Prospectus     Τιμές       Trial Demo STEEL
 add   Νέα Εκδοση STEEL2006

 

Η δυναμική πρόταση στην μελέτη φορέων από χάλυβα

  MELH Χωρικό Πλαίσιο, Ανάλυση & Σχεδιασμός Μελών
KOMBOS
Σχεδιασμός Κόμβων Δικτυωμάτων, Συνδέσεις Πλαισίων, Σχεδίαση Κόμβων Πλαισίων
SXEDIO
Σχεδίαση Φορέα και Κόμβων
STEEL Plus
Δυναμική/Φασματική Ανάλυση
Μαζί με τα παρακάτω μοναδικά Add Ons που το καθιστούν ασυναγώνιστο:
PreSTEEL   Αμεση επίλυση τυποποιημένων Κατασκευών
SteelCONNECT   Μεταλλικές Συνδέσεις με πεπερασμένα στοιχεία
SteelPLOT   Παραγωγή Τελικών Σχεδίων Υψηλής Ποιότητας
     
Το STEEL είναι το πιό ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην Ελληνική Αγορά για τον σχεδιασμό Φορέων από Χάλυβα. Επιλύει, διαστασιολογεί και σχεδιάζει ζευκτά, χωροδικτυώματα και γενικά χωρικά πλαίσια. Εφαρμόζονται τόσο οι παλιοί κανονισμοί (αντισεισμικός ΄84 με επιτρεπόμενες τάσεις-DIN4114) όσο και οι καινούργιοι (Ν.Ε.Α.Κ., ΕΑΚ 2000 με Ευρωκώδικα 3 - E.C.3). Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 modules συν 3 add ons τα οποία λειτουργούν κάτω από ένα ενιαίο περιβάλλον υψηλής ευχρηστίας και απόδοσης.
     
      
 • Ταχύτατη εισαγωγή δεδομένων και μόρφωση του μοντέλου του φορέα με μοναδική ευκολία στις διορθώσεις (δυνατότητα αναίρεσης κλπ).
 • Σύγχρονο και Ολοκληρωμένο περιβάλλον γραφικών υψηλής και άμεσης εποπτείας.
 • Πρακτικά απεριόριστος αριθμός κόμβων και μελών (περιορισμός μόνο λόγω μνήμης Η/Υ).
 • Ακριβέστατη επίλυση του φορέα ως χωρικού πλαισίου.
 • Αυτόματη διαστασιολόγηση συγκολλήσεων ή κοχλιώσεων δικτυωτών φορέων.
 • Εύκολη διαστασιολόγηση θεμελίωσης πλαισίων σε σύστημα πεδίλων – συνδετηρίων δοκών.
 • Γεννήτριες παραγωγής έτοιμων μοντέλων από τις βιβλιοθήκες του προγράμματος.
 • Μεγάλο εύρος στη δυνατότητα επιλογής διακεκριμένων στοιχείων ή ομάδας στοιχείων, με τη βοήθεια ειδικών φίλτρων.
 • Αμεση πρόσβαση στις ιδιότητες μεμονωμένου μέλους, ή ομάδας μελών με την εμφάνισή τους σε εύχρηστο πλαίσιο διαλόγου.
 • Επίλυση & έλεγχος των μελών με τα ανανεωμένα modules του STEEL.
 • Δυνατότητα επίλυσης με τον νέο Αντισεισμικό ΕΑΚ2000 (STEEL Plus)


 • Υψηλή ποιότητα εκτυπώσεων όλων των απαιτουμένων σχεδίων και του τεύχους της μελέτης.
 • Δυνατότητα επεξεργασίας των σχεδίων με το γνωστό σχεδιαστικό IntelliCAD, το οποίο περιλαμβάνεται ενσωματωμένο στο STEEL.
 • Πλήρης συμβατότητα με τα πιο δημοφιλή πρότυπα (*.dxf, *.dwg, καθώς και *.rtf, *.doc).
 • Οn line help, αναλυτικός Οδηγός χρήσης, δυνατότητα αναζήτησης λεπτομερών οδηγιών, ερωταπαντήσεων, παραδειγμάτων κλπ μέσω internet (www.4m-vk.gr).
ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

Βιβλιοθήκη με όλες τις διατομές (απλές και ΣΥΝΘΕΤΕΣ) με δυνατότητα συμπλήρωσης νέων διατομών από τον χρήστη.
Επιλογή συγκεκριμένων «διαθέσιμων» διατομών για χρήση στο έργο που μελετάται.
ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ με αντιγραφή υποφορέων και αναπαραγωγή παρόμοιων στοιχείων.
12 μητρώα φορτίσεων για αντιμετώπιση όλων των συνδυασμών (στατικά, σεισμικά, άνεμος, χιόνι, θερμοκρασιακή).
Αυτόματος υπολογισμός πρόσθετων φορτίσεων από τυχηματική εκκεντρότητα κατά Ν.Ε.Α.Κ.
Έλεγχος όλων των διατομών με τις διατάξεις DIN4114 ή του Ν.Ε.Α.Κ. σε συνδυασμό με τον Ευρωκώδικα 3 (έλεγχοι επάρκειας, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός, «φορτοϊκανότητα» κλπ).
Σε περίπτωση αστοχίας κάποιας διατομής προτείνεται η πρώτη «διαθέσιμη» διατομή που πληρεί όλους τους ελέγχους.
Περιγραφή και υπολογισμός ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ: διαστασιολόγηση πεδίλου και συνδετηρίων δοκών, υπολογισμός και έλεγχος της πλάκας σύνδεσης στύλου - πεδίλου, των απαιτουμένων συγκολλήσεων και των αγκυρώσεων. Δυνατότητα διόρθωσης και επαναδιαστασιολόγησης.
Στην έκδοση 5.2 plus δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης και σχεδιασμού με την Δυναμική/Φασματική μέθοδο, επιπλέον των ισοδύναμων στατικών μεθόδων του Ν.Ε.Α.Κ. που καλύπτονται από την απλή έκδοση 5.2.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ

Αυτόματη διάταξη μελών στους κόμβους, υπολογισμός απαιτούμενης συγκόλλησης (απλές ή/και μετωπικές συγκολλήσεις). Τοποθέτηση κομβοελάσματος όταν απαιτείται. Υπολογισμός κοχλιώσεων επί κομβοελάσματος.
Πλήρη παραμετροποίηση των υπολογισμών: ελάχιστο πάχος και μήκος συγκόλλησης, συνεχής/διακεκομμένη συγκόλληση, μορφή κομβοελάσματος (ορθογώνιο ή με αποτμήσεις), τάσεις ελέγχου, υπολογισμός απαιτούμενων κοχλιών κλπ.
Γραφική απεικόνιση των κόμβων με δυνατότητα επέμβασης στα αποτελέσματα.
Ακριβής προμέτρηση μελών, συγκολλήσεων, κομβοελασμάτων, κοχλιών.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Βιβλιοθήκη με τις διαθέσιμες κατηγορίες κοχλιών, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους (διάμετρο οπής, κορμού, σπειρώματος, διατομή πυρήνα κ.λ.π.) καθώς και τις αντοχές διαρροής και αστοχίας.
Παραμετροποιημένα στοιχεία κοχλιών για τον υπολογισμό των κόμβων (ελάχιστος και μέγιστος αριθμός κοχλιών ανά κόμβο, επιθυμητές σειρές κ.λ.π.).
Αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού για κάθε κόμβο επιπέδου ξεχωριστά ή μαζικά για όλους.
Εξαγωγή αρχείων dxf.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΚΟΜΒΩΝ

Σε αυτόνομο περιβάλλον CAD, σχεδίαση όλου ή μέρους του φορέα, αυτόματη διαστασιολόγηση και αρίθμηση μελών και κόμβων, σχεδίαση λεπτομερειών κόμβων και κομβοελασμάτων, output σε PLOTTER, PRINTER και DXF.


PreSTEEL

 

 • Παραγωγή τυποποιημένων χωρικών μεταλλικών κατασκευών που αποτελούνται από δίστυλα πλαίσια με 16 διαφορετικούς τύπους ζυγωμάτων

 • Περιγραφή σε ελάχιστο χρόνο με τη βοήθεια οδηγού (wizard)

 • Πλούσια βιβλιοθήκη πρότυπων διατομών για τους στύλους, δοκούς, τεγίδες, αντιανέμιους συνδέσμους, εγκάρσιες δοκούς, διαγωνίους, ορθοστάτες, άνω και κάτω πέλμα δικτυωμάτων

 • Αυτόματος υπολογισμός φορτίων ανέμου και χιονιού κατά Ευρωκώδικα 1

 • Επίλυση, έλεγχος διατομών και υπολογισμός συνδέσεων κόμβων δικτυωμάτων με συγκολλήσεις επί κομβοελάσματος

 • Παραγωγή σχεδίων φορέα και λεπτομερειών κόμβων και δυνατότητα επεξεργασίας αυτών με το γνωστό σχεδιαστικό IntelliCAD, το οποίο περιλαμβάνεται στο Pre-STEEL.

 • Iδανική επιλογή για μηχανικούς που ασχολούνται με συνηθισμένες, τυποποιημένες κατασκευές.

SteelCONNECT

Εγχειρίδιο Χρήσης
Παρουσίαση Connect

Παραδείγματα (flash):
Παράδειγμα Κόμβου 1
Παράδειγμα Κόμβου 2
Παράδειγμα Κόμβου 3
Παράδειγμα Κόμβου 4
Παράδειγμα Κόμβου 5

Το SteelCONNECT, που περιλαμβάνεται στο STEEL Full Package αλλά προσφέρεται και αυτόνομα, υπολογίζει οποιονδήποτε κόμβο μεταλλικής κατασκευής. Η κανναβοποίηση με στοιχεία κελύφους τα οποία περιλαμβάνουν και drilling βαθμό ελευθερίας (6 βαθμοί ανά κόμβο) γίνεται από το πρόγραμμα. Η φορτική κατάσταση των κόμβων για την οποία επιλύονται προσδιορίζεται από τα συντρέχοντα μέλη με τρόπο που οι παραμορφώσεις στον κόμβο να είναι συμβατές με τις παραμορφώσεις των μελών. Ελέγχονται ορθές και διατμητικές καθώς και κατά το κριτήριο Von-mises. Οι έλεγχοι αυτοί εξασφαλίζουν το κριτήριο επάρκειας των τάσεων δεν διασφαλίζουν όμως την επάρκεια σε λυγισμό των επιμέρους ελασμάτων που συγκροτούν τον κόμβο. Για την εξασφάλιση από αυτό τον τύπο αστοχίας, για κάθε συνδυασμό φόρτισης, υπολογίζεται το γεωμετρικό μητρώο ακαμψίας του φορέα (εξαρτώμενο από τα αποτελέσματα της γραμμικής ανάλυσης και τα γεωμετρικά δεδομένα) και γίνεται ιδιομορφική ανάλυση. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης (μορφές λυγισμού του κόμβου) χρησιμοποιούνται στον έλεγχο σε λυγισμό.

 

SteelPLOT

 

Το SteelPLOT αποτελεί νέα καινοτομία για την παραγωγή τέλειων σχεδίων στο STEEL. Πρόκειται για εφαρμογή σε Auto/IntelliCAD περιβάλλον η οποία διαβάζει όλα τα δεδομένα μίας μελέτης, από όλα τα ανεξάρτητα modules του προγράμματος (MELH, KOMBOS-SYNDESEIS, CONNECT/SteelCAD) και τα μετατρέπει σε 3D-οντότητες σε ενιαίο DWG σχέδιο. Υπάρχουν αυτοματοποιημένες εντολές για την παραγωγή σχεδίων οποιουδήποτε επιπέδου, είτε από αυτά που έχουν αναγνωρισθεί στο KOMBOS είτε ορίζοντας νέο επίπεδο μέσα στο SteelPLOT. Με το SteelPLOT, o χρήστης του πακέτου παίρνει χωρίς κόπο τέλεια τελικά σχέδια της μελέτης του με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.