Στείλτε τώρα την παραγγελία σας μέσα από το site μας, συμπληρώνοντας κατάλληλα την παρακάτω φόρμα. Οταν την λάβουμε θα επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας με όλες της τις λεπτομέρειες:

 

Συμπληρώστε εάν πρόκειται για νέο ή παληό πελάτη

Η Παραγγελία αφορά νέο Πελάτη

Η Παραγγελία αφορά παληό Πελάτη
με ser. number και αρ. hasp

Αναλυτικά Στοιχεία Πελάτη

Oνοματεπώνυμο:

Ειδικότητα:
(πχ. Μηχανολόγος)

Ιδιότητα:
(πχ. Μελετητής, Κατασκευαστής)

Διεύθυνση:
(Οδός, Αριθμός)

Πόλη:
T.K.:
Τηλέφωνo:
  Fax:
e-mail:
ΑΦΜ:
  ΔΟΥ:

Γράψτε την Παραγγελία σας
(Χρησιμοποιείστε και την 2η ή 3η παραγγελία αν αναφέρεστε σε περισσότερα από ένα πακέτα)

Παραγγελία 1

(επιλέξτε-συμπληρώστε κατάλληλα τα διπλανά πεδία. Το κόστος θα επαληθευθεί πριν από την αποστολή της παραγγελίας)

Επιλέξτε το Πακέτο (ή το πρόγραμμα) για παραγγελία:

Αγορά        Αναβάθμιση
Προσδιορείστε -αν χρειάζεται- την έκδοση και τις εφαρμογές του παραπάνω πακέτου (αν δεν επιθυμείτε το πλήρες πακέτο):


Κόστος (βάσει του Τιμοκαταλόγου):

Παραγγελία 2

(επιλέξτε-συμπληρώστε κατάλληλα τα διπλανά πεδία. Το κόστος θα επαληθευθεί πριν από την αποστολή της παραγγελίας)

Επιλέξτε το Πακέτο (ή το πρόγραμμα) για παραγγελία:

Αγορά        Αναβάθμιση
Προσδιορείστε -αν χρειάζεται- την έκδοση και τις εφαρμογές του παραπάνω πακέτου (αν δεν επιθυμείτε το πλήρες πακέτο):


Κόστος (βάσει του Τιμοκαταλόγου):

Παραγγελία 3

(επιλέξτε-συμπληρώστε κατάλληλα τα διπλανά πεδία. Το κόστος θα επαληθευθεί πριν από την αποστολή της παραγγελίας)

Επιλέξτε το Πακέτο (ή το πρόγραμμα) για παραγγελία:

Αγορά        Αναβάθμιση
Προσδιορείστε -αν χρειάζεται- την έκδοση και τις εφαρμογές του παραπάνω πακέτου (αν δεν επιθυμείτε το πλήρες πακέτο):


Κόστος (βάσει του Τιμοκαταλόγου):

Γενικά Σχόλια &
Παρατηρήσεις

(ή χρησιμοποιείστε αυτόν εδώ τον χώρο αν κάπου παραπάνω δεν σας επαρκεί)