International Web Site

Η/Μ Εγκαταστάσεις
>> FINE
Αρχιτεκτονικά
>> IDEA
Διαχείριση Εργων
>> ERGA
Εκδοση Οικ. Αδειών
>> ADEIA
Στατικά
>> STRAD Eurocodes
CAD
>> 4MCAD
>> Άλλα Προγράμματα
 
 
Site map
 
     
Iστορικό

Χαρακτηριστικές Ημερομηνίες στην 25ετή πορεία της 4M

04/86 Ιδρυση της Εταιρείας με έδρα στο κέντρο της Αθήνας (Τζώρτζ 6) σε ένα μικρό γραφείο μόλις 17 τ.μ.
   
09/86 Κυκλοφορεί το πρώτο πρόγραμμα Θερμομόνωσης ΜΟΝ (της 1ης σειράς Η/Μ προγραμμάτων STEP) στην Ελληνική Αγορά, κατάλληλο για PC/XT/AT.
   
08/87 Μετατροπή σε ΕΠΕ και μεταφορά σε μεγαλύτερα γραφεία (80 τ.μ.), στην Μπόταση 11. Η βασική σειρά των Η/Μ εφαρμογών ADAPT (Θέρμανση, Κλιματισμός, Ηλεκτρικά, Υδραυλικά κλπ) έχει ήδη ολοκληρωθεί.
   
03/90 Συμμετοχή με περίπτερο στην Διεθνή Εκθεση CEBIT90 στο Αννόβερο, σε μια πρώτη προσπάθεια "εξερεύνησης" της Ευρωπαϊκής Αγοράς.
   
09/91 Παρουσίαση του Fine-M, του πρώτου Η/Μ πακέτου που υπολογίζει απευθείας από το σχέδιο. Η κυριαρχία της 4Μ στα Ηλεκτρομηχανολογικά εδραιώνεται και ο αριθμός των χρηστών Μ-Η Μηχανικών έχει ξεπεράσει τους 1000.
   
09/91 Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος "4Μηνα νέα", το newsletter της 4Μ που από τότε μέχρι σήμερα κυκλοφορεί σταθερά ανά 4 μήνες, εμπλουτιζόμενο διαρκώς
   
01/93 Μεταφορά σε μεγαλύτερα Γραφεία στο Ν. Ψυχικό (Λαλέχου 7). Το προσωπικό αριθμεί 8 άτομα και το δίκτυο Αντιπροσώπων στην περιφέρεια (ΕΚ4Μ) έχει -κατά το μεγαλύτερο μέρος του- στηθεί.
   
05/93 Τα προγράμματα Αμοιβών, Θερμομόνωσης και όσα άλλα έχουν να κάνουν με την Οικοδομική Αδεια ενοποιούνται όλα μαζί σε πακέτο με την ονομασία IDEA, που αργότερα θα μετονομαστεί σε ADEIA.
   
11/94 Δυναμική είσοδος και στον χώρο των Αρχιτεκτονικών Προγραμμάτων με το Αρχιτεκτονικό Πακέτο AutoIDEA, το πρώτο αντικειμενοστραφές στην πλατφόρμα του Autocad, που σύντομα υπερισχύει από τους ανταγωνιστές του.
   
10/95 Eξαγορά του πακέτου Προκοστολόγησης από την Singular και είσοδος -με τον τρόπο αυτό- στην Αγορά Λογισμικού Δημόσιων & Ιδιωτικών Εργων με το ολοκληρωμένο πακέτο ERGA (Προκοστολόγηση, Οικον. Παρακολούθηση, Επιμετρήσεις κλπ).
   
01/96 Συνεργασία με την Κ&Κ Soft (Στατικό πακέτο Crystal) για την ανάπτυξη του πακέτου Στατικών AutoSTAT, με το οποίο πλέον η 4Μ καλύπτει ολόκληρο το εύρος οικοδομικών μελετών για όλους τους Μηχανικούς.
   
02/96 Παρουσίαση του ενοποιημένου υπερπακέτου "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ" με την πιο ολοκληρωμένη λύση στο Τεχνικό Λογισμικό, που ανοίγει νέους ορίζοντες στην συνεργασία ανάμεσα στον Αρχιτέκτονα, τον Πολιτικό Μηχανικό και τον Μηχανολόγο.
   
11/98 Εγκατάσταση στα νέα Ιδιόκτητα γραφεία 450 τ.μ., στο Χαλάνδρι (Μυκηνών 9) που σχεδιάστηκαν ειδικά για τις ανάγκες της εταιρείας.
   
12/98 Εγκατάσταση & Λειτουργία του αυτόνομου site www.4m.gr στο internet, που τείνει να διαμορφωθεί σε έναν ζωντανό Σταθμό Συνεργασίας, όχι μόνο των χρηστών 4Μ, αλλά και ολόκληρου του Τεχνικού Κόσμου.
   
03/99 Ιδρυση της θυγατρικής εταιρείας 4Μ-VK με αντικείμενο την Ανάπτυξη Λογισμικού Πολιτικού Μηχανικού (προγράμματα Στατικών) και την συμμετοχή όλων των στελεχών της πρώην VK, εταιρείας με 20ετή παράδοση στα Στατικά. Η 4Μ-VK λειτουργεί στα πλαίσια της Ομάδας 4Μ, η οποία αριθμεί πλέον 20 άτομα προσωπικό.
   
05/99 Εναρξη Εξαγωγών στην Βουλγαρία σε συνεργασία με την Domoplan στην Σόφια.
   
11/99 Μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία (4Μ ΑΕ Προηγμένα Συστήματα Τεχνικού Λογισμικού).
   
11/00 Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας της 4Μ σύμφωνα με ISO 9001 από τον φορέα BVQI.
   
12/00 Προέγκριση για εισαγωγή της 4Μ ΑΕ στην ΝΕΧΑ.
   
06/01 Είσοδος της 4Μ στον χώρο των τεχνικών εκδόσεων μέσω της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας ηλεκτρονικών και έντυπων τεχνικών εκδόσεων ΣΕΛΚΑ-4Μ ΕΠΕ (ή Τeκδοτική), που αποτελεί συνέχεια των εκδόσεων Σελλούντου.
   
08/01 Εναρξη Εξαγωγών στην Τουρκία σε συνεργασία με την εταιρεία Teba στην αρχή και την Eletra στην συνέχεια.Το πακέτο "Οικοδομικών" της 4Μ στην Τούρκικη Αγορά προωθείται με την ονομασία 4M.
   
09/01 Η 4Μ είναι η πρώτη (σε κύκλο εργασιών και ρυθμό ανάπτυξης) Ελληνική Εταιρεία Τεχνικού Λογισμικού, σύμφωνα με σχετική έρευνα της KnowSYS A.E. που δημοσιεύεται στην έκδοση "Υποδομή & Engineering 2002".
   
06/03 Συμβόλαια Συνεργασίας με εταιρείες αντιπροσώπευσης-διανομής των προγραμμάτων 4Μ στο εξωτερικό. Στο εξής τα προϊόντα 4Μ προωθούνται σε Ινδία (www.samhithaindia.com) και Λατινική Αμερική (www.quartz.com.uy) από τοπικά δίκτυα αντιπροσώπων.
   
09/03
Είσοδος και στην Αγορά της Γερμανίας. Τα προϊόντα 4Μ αντιπροσωπεύονται από την Γερμανική εταιρεία Lebedos αρχικά και στην συνέχεια από την NilSoftware (www.nilsoftware.com).
   
10/03
Συνεργασία με το Georgia Institute of Technology (GIT) και STRUDL-Europe για την προώθηση του πακέτου STRUDL σε όλη την Ν/Α Ευρώπη, αλλά και σε επίπεδο συνανάπτυξης του πακέτου αναφορικά με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
   
10/03
Η 4Μ παραμένει πρώτη Ελληνική Εταιρεία Τεχνικού Λογισμικού, σύμφωνα με 2η σχετική έρευνα της KnowSYS A.E. ( "Υποδομή & Engineering 2004") με μερίδιο 35% στο παραγόμενο Ελληνικό Τεχνικό Λογισμικό..
   
12/03
Αναβάθμιση του Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας της 4Μ σύμφωνα με το νέο ISO 9001:2000 από τον φορέα BVQI.
   
08/04
Πληθώρα Ολυμπιακών έργων μελετήθηκαν με τα προγράμματα FINE (η πλειοψηφία των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων), IDEA, STRAD και STEEL, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων και στην ενίσχυση του εθνικού και διεθνούς προφίλ της 4Μ.  
   
05/05
Στρατηγική Συνεργασία με την OPENCASCADE (www.opencascade.com) για την ενσωμάτωση ενός από τους κορυφαίους 3D Modelers στο 4M-IntelliCAD.
   
06/05
Νέοι Αντιπρόσωποι 4Μ σε Φιλιππίνες (www.endecinc.com) και Σουηδία (www.lundgren.biz) διευρύνουν την παρουσία της 4Μ στις αγορές του εξωτερικού.
   
07/05
Τα πακέτα IDEA, FINE, STRAD και STEEL γίνονται επίσημη επιλογή της Πολιτείας, καθώς ο Διαγωνισμός του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΑΠ. 13588/25-4-2001) για τον εξοπλισμό σε Τεχνικό Λογισμικό όλων των Περιφερειών της χώρας κατακυρώθηκε στην 4Μ.
   
08/05
Ιδρυση της Θυγατρικής Εταιρείας στην Τουρκία 4M Teknik Yazilim Ltd Sti, που προωθεί και υποστηρίζει το Τεχνικό Λογισμικό στην Τούρκικη Αγορά.
   
09/05
Νέος Αντιπρόσωπος 4Μ στην Ιταλία η εταιρεία Aster  (www.asteringegneria.com)
   
02/06
Εισαγωγή της νέας, πρωτοποριακής τεχνολογίας BIM (Building Information Modeling) στα προϊόντα της 4Μ και παρουσίαση της νέας γενιάς εφαρμογών IDEA 9NG, FINE 9NG Ν κλπ)
   
04/06
Νέος Αντιπρόσωπος 4Μ στην Ρουμανία η εταιρεία Lineart
   
11/06
Νέος Αντιπρόσωπος 4Μ στην Τσεχία η εταιρεία Inter KM  (www.interierkm.cz)
   
12/06
H CAD Solutions από την Μαλαισία γίνεται Αντιπρόσωπος 4Μ στην χώρα αυτή
   
01/07
Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για την προώθηση του IDEA στην Γαλλία και στην Γαλλόφωνη παγκόσμια κοινότητα από τον market leader του IntelliCAD στην Γαλλία DP-TECH (www.dp-cad.com)
   
02/07 Ενταξη της γρήγορης σχεδιαστικής μηχανής 4M-icad high speed release σε όλα τα προϊόντα νέας γενιάς NG, δημιουργώντας νέα δεδομένα στο τεχνικό λογισμικό.
   
01/08 Νέος Συνεργάτης της 4Μ στην Ταϊβάν (Kaohsiung) η εταιρεία Enggsoft
   
10/08 Η 4Μ φιλοξενεί στην Αθήνα την 4η Διεθνή Συνάντηση του ITC (IntelliCAD Consortium) (www.intellicad.org/articles-and-press-releases/?month=9&year=2008).
   
01/09 Η Εταιρεία CAD Systemy (www.cadsystemy.sk) στο Zvolen της Σλοβακίας γίνεται αντιπρόσωπος της 4Μ
   
02/09 Τα πακέτα IDEA και FINE συνιστούν πλέον Ιστορίες επιτυχίας (success stories) στο επίσημο site του Οργανισμού IntelliCAD, ITC (www.intellicad.org/success-stories/).
   
03/09 Η Datacomp (www.datacomp.pl) στην Κρακοβία γίνεται επίσημος αντιπρόσωπος της 4Μ στην Πολωνία
   
03/09 Η Ετοιρεία TotalCAD (www.totalcad.com.br) στο Sao Paolo, γίνεται αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της 4Μ στην μεγάλη αγορά της Βραζιλίας
   
06/09 Κυκλοφορεί το 4M-IntelliCAD v. 6.6, με τη σειρά εκδόσεων 4Μ-IntelliCAD Viewer, 4M-IntelliCAD Classic, 4M-IntelliCAD STD και 4M-IntelliCAD PRO.
   
07/09 Ανακοίνωση της νέας μεγάλης αναβάθμισης IDEA10 που κυκλοφορεί ταυτόχρονα σε 10 γλώσσες και 25 χώρες.
   
05/10 Το διάσημο Cad Portal AECBytes (www.aecbytes.com) προβαίνει σε αξιολόγηση του IDEA 10 (Review) συμπεραίνοντας ότι πρόκειται για ιδανική εναλλακτική λύση σε προσιτή τιμή ("IDEA is an exceptional low-cost alternative to BIM applications")
   
05/10 Η QSAI (www.qsai.es) γίνεται επίσημος στρατηγικός εταίρος της 4Μ, προωθώντας τα προϊόντα 4Μ στα 3000 μέλη του Αρχιτεκτονικού Συλλόγου της Βαρκελώνης. καθώς επίσης και σε όλη την αγορά της Καταλωνίας και της Ισπανίας
   
09/10 Η Progesoft (www.progesoft.com) λανσάρει το Αρχιτεκτονικό Progesoft Architecture, βασισμένο στο IDEA OEM, με πρώτη παρουσίαση στην έκθεση πληροφορικής SAIE στην Bologna
   
10/10 Ο Ομιλος Borgio Group (www.grupoborgio.com.mx) γίνεται ο αποκλειστικός Συνεργάτης της 4Μ στην μεγάλη αγορά του Μεξικού
   
02/11 Ξεκινάει την λειτουργία του στην Αμερική το νέο θεματικό Portal www.bim-architecture.com στο πεδίο του BIM (Building Information Modeling) με πλούσιο υλικό (εικόνες, βίντεο, συμβουλές κλπ) για το Αρχιτεκτονικό IDEA
   
03/11 Η μετεξέλιξη του 4M-IntelliCAD σε 4MCAD, πέρα από την σημαντική αναβάθμιση του προϊόντος έχει να κάνει και με μιά εμπορική μετονομασία (rebranding) που εδραιώνει την φήμη της 4Μ στο διεθνές στερέωμα
   
... Σήμερα, η ανάπτυξη συνεχίζεται με ακόμα πιο εντυπωσιακούς ρυθμούς .....
 
Ακολουθείστε εδώ την δυναμική πορεία μας μέσω του FACEBOOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχετικά Θέματα
 
>>

>>
Προφίλ

Πελάτες
 
  Ιστορίες Επιτυχίας
 
>> Τα Προγράμματα 4M επίσημη επιλογή της Πολιτείας για τις 13 Περιφέρειες της Χώρας
 
>> Χρυσό Μετάλλιο στην 4Μ: Δεκάδες τα Ολυμπιακά που μελετήθηκαν με τα προγράμματα 4Μ
 
>> Η 4Μ Νο 1 Εταιρεία Τεχνικού Λογισμικού, όπως δείχνουν οι έρευνες της Knowsys
 
>> Τα προγράμματα 4Μ στις Διεθνείς Αγορές Τεχνικού Λογισμικού