της οργάνωση (ISO 9001 BVQI) και τις ισχυρές προσβάσεις της στην Αγορά, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για ακόμα εντυπωσιακότερους ρυθμούς ανάπτυξης της 4Μ στο μέλλον.