International Web Site

CAD
>> 4MCAD
Mimari Tasarım
>> IDEA
Yapı Mühendisliği
>> STRAD
>> STEEL
>> TIMBER
Tesisat Mühendisliği
>> FineHVAC
>> FineLIFT
>> FineELEC
>> FineSANI
  >> FineFIRE  
  >> FineGAS  
     
 
Site haritası
 
     

IDEA, bir mimarın

 • aynı anda oluşturduğu 2 ve 3 boyutlu mimari tasarımını, 3 boyutlu arazi modelleme, foto gerçekçilik ve sanal gezinti fonksiyonları ile destekleyen,
 • tasarım süreci boyunca gereksinim duyabileceği tüm mimari nesneleri ve fonksiyonları (model yaratımı, rendering, sanal gezinimi) bünyesinde bulunduran,
 • tasarımının gerçek modelini yaratmaya yarayan,
 • tasarım verimliliğini arttırmaya yönelik geliştirilmiş, ileri düzeyde mimari tasarım aracıdır.
 •  


  Şekil 1: 2 ve 3 boyutta kullanım
 • Kendi bağımsız CAD motoru 4MCAD üstünde çalıştığı gibi, AutoDesk'in AutoCADTH platformu üstünde de çalışabilir.
 • CAD platformlarının kullandığı dwg, dxf, dwt ortak dosya formatları ile çalışır.
 • Import / export özelikleri ile diğer tasarım ve Microsoft yazılımları ile dosya paylaşabilir.
 • "Raster image" ler ile çalışabilir.
 •    
  IDEA yaratıcılığı, estetiği, ekonomikliği, işlevselliği kendine hedef almış mimarlara sunulmak için geliştirilmiş bir mimari tasarım aracıdır.

  IDEA mimari tasarım sürecini, arazinin tanımlandığı, topoğrafik verilerin ve koordinatların belirlendiği ilk aşamadan itibaren destekler. Veri tabanına kaydedilen arazi verileri, mimarın tasarımının her aşamasında gereksinim duyacağı plan, kesit, ve görünüşleri her açıdan elde edebilmesine olanak tanır. Kolaylıkla hazırlanan vaziyet planları ve 3 boyutlu modeller ile mimari tasarımın uygulanmasında karşılabilecek sorunlar tasarımın başında belirlenebilir.

  Arazi verilerini veri tabanına kaydeden mimar bu noktadan sonra tasarımını oluşturacağı araçlara gereksinim duyacaktır. IDEA mimari nesnelerin yaratılmasında sınırsız olanak tanır. Mimar yaratacağı mekanların sınırlarını duvar, döşeme ve tavan nesneleri ile kolaylıkla tanımlayabildiği gibi, bu nesneleri tasarımının her aşamasında yeniden düzenleyebilir. 2 ve 3 boyuta aynı anda yansıyan bu düzenlemelerdeki değişiklikler tasarımın zaman faktörüne pozitif yansırken (Şekil 1) mimarın üretkenliğini ve karlılığını arttırmada önemli rol oynar. Mimar IDEA'nın sağladığı kolaylıklar ile tasarruf edeceği zamanı tasarım aşamasında araştırmaya yönelik kullanabilecektir.

  Yaratılan mekanların biribirleri ile ilişkilerini sağlayan açıklıklar (kapı ve pencere gibi) aynı kolaylıkta tasarıma eklenir ve istenilen her an yeniden düzenlenebilir. Mimar kolon, merdiven, çatı, korkuluk, rampa ve benzeri karmaşık mimari nesneleri dilediği gibi yaratma ve düzenleme olanağına sahiptir. IDEA mimara kolay kullanılabilir özel algoritmik diyalog kutuları ile, farklı eğimli ve tipte çatılar, değişik tip, korkuluklu veya korkuluksuz merdivenler, rampalar yaratma olanağını sınırsız bir şekilde sunar.

  IDEA' nın mobilya, peyzaj, ve nesne blokları gibi adlar altında gruplandırılmış 2 ve 3 boyutlu nesne ve sembol kütüphaneleri, mimara sağladığı diğer önemli olanaklardan biridir. Dinamik Kütüphane Editörü söz konusu kütüphaneleri yönetmek, güncellemek ve özelleştirmek için kullanılan güçlü ve kullanıcı dostu bir araçtır.
     


  Şekil 2: PhotoIDEA
  IDEA beraberinde, sınırsız yardımcı araçlar ile tasarımını sonuçlandıran mimara, gelişmiş ışın-tarama teknolojisini kullanan yapısı ile yüksek kalitede fotogerçekçi sunumlar yaratabileceği PhotoIDEA modülünü sunar (Şekil 2).
     


  Şekil 3: Fotogerçekçi görüntü
  PhotoIDEA, geniş seçeneklere sahip malzeme kütüphanesinden seçilebilecek dokuların (mermer, ahşap, taş, halı ve benzerleri gibi) kullanılması ile mimarın finalde tasarımını gerçeğe uygun görüntüler ile tanıtmasına ve sunmasını olanak sağlar. Mimar tasarımındaki her nesnenin kendine has dokusuna bir malzemeyi özgün olarak bağlayabilme olanağına sahiptir. Mevcut malzeme kütüphanesine ek malzemeler rahatlıkla tanımlanabilir. Herhangi bir malzemenin seçimi ve düzeltimi, ışık kaynaklarının konumlandırılması, arka plan seçimi, ve tüm diğer fotogerçekçi görüntü işlemleri mimarın dilediği sonuca kolaylıkla ve süratle erişmesine olanak sağlar. Mimar ışık kaynaklarını yaratırken, PhotoIDEA'nın sağladığı sınırsız olanaklar ile istediği ayarları yaparak fotogerçekçi görüntülere kolayca ulaşır (Şekil 3).
     


  Şekil 4: WalkIDEA
  IDEA'nın WalkIDEA modülü tasarımını fotogerçekçi görüntüler ile canlandıran mimara tasarımının içinde ve dışında "gezinme" olanağı sunar
  (Şekil 4).
     


  Şekil 5: IDEA
  Başka bir deyiş ile WalkIDEA, PhotoIDEA ile oluşturulmuş görünüşleri çok sade bir biçimde gerçeğe dönüştürür. Mimar kolay uygulanabilir WalkIDEA komutlarını kullanarak, ilgilendiği görünüm noktalarını ya da görünüm patikasını belirler, yürüme yolunu tanımlar ve sanal gezintisini hazırladığı senaryo doğrultusunda gerçekleştirir. Sanal gezinti sırasında, bir merdiveni çıkmak, bir kapıyı açmak mümkündür.
  Bütün bu özellikleri ile IDEA her mimarın gereksinim duyacağı bağımsız ve üretken bir Mimari Tasarım yazılımıdır (Şekil 5).
     
    Daha fazla gör
   
  Ekle (e-dükkan)
  Broşür
  30 günlük tam fonsiyonel deneme sürümü
  Kullanıcı Kılavuzu
  Gallery
     
    Nekadar kolay
    olduğunu gör 
     

  Demo (flash)

  Demo (avi)-5.6 Mb

     
    Makaleler
   
  The 4MCAD-based, BIM Architectural Solution