Επιδοτούμενα Προγράμματα

Εκμεταλλευτείτε μιά σειρά από Επιδοτούμενα Προγράμματα της Πολιτείας τα οποία προκηρύσσονται διαρκώς το τελευταίο διάστημα και με τα οποία σας δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης προϊόντων Τεχνικού Λογισμικού μέχρι 50%. Η 4Μ σας ενημερώνει μέσα από την σελίδα αυτή για τις ευκαιρίες που υπάρχουν, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε και απευθείας μαζί μας για περισσότερη βοήθεια.

 


Πρόγραμμα ΜΕΤΕΧΩ - Β' Κύκλος

Επιδοτηθείτε τώρα με 50% για το Τεχνικό Λογισμικό 4Μ που αγοράζετε, με πολύ απλές διαδικασίες, μέσα από το πρόγραμμα Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω (Μικρές Επιχειρήσεις και Τεχνολογική Ωθηση) της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ).

  • Υψος αγορών από 4.000 μέχρι 10.000 ευρώ, οι οποίες μπορεί να είναι μέχρι 100% σε Τεχνικό Λογισμικό (επίσης Υπηρεσίες μέχρι 30%, Συνδρομές μέχρι 25%, εξοπλισμός μέχρι 40%).

  • Απαραίτητες προϋποθέσεις να απασχολείτε τουλάχιστον 2 άτομα στην επιχείρισή σας και να έχετε κλείσει τουλάχιστον μία χρήση και να μην έχετε λάβει κατά την τελευταία 3ετία επιδότηση που ξεπερνά τα 100.000 ευρώ.

  • Προθεσμία Υποβολής μέχρι 20 Ιουνίου 2006.

Περισσότερες λεπτομέρειες και άμεση ηλεκτρονική υποβολή της Πρότασής σας στην ιστοσελίδα http://www.metexo.gr/

 

 

Πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ

Το έργο «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» είναι ένα πρόγραμμα που εντάσσεται στο μέτρο 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με φορέα υλοποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προκήρυξη.

Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» μπορούν να υποβάλλουν φορείς, μεμονωμένες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα (πχ. Μελετητές) στην Ελληνική επικράτεια. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που επενδύουν σε τεχνολογικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανόμενου του Τεχνικού Λογισμικού.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://www.eommex.gr/greek/index.htm