International Web Site

Η/Μ Εγκαταστάσεις
>> FINE
Αρχιτεκτονικά
>> IDEA
Διαχείριση Εργων
>> ERGA
Εκδοση Οικ. Αδειών
>> ADEIA
Στατικά
>> STRAD
>> STEEL
>> 'Αλλα
CAD
>> IntelliCAD
>> Άλλα Προγράμματα
 
 
Site map
 
     
 VK. SMART ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ
   
  • VK.SMART: 1η παγκόσμια εφαρμογή έμπειρου συστήματος προδιαστασιολόγησης πλαισίων Ω.Σ.
  • “Νοήμον” πρόγραμμα που χρησιμοποιεί γνώσεις εμπειρογνωμόνων και επιλύει προβλήματα προμελέτης με την ευχέρεια ενός έμπειρου μελετητή
  • Aναλαμβάνει την επιλογή του στατικού φορέα για καλύτερη αντισεισμική συμπεριφορά και οικονομικότερα αποτελέσματα
 
Προτείνει:
Την τοποθέτηση των απαιτούμενων τοιχείων στη περίμετρο για ικανοποίηση των βασικών διατάξεων του Ν.Ε.Α.Κ.. Τις βέλτιστες διατομές τοιχείων, υποστυλωμάτων και πεδίλων διαστασιολογημένες με τις διατάξεις των νέων κανονισμών.

Υπολογίζει:
Τις ιδιοπεριόδους ΤΧ & ΤΥ του κτιρίου, τα και σχετικές μετατοπίσεις ΔΧ, ΔΥ των ορόφων. Για κάθε στοιχείο τα εντατικά μεγέθη, τάσεις, παραμορφώσεις και % οπλισμού.

Προμέτρηση υλικών

Εύκολη εισαγωγή δεδομένων

Επίλυση:

Ακαριαία επίλυση του κτιρίου με αλγόριθμο βασισμένο στην εμπειρία των μηχανικών της V&K και των συνεργατών καθηγητών του Ε.Μ.Π.
 
 
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα σε γραφική και απλή μορφή για 4 πιθανές λύσεις. Διαστάσεις και θέσεις περιμετρικών τοιχείων για πλήρωση των διατάξεων του Ν.Ε.Α.Κ. για κανονικότητα και επάρκεια τοιχείων. Βέλτιστες διαστάσεις τετράγωνων (λύση 1) ή ορθογωνικών (λύση 2) υποστυλωμάτων στις προτεινόμενες θέσεις. Στην 3η και 4η λύση τοποθετούνται πρόσθετα περιμετρικά τοιχεία στις προηγούμενες λύσεις, αν χρειάζεται, για ελαχιστοποίηση τυχόν στροφής των ορόφων (Κ.Β.=Κ.Ε.Σ.)
 
 
 IDEA - Nomos ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΜΗΣΗ
 
Αυτόματοι Υπολ/σμοί & Διάγραμμα Κάλυψης
To IDEA Νόμος είναι ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί σαν add on εφαρμογή πάνω στο IDEA. Εντυπωσιάζει για την ευχρηστία του και το αποτέλεσμα που παράγει. Το IDEA Νόμος λύνει κυριολεκτικά τα χέρια του Αρχιτέκτονα, καθώς "γνωρίζει" ΝΟΚ & Κτιριοδομικό και πραγματοποιεί όλους τους ελέγχους που απαιτούνται στην οικοδομική άδεια (κάλυψη, δόμηση, ύψη, πλάγιες αποστάσεις Δ, εξώστες, ημιυπαίθριοι, σκάλες, ράμπες, θέσεις στάθμευσης, φύτευση κ.α.) μεταφέροντας τους αναλυτικούς υπολογισμούς και τα αντίστοιχα υπομνήματα σε κάθε όροφο και στο διάγραμμα κάλυψης.
Το πρόγραμμα παράγει πολύ εύκολα και με ακρίβεια το διάγραμμα κάλυψης οποιασδήποτε κατασκευής, ενώ παράλληλα δίνει στον χρήστη on line πληροφορίες για την τήρηση των απαιτήσεων του ΝΟΚ.

Ο χρήστης εισάγει τα επιτρεπόμενα στοιχεία κάλυψης, δόμησης, ύψους, ημιυπαίθριων κλπ και το πρόγραμμα σε κάθε φάση της μελέτης κάνει τον έλεγχο αυτών των στοιχείων με τα πραγματοποιούμενα μεγέθη της μελέτης του. Έτσι ο χρήστης μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο των παραμέτρων του κάθε έργου. Στο τέλος της μελέτης το πρόγραμμα του παράγει αυτόματα και το διάγραμμα κάλυψης, με έτοιμα όλα τα σκαριφήματα και τους υπολογισμούς που απαιτούνται.

Παράδειγμα Rolling Demo (flash)

 
 
 IDEA T-ROOF ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ
 
Υπολογισμοί & Σχεδίαση Ξύλινων Στεγών


Παράδειγμα Εκτύπωσης
To IDEA T-Roof (Φορείς Ξύλινων Στεγών) είναι το νέο add on στο IDEA το οποίο υπολογίζει και σχεδιάζει Ξύλινες Στέγες σε τρισδιάστατη λεπτομερή μορφή (ζευκτά, τεγίδες κλπ) για μια σειρά από περιπτώσεις (πχ. επικάλυψη με κεραμίδια, αλουμίνιο κλπ). Το T-Roof μπορεί να προτείνει λύσεις για κάθε είδος στέγης και οποιοδήποτε σχήμα και στήριξη (σε τοιχοποιία ή/και σε πλάκα), παρέχει αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών στο σχετικό τεύχος επίλυσης για τα δεδομένα της Στέγης που έχει εισαχθεί, ενώ τέλος παράγει και την ακριβή προμέτρηση της απαιτούμενης ξυλείας.
Σχεδιαστικά, το αποτέλεσμα του T-Roof εμπλουτίζει και κάνει ακόμα πιό εντυπωσιακά τα σχέδια των τομών του IDEA.
 
  Σχετικά Θέματα
 
>> IDEA
 
>> ADEIA