Ευκαιρίες Εργασίας

H 4M ζητάει για πλήρη απασχόληση νέους συνεργάτες, κυρίως νέους Μηχανικούς, που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στον χώρο του Τεχνικού Λογισμικού.

1. Τμήμα Ανάπτυξης

Α. Μηχανικό Πληροφορικής: Με εμπειρία σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (OOP), στην ανάπτυξη εφαρμογών σε 32bit windows, και κυρίως γνώση C++ και Delphi.

Β. Προγραμματιστή Η/Υ: Με γνώσεις προγραμματισμού σε windows, και κυρίως γνώση Delphi, Visual Basic και Access.

Προσφέρονται:

  • Αριστο περιβάλλον και πολύ καλές συνθήκες εργασίας σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο
  • Πολύ ικανοποιητικές αποδοχές, ανάλογα με τα προσόντα
  • Πολύ καλές προοπτικές

2. Τμήμα Πωλήσεων

Η 4Μ ζητάει συνεργασία με συναδέλφους που γνωρίζουν καλά τα προγράμματά της και επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί της  σε ελεύθερη βάση απασχόλησης.

Προσφέρονται:

  • Αριστες συνθήκες συνεργασίας - ενδιαφέρον αντικείμενο
  • Υψηλές αμοιβές ανάλογα με την απόδοση
  • Πολύ καλές προοπτικές ενίσχυσης του ελεύθερου επαγγέλματος

3. Tμήμα Υποστήριξης

Για παρουσίαση, υποστήριξη και εκπαίδευση στα προγράμματα 4M (ADAPT & FINE, IDEA, ADEIA, ERGA κλπ). Μελετητική εμπειρία, έστω και μικρή είναι επιθυμητή.

Προσφέρονται:

  • Αριστο περιβάλλον και πολύ καλές συνθήκες εργασίας σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο
  • Πολύ ικανοποιητικές αποδοχές
  • Εξαιρετικές προοπτικές στον χώρο των Μελετών και Κατασκευών Η/Μ Εγκαταστάσεων

Αν ενδιαφέρεστε για μία από τις παραπάνω θέσεις, στείλτε μας σύντομο βιογραφικό με email στην διεύθυνση gen@4m.gr ή με fax στο 210-6848237.