Υπολογισμοί & Σχεδίαση Ξύλινων Στεγών

  To IDEA T-Roof (Φορείς Ξύλινων Στεγών) είναι το νέο add on στο IDEA το οποίο υπολογίζει και σχεδιάζει Ξύλινες Στέγες σε τρισδιάστατη λεπτομερή μορφή (ζευκτά, τεγίδες κλπ) για μια σειρά από περιπτώσεις (πχ. επικάλυψη με κεραμίδια, αλουμίνιο κλπ).

Το T-Roof μπορεί να προτείνει λύσεις για κάθε είδος στέγης και οποιοδήποτε σχήμα και στήριξη (σε τοιχοποιία ή/και σε πλάκα), παρέχει αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών στο σχετικό τεύχος επίλυσης για τα δεδομένα της Στέγης που έχει εισαχθεί, ενώ τέλος παράγει και την ακριβή προμέτρηση της απαιτούμενης ξυλείας.

 

Σχεδιαστικά, το αποτέλεσμα του T-Roof εμπλουτίζει και κάνει ακόμα πιό εντυπωσιακά τα σχέδια των τομών του IDEA.

Παράδειγμα Εκτύπωσης

 των τομών του IDEA.