Από την εκδήλωση της aquatherm, στην οποία παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ADAPT-aquatherm
 
Ανάπτυξη Εφαρμογών στα "Μέτρα" του Πελάτη (Customized Applications)

Η 4Μ αναλαμβάνει, μετά από συμφωνία, την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνικού λογισμικού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη (full customization). Οι Εφαρμογές αυτές κινούνται κυρίως προς την κατεύθυνση προσαρμογής συγκεκριμένων προγραμμάτων της εταιρείας σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις εταιρειών, προμηθευτών εξοπλισμού, με ενσωμάτωση των βιβλιοθηκών των υλικών τους μέσα στα προγράμματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών που ανέπτυξε η 4Μ για λογαριασμό συγκεκριμένων εταιρειών, στους τομείς των Η/Μ, των Στατικών και Γενικά, είναι τα ακόλουθα:
     
    Ι. Ηλεκτρομηχανολογικά
aquatherm   H 4Μ ανέπτυξε για λογαριασμό της εταιρείας aquatherm το πακέτο θέρμανσης-ύδρευσης ADAPT-aquatherm με τα χαρακτηριστικά της σειράς ADAPT, αλλά πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες της aquatherm (υλικά, προδιαγραφές, τεχνικές εκθέσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της aquatherm, όπως έκανε ανάλογα η Γερμανική εταιρεία λογισμικού dendrit για την μητρική εταιρεία στην Γερμανία). H aquatherm διένειμε το πακέτο σε συνεργάτες της, μεγάλα μελετητικά γραφεία που εξειδικεύονται σε Η/Μ εγκαταστάσεις, ώστε οι τελευταίοι να έχουν αφενός μεν την δυνατότητα εκπόνησης υψηλής ποιότητας μελετών με σωλήνες και εξαρτήματα aquatherm, και αφετέρου έναν μόνιμο μηχανισμό ενημέρωσής τους για τα τελευταία υλικά aquatherm από την ίδια την aquatherm.
     
Kalfex   Η 4Μ ανέπτυξε για την βιομηχανία φωτιστικών Κalfex πλήρες πρόγραμμα Φωτοτεχνίας με τα Φωτιστικά της Kalfex και τις αντίστοιχες καμπύλες απόδοσής τους, όπως προσδιορίστηκαν στο εργαστήριο φωτοτεχνίας του ΕΜΠ. Το πρόγραμμα Φωτοτεχνία Kalfex κατασκευάστηκε σε 2 εκδόσεις, ελληνική και αγγλική (με αντίστοιχα manuals) και αποστάλθηκε στους αντιπροσώπους (dealers) της Kalfex στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
     
PRISMATECH   H Prismatech, εταιρεία franchising στην αγορά προϊόντων θέρμανσης-κλιματισμού, έκανε ειδική συμφωνία με την 4Μ, στοχεύοντας σε ευνοϊκούς όρους προμήθειας των προγραμμάτων Θέρμανσης-Κλιματισμού 4Μ (με προϊόντα prismatech ανάμεσα στις βιβλιοθήκες του προγράμματος). Η Prismatech έχει προμηθευτεί σταδιακά περίπου 40 πακέτα για όλα τα καταστήματά της πανελλαδικά.
     
     
    ΙΙ. Στατικά
ΣΠΙΤΙ ΑΕ   H 4Μ-VK ανέπτυξε για λογαριασμό της εταιρείας ΣΠΙΤΙ ΑΕ, ολοκληρωμένο πρόγραμμα στατικών υπολογισμών ειδικά για τις ανάγκες των προκατασκευασμένων κτιρίων που κατασκευάζει η παραπάνω εταιρεία. Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποτελέσματα που είχαν προκύψει από αντίστοιχες εργαστηριακές μετρήσεις στο ΑΠΘ. Το πρόγραμμα αυτό παραδόθηκε στην εταιρεία σε 14 αντίγραφα, για τις ανάγκες των βασικών Συνεργατών της.
     
     
    ΙΙΙ. Γενικά
"Εταιρικός" Oδηγός Υλικών
4Μ-YLIKA
  Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές εμπορικές εταιρείες να έχουν τον δικό τους Οδηγό Υλικών με όλα τα προϊόντα τους (και μόνο), δηλαδή να έχουν όλα τα ενημερωτικά ντοσιέ τους σε ένα CD. Η 4Μ καλύπτει αυτή την ανάγκη σε πολλές εταιρείες (Πολύπλευρο, aquatherm, wilo κ.α.), ενώ μελλοντικά αναμένεται όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφού κάθε εταιρεία θα αναγκαστεί πέρα από το έγγραφο υλικό να παραδίδει στους συνεργάτες της και CD.