Брошури

 add

  Demo (flash)       Demo (avi)-4.3 Mb

3D КОНСТРУКТИВНИ АНАЛИЗИ НА СТОМАНОБЕТОННИ РАМКИ (ДИНАМИЧНИ АНАЛИЗИ). ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ
 


CAD: Автоматично  създаване и редактиране на планове, възможност за експорт на файлове с формат  *.DXF.

 
DOK: Автоматично създаване и редактиране на конструктивни чертежи на стоманобетонни греди, възможност за експорт на файлове с формат  *.DXF.

PROM: Списъци с  армировъчни пръти (Подробни спецификации).

TOIXOP: Проектиране на носещи елементи съгласно EC 6 (Изпълнение на изискванията на EC 6 за носещи зидани стени при триизмерни рамкови стоманобетонни конструкции).

AP: Този софтуеър използва специално разработени съветници за напътствие в системата за установяване на пукнатини в стоманобетонни елементи, изложени на сеизмично въздействие, класифицира нарушените елементи и предлага решения за изпълнение на изискванията на  съответния стандарт.

SMART: Експертна система за дефиниране на модела. Тази програма изпълнява предварителни проверки на общото поведение на модела при определени товарни условия с оглед осигуряване на най-доброто решение между четири възможности.
 
     
 

VK. FEA МЕТОД НА KРАЙНИТЕ EЛЕМЕНТИ ЗА АНАЛИЗИ НА 3D РАМКОВИ КОНСТРУКЦИИ

Богата библиотека с гредови и черупкови елементи, наличие на различни възможности за създаване на мрежи.

 

Други свързани програми
     
HydroSTRAD
Проектиране на черупки с използване на  Метода на Крайните Елементи, (Басейни, Резервоари, Плувни басейни), налични са различни възможности за създаване на мрежи, автоматично създаване на планове, възможности експорт на файлове формат *. DXF

TOIXOS
Проектиране на подпорни стени съгласно гръцките норми.

PESSOS
Анализи с Метода на Крайните Елементи и проектиране на носещи стени съгласно EC6.

 


Ray Tracing Photorealism