Θρςξπθ

Характерни Дати в 15-годишната история на Фирмата

     
04/86   Основаване на Фирмата със седалище Атина в един малък офис 17m2.
     
09/86   Разпространява се първата програма по Топлоизолация MON (на 1-вото издание на Е/М програми STEP) на Гръцкия пазар за PC/XT/AT.
     
08/87   Фирмата става ООД и се премества в по-големи офиси (80m2).Основното издание на Е/М приложения ADAPT (Отопление, Климатизация, Силни токове, Водоснабдяване и др.) е готово.
     
03/90   Участие на Интернационалния Панаир CEBIT90 в Хановер с цел проучването на Европейския пазар.
     
09/91   Представяне на Fine-M, първата Е/М програма, която изчислява директно от чертежите. Проектантите, които използват програмите на 4М, са над 1000.
     
09/91   Разпространява се първият лист на "4Μесечни новини", newsletter на 4Μ, което до днешния ден се печата и разпространява всеки четири месеца.
     
01/93   Преместване в по-големи офиси. Кадрите са 8 дипломирани Инженери. Мрежата на дистрибуторите (ΕΚ4Μ) е вече готова.
     
05/93   Приложенията за Хонорара, Топлоизолацията и другите необходими за Градостроежа се обединяват в една програма IDEA, която по-късно ще се нарече ADEIA.
     
11/94   Динамично влизане в областта на Архитектурните Програми с Приложението AutoIDEA за средата на Autocad.
     
10/95   Изкупуване на Приложението Количествени сметки от фирмата Singular и влизане в пазара на Държавните и Частните Обекти с програмата ERGA (Количествени сметки, Сметни норми, Оферти и др.).
     
01/96   Сътрудничество с Κ&Κ Soft (Строителна програма Crystal) за развитието на приложението по Строителство AutoSTAT, с което 4Μ покрива тотална областта на Проектиране за всички Инженери.
     
02/96   Представяне на супер-програмата "СТРОЕЖ", обединявайки програмите за Архитектура, Строителство и Инсталации.
     
11/98   Преместване в Собствени офиси с площ 450m2. Подписва се Договор между 4М и ДОМОПЛАН ООД за превеждане на програмите на Български език и разпространяване във България.
     
12/98   Инсталиране и Функциониране на частния site www.4m.gr в internet.
     
03/99   Основаване на 4Μ-VK с цел развитието на програми по Строителство. Готово е първиото приложение на Български език – приложението по Климатизация.
     
...Днес, развитието продължава с още по-бързи стъпки.....
     


Ray Tracing Photorealism