add   Τιμές                   Χαρακτηριστικά Νέας Εκδοσης 7 - 2005Το FLOW είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον υπολογισμών για εξειδικευμένα δίκτυα (πχ. βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, συνεργεία, πρατήρια, εργαστήρια κλπ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μελέτη νέων εγκαταστάσεων, για την μελέτη επέκτασης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενων δικτύων, τον έλεγχο συμπεριφοράς για μελέτη παρεμβάσεων σε υπάρχοντα βιομηχανικά δίκτυα κλπ. Αποτελείται από τα παρακάτω 7 αυτόνομα προγράμματα.


Δίκτυα Ατμού

Αναλυτικοί υπολογισμοί εγκαταστάσεων ατμού σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2481/86, με δυνατότητα επέμβασης σε κάθε παράμετρο (πίεση ατμoύ, θερμoκρασία, πυκvότητα, εvθαλπία), ορισμού ετεροχρονισμών, επιλογή σωλήνων κλπ. Πλήρες τεύχος υπολογισμών της εγκατάστασης, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης. 


Πεπιεσμένος Αέρας

Υπολογισμοί για δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, σύμφωνα με τον κανονισμό UNI 3824-74 και τα εγχειρίδια της Atlas Copco. Πλήρες τεύχος υπολογισμών της εγκατάστασης, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης. 


Ιατρικά Αέρια

Αναλυτικοί υπολογισμοί σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2491/86 για το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο και για οποιοδήποτε είδoς ιατρικού αερίoυ (oξυγόvo, άζωτo, διoξείδιo άvθρακα, μείγματα, κεvό κ.α.). Πλήρες τεύχος μελέτης, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης. 


Δίκτυα Υγραερίου

Υπολογισμοί Εγκαταστάσεων Υγραερίου σύμφωνα με το πρόσφατο ΦΕΚ 1257Β. Πλήρες τεύχος μελέτης σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα, πρoμέτρηση-κοστολόγηση-λίστα ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα κλπ


Δίκτυα Καυσίμων Αερίων

Υπολογισμοί Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αερίων για Βιομηχανική χρήση σύμφωνα με ΦΕΚ 963Β και 236Β. Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα αναλυτικές πρoμετρήσεις, τεχνικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα κλπ.  


Δίκτυα Υγρών

Υπολογισμοί δικτύων υγρών για οποιοδήποτε είδoς υγρoύ, ορίζοντας πυκvότητα και ιξώδες. Πλήρες τεύχος μελέτης, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης. 


Δίκτυα Αερίων
Υπολογισμοί δικτύων Αερίων για οποιοδήποτε είδoς αερίου, ορίζοντας πυκvότητα και ιξώδες. Πλήρες τεύχος υπολογισμών, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα. 
 
Βελτιώσεις & Επεκτάσεις νέας έκδοσης
FLOW7


 
Αναβαθμισμένο Interface
 
●  Γενικευμένες λειτουργίες windows στα αντικείμενα FLOW (σταθερή 1η στήλη στα φύλλα υπολογισμών κ.α.) ●  Αναβαθμισμένο interface βιβλιοθηκών

Αποδέσμευση Μεγέθους Μελετών
 
●  Πρακτικά απεριόριστη χωρητικότητα με μέχρι πενταψήφιους αριθμούς κόμβων (πχ. τμήμα 12345.12346) & 150 φύλλα

Εμπλουτισμένο Μεθοδολογικό Υπόβαθρο - Νέοι Κανονισμοί
 
●  Φ. Αέριο: Καπνοδόχοι κατά ΕΝ 13384.01 & 13384.02  + διαφορετικά είδη σωλήνων ●  Υγραέριο: Καπνοδόχοι κατά ΕΝ 13384.01 & 13384.02  + διαφορετικά είδη σωλήνων

 Αναβαθμισμένα Κατακόρυφα Διαγράμματα
 
●  Γενική Βελτίωση κατακορύφων ●  Επιλογή Μηχανοστασίων (dwg) ●  Προσθήκη Wizard Υγραέριο ●  Προσθήκη Wizard σε Καύσιμο Αέριο ●  Διαχωρισμός σχεδιαστικού μήκους από το πραγματικό.

Νέα Γενιά Βιβλιοθηκών
 
● Απεριόριστος αριθμός καταχωρήσεων ●  Standard MDB format  ● Απεριόριστες δυνατότητες editing, search κ.α. ● ταξινόμηση με οποιοδήποτε  πεδίο ● Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στοιχείων ● Εισαγωγή-link εικόνων και φωτογραφιών ● Report Generator