Prospectus     Τιμές       DEMO (πλήρης δοκιμαστική έκδοση - evaluation demo)
 add   IDEA 9 NG (New Generation)

 

H Νέα Γενιά Αρχιτεκτονικού είναι εδώ

 

Το IDEA είναι το πανίσχυρο, πρωτοποριακό περιβάλλον Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Φωτορεαλισμού και Κίνησης της 4Μ. Η νέα γενιά IDEA που μόλις κυκλοφόρησε, εισάγει νέα εντυπωσιακά standards στον σχεδιασμό, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πλήρη σχεδιαστική αυτονομία

     

PhotoIDEA Φωτορεαλισμός add
WalkIDEA Εικονική Περιήγηση
add

 

Add On Εφαρμογές στο IDEA:
IDEA-Smart: Προδιαστ/λόγηση add
IDEA-Nomos: Αυτόματη Δόμηση
add
IDEA T
-Roof: Ξύλινες Στέγες

     

Η νέα Γενιά IDEA 9 NG (New Generation) βασίζεται σε καινοτομικό ριζικό επανασχεδιασμό της εσωτερικής δομής του IDEA και την ενσωμάτωση της ολοκαιίνουργιας σχεδιαστικής μηχανής (CAD Engine) του IntelliCAD. Σαν αποτέλεσμα, οι δυνατότητες των έξυπνων και εύπλαστων εντολών επεξεργασίας του 3D μοντέλου "απογειώνονται" μέσα σε ένα καταξιωμένο Σταθμό Εργασίας, που εξασφαλίζει πάνω απόλα την σχεδιαστική αυτονομία των χρηστών του. Το νέο IDEA 9 NG λειτουργεί όπως ακριβώς φαντάζεστε το ιδανικό Αρχιτεκτονικό. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του IDEA NG είναι τα ακόλουθα:

Νέα Δομή & Τεχνολογία ● Νέος Αντικειμενοστραφής επανασχεδιασμός της πληροφορίας του κτιρίου για ανώτερες επιδόσεις, μικρότερα και «κομψότερα» αρχεία dwg ● Eνσωμάτωση της νέας μηχανής (CAD Engine) του IntelliCAD για υψηλές αποδόσεις και πλήθος αναβαθμίσεων (πχ. ανοιχτή επικοινωνία dwg ακόμα και με acad2006, multiple layout, audit, recover, ειδικές ευκολίες plot κλπ)

Νέες πλούσιες βιβλιοθήκες ● Δομικές επεκτάσεις και πλήθος νέων παραμετρικών επιλογών στα Ανοίγματα (πχ. δυνατότητα ορισμού ποσοστού ανοίγματος σε 3D και 2D απεικόνιση, παραμέτρων κάσας, φωτορεαλιστικής εικόνας κ.α.) ● Eκατοντάδες έτοιμοι τύποι ανοιγμάτων σε slides

Προηγμένες Λειτουργίες Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης ● Επέκταση-προσαρμογή των standard εντολών CAD (copy, move, trim, extend κλπ) και για τις οντότητες του IDEA (τοίχους, ανοίγματα, δοκάρια κλπ) ● Συμπεριφορά interface ακριβώς όπως το CAD, με εφαρμογή των αντίστοιχων εντολών και ευκολιών για όλα τα δομικά στοιχεία ● Επέκταση των «έξυπνων» εντολών & λειτουργιών στον σχεδιασμό των τοίχων (αυτόματες ενώσεις, προεκτάσεις, τομές κλπ) και των Ανοιγμάτων ● Δυναμική απεικόνιση των μεταβολών των δομικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο (πχ. παράθυρο κατά την τοποθέτηση ή την μετακίνηση) ● Ευκολίες grips σε όλα τα στοιχεία που απαιτούν μεγαλύτερη ευχέρεια σύνθεσης-αλλαγών (τοίχοι, ανοίγματα, πλάκες, κολώνες, δοκοί κλπ) ● Γενίκευση της λειτουργίας «δεξί κλικ -> properties» για άμεσο editing στον διάλογο των αντικειμένων και δυναμικό real time επανασχηματισμό.

και ακόμα:

Νέα γενιά PhotoIDEA για ακόμα ποιοτικότερο φωτορεαλισμό, σε λιγότερο χρόνο.

Νέα γενιά WalkIDEA για εικονική περιήγηση υψηλής απόδοσης με εξαιρετικά ομαλή κίνηση σε κάθε ταχύτητα και  την δυνατότητα στερεοσκοπικής επισκόπισης με τα ειδικά γυαλιά.

 

Αναλυτικότερα Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
     
Ελευθερία στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση
 
 

Απεριόριστη ευχέρεια στην σύνθεση και “ελαστική” τροποποίηση όγκων, τοίχων-ανοιγμάτων, πλακών, κολονών κλπ βασικών στοιχείων της κατασκευής (αυτόματη δημιουργία ενώσεων τοίχων σε 2D/3D, ενημέρωση διαστάσεων, καθάρισμα ανεπιθύμητων γραμμών κλπ, σε κάθε τροποποίηση).

     
Ευκολία στην διαμόρφωση των στοιχείων
 
 

Ευκολία στην διαμόρφωση κάθε στοιχείου σε πραγματικό χρόνο. Ελεύθερη δημιουργία και τροποποίηση σύνθετων στοιχείων (σκάλες, κάγκελα, στέγες, αετώματα, ράμπες κ.α.) χωρίς περιορισμούς. Ο χρήστης έχει την αίσθηση οτι διαχειρίζεται εύπλαστα αντικείμενα, τις μεταβολές των οποίων παρατηρεί σε πραγματικό χρόνο.

     
Γεννήτριες Ανοιγμάτων

 

Γεννήτριες δημιουργίας οποιασδήποτε μορφής ανοιγμάτων (παραθύρων, πορτών, συρομένων κλπ) πέρα από την πληθώρα έτοιμων ανοιγμάτων των βιβλιοθηκών, καθώς επίσης και καγκέλων, με την βοήθεια των οποίων ο χρήστης συνθέτει εύκολα και χωρίς περιορισμούς, οποιασδήποτε μορφής στοιχεία.

     
Πλούσιες Βιβλιοθήκες
 
 

Πλήθος από έτοιμα σύμβολα, αντικείμενα και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, οργανωμένα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, με δυναμικό διαχειριστή βιβλιοθηκών που επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των υπαρχόντων σχεδίων αλλά και την ενσωμάτωση νέων, ορίζοντας μάλιστα και κατηγορίες βιβλιοθηκών εξαρχής.

     
Ευφυής-expert συμπεριφορά
 

Ελεγχοι ΓΟΚ, παραγωγή πινακίδας Φωτισμού- Αερισμού, έξυπνο Τοπογραφικό 2D, 3D κ.α., χάρη στον αντικειμενοστραφή σχεδιασμό που αντιλαμβάνεται το κτίριο σαν λογική οντότητα.

     
Προηγμένο Τοπογραφικό
 

Το πιό ισχυρό και αυτοματοποιημένο Τοπογραφικό 2D-3D, με ισοϋψείς, εκσκαφές- επιχώσεις και εντελώς αυτόματη δημιουργία Ιδεατού Στερεού και κειμένων Τοπογραφικού & Διαγράμματος Κάλυψης.

     
Αυτόματη Προμέτρηση Υλικών
 

Αναλυτικές Προμετρήσεις υλικών συνολικά ή ανά χώρο με τον βαθμό ανάλυσης που επιθυμεί ο χρήστης, χωρίς να απαιτείται καμία προεργασία στα σχέδια. Δυνατότητα παραπέρα επεξεργασίας του προϋπολογισμού (επιλογή τιμών & υλικών από βιβλιοθήκες δομικών υλικών, διαμόρφωση προσφοράς κλπ) σε εύχρηστο πινακοποιημένο περιβάλλον (spreadsheet).

     
Αυτόματη παραγωγή των εντύπων της άδειας
 
 

Συνεργασία με το ADEIA για αυτόματη παραγωγή των μελετών της άδειας, απευθείας από τις κατόψεις. Οι μελέτες Θερμομόνωσης, Πυρασφάλειας καθώς και τα έντυπα των Αμοιβών-Φορολογικών-ΙΚΑ, ελάχιστου κόστους, κατανομής χιλιοστών, προστίμων αυθαιρέτων κλπ παράγονται αυτόματα από τις κατόψεις.

     
Φωτορεαλισμός Υψηλής Απόδοσης
 
 

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα Φωτορεαλισμού PhotoIDEA η παραγωγή φωτορεαλιστικών σκηνών υψηλής ποιότητας γίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου, αφού η αντικειμενοστραφής λογική ενσωματώνει και την αντιστοίχιση των δομικών στοιχείων με υλικά. Ο χρήστης έχει άμεση φωτορεαλιστική απεικόνιση κάθε σκηνής της κατασκευής του, αλλά και μεγάλη ευχέρεια σε δοκιμές μέσα από τις δυνατότητες επιλεκτικής ή ομαδικής παρέμβασης στις παραμέτρους που του παρέχονται.

     
"Περπάτημα" μέσα και έξω από το Κτίριο
 
 

Με την νέα γενιά προγράμματος "ζωντανής" περιήγησης WalkIDEA, οι χρήστες του IDEA/AutoIDEA μπορούν τώρα να "περπατούν" μέσα και έξω από τις κατασκευές τους, ακριβώς σαν να βρίσκονταν επιτόπου. Η κίνηση είναι εξαιρετικά ομαλή σε κάθε ταχύτητα και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Τώρα δίνεται και η δυνατότητα Στερεοσκοπικής (4D) απεικόνισης (Stereoanaglyph) με την βοήθεια των ειδικών γυαλιών που συνοδεύουν το πρόγραμμα.