Γενικό Φυλλάδιο Προϊόντων 4Μ
 
   

To FINE είναι το μοναδικό πακέτο της Αγοράς που "Σκέφτεται", "Προτείνει" και πραγματοποιεί σχέδια και υπολογισμούς εντελώς αυτόματα, "λύνοντας" στην κυριολεξία τα χέρια των 10.000 Μ-Η Μελετητών που το χρησιμοποιούν. Τώρα το FINE λειτουργεί και στο δικό του σχεδιαστικό περιβάλλον (παράλληλα με την δυνατότητα λειτουργίας του σε πλατφόρμα AutoCAD), εξασφαλίζοντας έτσι απόλυτη αυτονομία στον χρήστη του και μάλιστα με την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα και μορφή αρχείων (Dwg).

Αναλυτικές Πληροφορίες
Παραγωγή του πλήρους τεύχους της μελέτης (αναλυτικοί υπολογισμοί, τεχνικές εκθέσεις, προμέτρηση- κοστολόγηση- προσφορά, κατάλογος ΑΤΗΕ κλπ) εντελώς αυτόματα από τις κατόψεις, ή και με πληκτρολόγηση. Δυνατότητα επιλογής μεθόδων, κανονισμών και μοντέλων εξομοίωσης Αυτόματη δημιουργία τέλειων Κατακόρυφων Διαγραμμάτων μέσα από ειδικό καθοδηγητή Αυτόματη ενημέρωση-δημιουργία των Σχεδίων των Κατόψεων, με κάθε λεπτομέρεια και με πλήρη εξειδίκευση ανά εφαρμογή (πχ. σχέδια αεραγωγών 2D-3D) Πλήρης κάλυψη ολόκληρου του φάσματος των Η/Μ Εγκαταστάσεων (Θερμομόνωση, Θέρμανση, Κλιματισμός, Υδραυλικά, Πυροπροστασία, Αέριο, Ηλεκτρολογικά, Ανελκυστήρες, Φωτοτεχνία, Ηλιακά, Βιολογικός, Ψυγεία, Πισίνες, Ηχομόνωση, Περιβαλλοντικά, Αδειες Λειτουργίας κ.α


   
Το IDEA είναι ένα Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Φωτορεαλισμού και Κίνησης, που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Σύγχρονου Αρχιτεκτονικού Γραφείου. Τώρα το IDEA λειτουργεί και στο δικό του σχεδιαστικό περιβάλλον (παράλληλα με την δυνατότητα λειτουργίας του σε πλατφόρμα AutoCAD), εξασφαλίζοντας έτσι απόλυτη αυτονομία στον χρήστη του και μάλιστα με την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα και μορφή αρχείων (Dwg).

Αναλυτικές Πληροφορίες

Απεριόριστη ευχέρεια στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση Εύπλαστη τροποποίηση κάθε Στοιχείου (πλάκες, στέγες, σκάλες, κάγκελα ράμπες, αετώματα κλπ) μέσω παραμετρικών διαλόγων Εμπειρη συμπεριφορά- αυτόματοι έλεγχοι ΓΟΚ Πλούσιες Βιβλιοθήκες με προηγμένο Διαχειριστή Αυτόματες αναλυτικές Προμετρήσεις Προηγμένο Τοπογραφικό 2D-3D με αυτόματη δημιουργία σχεδίων (και Ιδεατού Στερεού) Αυτόματη παραγωγή εντύπων-μελετών Οικοδ. Αδειας (μαζί με ADEIA) Προδιαστασιολόγηση Φορέα (μαζί με SMART) PhotoIDEA για ποιοτικό Φωτορεαλισμό με μία κίνηση WalkIDEA για "ζωντανή" περιήγηση (real time walkthrough)


   
STRAD/AutoSTRAD αποτελεί την πιό Αξιόπιστη και Ολοκληρωμένη Λύση στα Στατικά, με 20ετή παράδοση και με πρωτεργάτη τον Γ. Βαδαλούκα. Χαρακτηρίζεται με Μοναδικές Σχεδιαστικές δυνατότητες (τόσο σε αυτόνομο σχεδιαστικό, όσο και στην πλατφόρμα του Autocad), και με την πιό αξιόπιστη υπολογιστική μηχανή. Το ευρύτερο περιβάλλον Στατικών περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα εφαρμογών Πολιτικού Μηχανικού (Χωρικό Πλαίσιο Οπλισμένου Σκυροδέματος, Πεπερασμένα Στοιχεία, Μεταλλικές Κατασκευές, Τοίχους Αντιστήριξης, Πεσσούς, Πισίνες κλπ).

Αναλυτικές Πληροφορίες

Ταχύτητα και ευκολία στην περιγραφή του φορέα (2D & 3D) σε προηγμένο σχεδιαστικό περιβάλλον, αυτόνομο ή στο AutoCAD (με κοινή λειτουργικότητα και μορφή αρχείων Dwg και στις δύο περιπτώσεις) Πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά και δυνατότητα προσαρμογής περιπτώσεων που απαιτούν ειδική προσομοίωση Υπολογιστικό περιβάλλον με εύρος παραμετροποίησης και μοντελοποίησης, ακρίβεια και διαφάνεια στους υπολογισμούς, αξιοπιστία και τεκμηρίωση στα αποτελέσματα Δυναμικά προγράμματα επέκτασης (Αναπτύγματα Δοκών και Κατάλογοι Οπλισμών, Πεπερασμένα Στοιχεία Πλακών, επίλυση με Επιφανειακά Πεπερασμένα Στοιχεία, Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας, Αποκατάσταση βλαβών κ.α.) Συμπαγής συνεργασία με Αρχιτεκτονικό IDEA και όλα τα πακέτα της 4Μ


   
Η εντελώς ανανεωμένη έκδοση του STEEL 2001 αποτελεί την πιό ευέλικτη και δοκιμασμένη λύση στη μελέτη φορέων από χάλυβα, που εφαρμόζεται εδώ και 10 χρόνια από πλήθος μελετητικών γραφείων, σε μεγάλο αριθμό κατασκευών. To STEEL απαρτίζεται από τα υποσυστήματα MELH (Χωρικό Πλαίσιο- Ανάλυση και Σχεδιασμός Μελών και Θεμελίωση), KOMBOS (Συνδέσεις Κόμβων Δικτυωμάτων και Κόμβων Πλαισίων), SXEDIO (Σχεδίαση Φορέα και Λεπτομερειών Κόμβων) και PLUS (Δυναμική/Φασματική Ανάλυση.

Αναλυτικές Πληροφορίες

Προηγμένο Αυτόνομο Σχεδιαστικό για ταχύτατη εισαγωγή δεδομένων μόρφωση του μοντέλου του φορέα Εισαγωγή 3D φορέα από αρχείο dxf Γεννήτριες παραγωγής έτοιμων μοντέλων από βιβλιοθήκες Δυνατότητα επιλογής διακεκριμένων στοιχείων-ομάδας στοιχείων, μέσω φίλτρων Μοναδική εποπτεία στις ιδιότητες μεμονωμένου μέλους, ή ομάδας μελών Απεριόριστος αριθμός κόμβων και μελών Επίλυση του φορέα και με δυναμική/ φασματική ανάλυση Επίλυση & έλεγχος των μελών με προηγμένους αλγόριθμους Επίλυση με τον νέο Αντισεισμικό ΕΑΚ2000 Wizard αυτόματης διαστασιολόγησης συγκολλήσεων - κοχλιώσεων δικτυωτών φορέων και συστήματος θεμελίωσης πεδίλων-συνδετηρίων δοκών Διαστασιολόγηση συνδέσεων κόμβων πλαισίων ?Υψηλή ποιότητα εκτυπώσεων, δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας των σχεδίων με το IntelliCAD που εμπεριέχεται στο STEEL


   
Τα ERGA αποτελούν την πιό σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση στην διαχείριση των έργων, ιδιωτικών και δημόσιων. Λειτουργούν αυτόνομα ή σε δίκτυο (client server), ξεχωρίζουν για την προηγμένη τεχνολογία τους (report generator αξιώσεων, ανοιχτή επικοινωνία με word, excel κλπ, live update τιμαριθμικών & συντελεστών κ.α.) και είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στο Ευρώ. Τα δέκα προγράμματα του πακέτου είναι οργανωμένα σε τρείς ομάδες, ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ, ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ και ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ.

Αναλυτικές Πληροφορίες

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ: ΤΕΥΧΗ: Προκοστολόγηση Εργων-Τεύχη, ΓΡΑΦΕΣ: Σύνταξη Προδιαγραφών
ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ: ΤΙΜΕΣ: Νέες Τιμές, ΕΡΓΟ: Παρακολούθηση Δημ. Εργων, ΤΥΠΟΣ: Μαθηματικός Τύπος Αναδόχου, ΡΟΕΣ: Οικονομική Παρακολούθηση, ΜΕΤΡΟ: Επιμετρήσεις-Προμετρήσεις, ΧΡΟΝΟΣ: Χρονικός Προγραμματισμός
ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ελεγχος Ασφάλειας, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Ποιότητα Εργων (ISO 10005)


   
To Πακέτο ADEIA καλύπτει τις ανάγκες έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και αποτελείται από τα προγράμματα των Αμοιβών (Φορολογικών-ΙΚΑ κλπ), Ελ. Κόστους, Προϋπολογισμού, Πυρασφάλειας, Θερμομόνωσης, Κατανομής Χιλιοστών, Προστίμων, και Χρονικού Προγραμματισμού. Η έκδοση ADEIA-Plus περιλαμβάνει επιπλέον και τις εφαρμογές της Υδρευσης, της Αποχέτευσης και των Καυσίμων Αερίων.

Αναλυτικές Πληροφορίες   
Το πανίσχυρο πακέτο επαγγελματικής σχεδίασης IntelliCAD είναι η μοναδική εναλλακτική λύση στο Autocad, που απευθύνεται σε όλους χάρη στην πολύ προσιτή τιμή του. Αποτελεί προϊόν που έχει αναπτυχθεί μέσω internet, υπό την αιγίδα του οργανισμού IntelliCAD. Η 4Μ, που αντιπροσωπεύει τον οργανισμό IntelliCAD στην Ελλάδα, σας προσφέρει το πακέτο 4Μ-IntelliCAD πλήρως εξελληνισμένο και με manual στην ελληνική γλώσσα (με δυνατότητα επιλογής και αγγλικών menu), παρέχοντάς σας την ευκαιρία να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητές του, που είναι εφάμιλλες αυτών του Autocad.

Αναλυτικές Πληροφορίες

Πλήρης συμβατότητα με AutoCAD (*)
Ανοιγμα όλων των αρχείων DWG οποιασδήποτε έκδοσης (Opendwg) Περιβάλλον εντελώς ανάλογο & πλήρως συμβατό με AutoCAD (menu εντολών, εικονίδια, γραμμή εντολών κλπ) και υποστήριξη αρχείων menu (mnu), script files (scr), hatches, fonts, TrueType fonts κλπ Υποστήριξη AutoLISP (με DCL) και ADS Διαχείριση εικόνων Raster Image Υποστήριξη εντολών 3D (πχ. 3D surface commands κλπ)
Προηγμένα Χαρακτηριστικά
Ανοιγμα Πολλαπλών Αρχείων (MDI) Ειδικός Διαχειριστής layers, blocks, linetypes κλπ Υποστήριξη Τεχνολογίας ActiveX της Microsoft Δημιουργία-Αποθήκευση script files Προεπισκόπηση blocks Ευχερής διαμόρφωση menu & toolbars Ενημέρωση ιδιοτήτων-πολλαπλή επιλογή οντοτήτων με απλό κλικ Ταχύτατο hide-shade και ποιοτικός Φωτορεαλισμός 3D (ray tracing)
Διπλή γλώσσα (Ελληνικά/Αγγλικά) με το πάτημα ενός πλήκτρου


Ανάπτυξη Εφαρμογών στα "Μέτρα" του Πελάτη (Customized Applications)

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει για λογαριασμό τρίτων, μετά από σχετική συμφωνία, την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνικού λογισμικού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη (customization). Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων είναι τα προγράμματα Θέρμανσης για την aquatherm και την PRISMATECH, το πρόγραμμα Φωτοτεχνίας για την Kalfex, θερμομόνωσης για την Fibran κ.α.