International Web Site

CAD
>> 4MCAD
Архитектурно
проектиране
>> IDEA
Проектиране на конструкции
>> STRAD
>> STEEL
Машиннно проектиране
>> FineHVAC
>> FineLIFT
Електропроектиране
>> FineELEC
Водопроводни
инсталации
>> FineSANI
     
 
Карта на сайта
 
     

ЦЕНОРАЗПИС


CAD

 

 

 

4MCAD_PRO       

4MCAD 16.1 PRO – Онлайн  версия(софтуерен ключ)

4MCAD 16 Standard + 3D солиди + VBA support + библиотека

 Ръководство 

                         

4MCAD 16.1 PRO HK – Хардуерен  Ключ & CD

 4MCAD 16 Standard + 3D солиди + VBA support + библиотека  Ръководство 

550 лв

 

 

 

 

750 лв

 

Интегрирана Архитектурна Среда IDEA

 

 

IDEA LT

 

 

 

 

 

 

IDEA

IDEA LT HK Хардуерен  Ключ & CD

Водещ архитектурен синтез (интерфейс, поддържащ CAD стандарти; работа с dwg файлове)

 

IDEA LT Онлайн  версия(софтуерен ключ)

Водещ архитектурен синтез (интерфейс, поддържащ CAD стандарти; работа с dwg файлове)

 

IDEA HK - Хардуерен  Ключ & CD

 IDEA LT + Фотореалиэъм ("ray tracing" технологии за висококачествен фотореалиэъм) + Модел за виртуална разходка вътре и вън от сградата

 

IDEA - Онлайн  версия(софтуерен ключ) IDEA LT + Фотореалиэъм ("ray tracing" технологии за висококачествен фотореалиэъм) + Модел за виртуална разходка вътре и вън от сградата

1590лв

 

 

 

1390лв

 

 

 

2990 лв

 

 

 

 

2790 лв

 

STEEL

 

 

 

STEEL Plus

Анализ на единичните елементи

До 12 дефинирани варианти

Иэбор на рамковите връэки

Разширен модул за чертане на фундаменти и напречни греди

4400 лв

 

STRAD

 

 

 

STRAD Plus

Моделиране и анализ на стомановетонови конструкции; 3D греди и колони с беэкрайно корави сечения; Кинематични деформации; Елементи с 6 степени на свобода; Модален анализ; Греда на еластична основа; Разпределени товари и концентрирани сили

Нестандартно проектиране на бетонови конструкции

4240 лв

 

 

 
Електро-Механични  Програми

 FINE-HVAC

 

FINE-HVAC – Хардуерен  Ключ & CD

Отопление,Вентилация,Климатизация +CAD

 

FINE-HVAC – Онлайн  версия(софтуерен ключ)

Отопление,Вентилация,Климатизация +CAD

 

2640 лв

 

 


2440 лв

 

FINE-ELEC

Хардуерен  Ключ & CD  Електр. инсталация + CAD

Онлайн  версия(софтуерен ключ)Електр. инсталация + CAD

1640 лв


1440 лв

FINE-SANI

Хардуерен  Ключ & CD Водопр. и Канал.мрежа +CAD

Онлайн  версия(софтуерен ключ)Водопр. и Канал.мрежа +CAD

1980 лв


1780 лв

FINE-LIFT

Хардуерен  Ключ & CD +CAD

Онлайн  версия(софтуерен ключ)+CAD

1740 лв

1540 лв

FINE-FIRE

Хардуерен  Ключ & CD + CAD

Онлайн  версия(софтуерен ключ)+CAD

1740 лв

1540 лв

FINE-GAS

Хардуерен  Ключ & CD + CAD

Онлайн  версия(софтуерен ключ)+CAD

1740 лв

1540 лв

Цените са без ДДС

 

 

  Последни новини
 
 

Facebook  

 
 
Прочети повечe...
   
  Success Stories
 
>> OEM версия на IDEA Architectural във Франция
 
>> Олимпийски проекти, проектирани с пакета  4M
 
>> Добавяне на Еврокод EC 2 и EC 8 към GT.STRUDL