Ι. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Λογισμικό μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υποσταθμών μέσης τάσης
Β. Τσέτογλου - Ηλ/γος Μηχανικός ΑΠΘ
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μ-Η Μηχανικών, Αθήνα, Μάρτιος 2005
Το πλήρες άρθρο [PDF]

Σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής για την εκπόνηση μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων
Α. Κοτσοβός, Ηλ/γος Μηχανικός, Λ. Πέττας Μηχ/γος Μηχανικός, Σ. Παπαθανασίου Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μ-Η Μηχανικών, Αθήνα, Μάρτιος 2005
 Το πλήρες άρθρο [PDF]

Σύγχρονο λογισμικό για την μελέτη ποιότητας εσωτερικού αέρα
Χ. Χαλιός, Δ. Καζάκος, Κ. Χέλμης, Σ. Παπαθανασίου, Δ.Ν. Ασημακόπουλος, Τμήμα Φυσικής, Εθν. Καπ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εταιρεία Τεχνικού Λογισμικού 4Μ
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μ-Η Μηχανικών, Αθήνα, Μάρτιος 2005.
Το πλήρες άρθρο [PDF]

Λογισμικό ενεργειακού-βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων: Ειδικές προϋποθέσεις και πρόγραμμα Η/Υ B-KLIMA
Λ. Μανασής Μηχ/γος Μηχανικός ΕΜΠ, Δ. Καζάκος-Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μ-Η Μηχανικών, Αθήνα, Μάρτιος 2005
Το πλήρες άρθρο [PDF]

Προηγμένο Λογισμικό Μελετών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
Δ. Κατσαρέλης Μηχανολόγος Μηχανικός, Χ. Χαραλαμπόπουλος Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μ-Η Μηχανικών, Αθήνα, Μάρτιος 2005.
Το πλήρες άρθρο [PDF]

 

ΙΙ. Αρθρογραφία σε Τεχνικά Περιοδικά

ΚΟΧΕΕ και Προγράμματα Ενεργειακής Μελέτης σε Η/Υ
Δ. Καζάκος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Σ. Παπαθανασίου Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ
Περιοδικό "Τεχνικά", τεύχος 168, 2/2001.
Το πλήρες άρθρο [PDF]

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανελκυστήρων FINE
Γ. Ρουμελιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
Περιοδικό "Τεχνικά", τεύχος 192, 4/2003.
Το πλήρες άρθρο [PDF]

Νέο Πρόγραμμα Σχεδιασμού Ανελκυστήρων 4Μ
Γ. Ρουμελιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
Περιοδικό "Τεχνικά", τεύχος 185, 9/2002.
Το πλήρες άρθρο [PDF]

Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης μικρής τυπικής πολυκατοικίας
Κ. Καραδρακόντης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Περιοδικό "Τεχνικά", τεύχος 193, 5/2003.
Το πλήρες άρθρο [PDF]

B-KLIMA Σύγχρονο Περιβάλλον Η/Υ για Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτιρίων Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής
Δ. Καζάκος, Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ, Χ. Κωνσταντινίδου Αρχιτέκτων Μηχανικός
Περιοδικό "Τεχνικά", τεύχος 190, 2/2003.
Το πλήρες άρθρο [PDF]