Η Οικογένεια προγραμμάτων HYDROSTRAD αποτελείται από τα αυτόνομα προγράμματα PISINA, ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ, και ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ.

   
   
 
 
 
 

Ολα τα παραπάνω προγράμματα χαρακτηρίζονται με γραφική είσοδο δεδομένων GUI. Δίνουν την δυνατότητα για τυποποιημένες διατομές δεξαμενών, διαφορετικό πάχος πυθμένα-οροφής, δυνατότητα ανοιχτής-κλειστής δεξαμενής κλπ. Περιέχουν παραμετροποιημένα στοιχεία για τα υλικά, το έδαφος, τις ράβδους οπλισμού κλπ, ενώ εξάλλου δίνουν την δυνατότητα εφαρμογής 20 περιπτώσεων φόρτισης: λόγω ύδατος, γαιών (και ανά πλευρά), ιδίου βάρους, σεισμός και στις δύο διευθύνσεις λόγω ύδατος και γαιών, θερμοκρασιακή μεταβολή άνω-κάτω ίνας, συστολή εκ πήξεως, άνωση και δυνατότητα συνδυασμού τους. Τα προγράμματα της σειράς HYDROSTRAD πραγματοποιούν αυτόματη κανναβοποίηση και επίλυση του φορέα στον χώρο με πεπερασμένα στοιχεία. Τέλος, σε ότι αφορά τις εκτυπώσεις, έχουμε:

  • Αναλυτικές εκτυπώσεις των δεδομένων: Συντεταγμένες κόμβων πεπερασμένων στοιχείων, συνδεσμολογία μελών, διαστάσεις, φορτία, οπλισμοί κλπ.

  • Γραφική - χρωματική απεικόνιση των εντατικών μεγεθών -ροπών και τεμνουσών- όλων των στοιχείων για κάθε περίπτωση φόρτισης

  • Εξαγωγή αναλυτικών σχεδίων λεπτομερειών όπλισης όλων των στοιχείων της δεξαμενής υπό κλίμακα. Σύνδεση τοίχου - πυθμένα και τοίχου - πλάκας οροφής, ξυλότυποι πλακών κ.λ.π. Εξαγωγή αρχείων .dxf.. Δυνατότητα εκτύπωσης σε printer/plotter.