ΚΑΡΑΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ -

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Δυτικής Μακεδονίας

Βασιλικής Μικρού 4 (περιοχή Αγίου Γεωργίου)

1ος Όροφος  - Κοζάνη 50100
τηλ.
246104945/2461030713   fax 2461049424

E-mail :   info@kkc.gr  /  www.kkc.gr

 

 

 

 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1991 στην Κοζάνη όπου και εδρεύει μέχρι σήμερα δραστηριοποιούμενη, μεταξύ άλλων, στην Εμπορία - Πώληση και Υποστήριξη Τεχνικού Λογισμικού και στην Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών Εγκαταστάσεων & Διοίκησης τεχνικών Έργων κ.α., που απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δημόσιοι οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ε. και λοιποί φορείς).

Η επιχείρηση είναι από το 1992, αποκλειστικός και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης των εταιρειών 4Μ ΑΕ και 4M/VK EΠE για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚ4Μ – Εξουσιοδοτημένο Κέντρο 4Μ Δυτικής Μακεδονίας) και αποτελεί την μοναδική παρόμοια επιχείρηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που εξειδικεύτηκε από δεκαπενταετίας σε συναφή αντικείμενα με το τεχνικό (αποκλειστικά και μόνο) λογισμικό ταυτόχρονα με την ενασχόληση της με τεχνικές μελέτες και διαχείριση δημοσίων έργων, αντικείμενα που λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους και παρέχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της ιδιαιτερότητας της βαθιάς γνώσης που απαιτεί μία ορθολογική χρήση εξειδικευμένου επιστημονικά τεχνικού λογισμικού.

 

1.     ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ   ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Στην τοπική επιστημονική ομάδα Πώλησης και Υποστήριξης Τεχνικού Λογισμικού της επιχείρησης μας συμμετέχουν ανά κατηγορία οι κάτωθι  ειδικότητες μηχανικών:  

1 Μηχανολόγος Μηχανικός – Επικεφαλής Τμήματος Πωλήσεων και Υποστήριξης Τεχνικού Λογισμικού 16ετούς εμπειρίας ( 1992-2008)

1  Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ – Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Τεχνικού Λογισμικού 6ετούς εμπειρίας ( 2002-2008)

1 Πολιτικός Μηχανικός – Υπεύθυνος Υποστήριξης Τεχνικού Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς & Αρχιτέκτονες 4ετούς εμπειρίας ( 2004-2008)

2.     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (κτίρια, τεχνική υποδομή κλπ) ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Η επιχείρηση έχει την έδρα της και τις εγκαταστάσεις της στην Κοζάνη, Β.Μικρού 4 σε χώρο ~100 τμ. Στεγάζεται στον 1ο  όροφο σε ιδιόκτητα γραφεία (5 διακριτών χώρων) εξοπλισμένα πλήρως με τα καταλληλότερα και αρτιότερα εργαλεία πληροφορικής που συμβάλλουν στην αποδοτικότερη – ποιοτικότερη εργασία, συνεργασία και επικοινωνία με τους συνεργάτες και πελάτες της.

 

Διαθέτει σε μόνιμη βάση το σύνολο των εφαρμογών τεχνικού λογισμικού που αντιπροσωπεύει και υποστηρίζει, τηλεφωνικό κέντρο με 3 εξωτερικές γραμμές, εσωτερικό δίκτυο με κεντρικό server, με 6 θέσεις εργασίας, ιδιόκτητο site ενώ αναλυτικότερα o τεχνικός εξοπλισμός της εταιρίας περιλαμβάνεται στον κάτωθι πίνακα:

Μηχανογραφικός εξοπλισμός (Hardware):

·         Η/Υ  Pentium ΙV 3GHz, (4) τεμάχια

·         Laptop Compaq 2,6 Ghz, SONY VAiO/ (2) τεμάχια

·         Εκτυπωτής LASER  (4) τεμάχια Hewlett Packard Laser, 6L & ΟΚΙ 5400

·         Εκτυπωτής INKJET, Hewlett Packard 1200C A3-A4

·         Εκτυπωτής INKJET, CANON 4220 A3-A4

·         Έγχρωμος σαρωτής (2) (Scanner) Ηewlett Packard 5200C κλπ

·         Εκτυπωτή δικτύου Panasonic κλπ

Λογισμικό (Software) σε 4 πλήρεις σειρές – θέσεις Εργασίας

  • MS Off Win Pro:       Διαχείρισης Γραφείου
  • FINE:            Πλήρες πακέτο προγραμμάτων σχεδιασμού Η/Μ εγκαταστάσεων
  • Adapt:          Πλήρες πακέτο προγραμμάτων  υπολογισμού Η/Μ εγκαταστάσεων
  • FLOW-M:       Γενικό Πακέτο Σχεδιασμού – Υπολογισμού Δικτύων
  • IDEA:            Πακέτο Αρχιτεκτονικής Σχεδίασης
  • ΕRGA:                    Πακέτο δημοσίων έργων
  • STRAD/STEEL

& – ADD ON   Πακέτα στατικών εφαρμογών

  • INTELLICAD EXPERT 2006

·         ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, MS PROJECT MANAGER(1) κ.α.

 

Το ΕΚ4Μ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΜΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

9.00 ΠΜ  ΜΕ  5.00 ΜΜ

 

3.     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επιχείρηση σε ότι αφορά στο εμπορικό και τεχνικό τμήμα της, εμπορεύεται και υποστηρίζει αποκλειστικά, απολύτως εξειδικευμένα και μόνο Τεχνικό Λογισμικό (από το 1992 μέχρι σήμερα). Παράλληλα δραστηριοποιείται στα λοιπά τμήματα της, στην παροχή με τεχνικές - συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναπτυξιακού – επιχειρησιακού περιεχομένου κυρίως στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και στον ιδιωτικό τομέα.

Αποτελεί απόλυτα συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, η παράλληλη μελετητική ιδιότητα και εμπειρία των μηχανικών στελεχών της σε συνδυασμό με την υποστήριξη των εφαρμογών τεχνικού λογισμικού που εμπορεύεται στο εμπορικό τμήμα της. 

Ειδικότερα η εταιρία παρέχει/παράγει συνολικά σε όλα τα τμήματα της:

Α.  Πώληση Τεχνικού Λογισμικού & Υπηρεσίες  Υποστήριξης του

Β. Υπηρεσίες – Μελέτες Τεχνικής φύσης Έργων

Γ. Συμβουλευτικές  Υπηρεσίες  και  Υπηρεσίες  που  αφορούν  σε διαχείριση και διοίκηση αναπτυξιακών  και  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων κ.α.

Πιο αναλυτικά για τις δραστηριότητες Πώληση Τεχνικού Λογισμικού & Υπηρεσίες  Υποστήριξης του με έμφαση σε συναφείς δραστηριότητες με το προκηρυχθέν έργο, η επιχείρηση παρέχει:

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ