International Web Site

CAD
>> 4MCAD
Архитектурно
проектиране
>> IDEA
Проектиране на конструкции
>> STRAD
>> STEEL
Машиннно проектиране
>> FineHVAC
>> FineLIFT
Електропроектиране
>> FineELEC
Водопроводни
инсталации
>> FineSANI
     
 
Карта на сайта
 
     
 Програма Изтегли 30-дневна пробна версия (пълна оценка без ограничения) Изтегли Наръчник на потребителя
4MCAD Standard
4MCAD PRO
IDEA
Архитектура
FineHVAC 14 DL
Отопление Вентилация Климатизация
FineHVAC 14 HK
Отопление Вентилация Климатизация
FineSANI
 Водопроводни инсталации (Водоснабдяване и Канализация)

FineLIFT
Проектиране на асансьори
FineELEC
Electrical Design
STRAD
Проектиране на стоманобетонни конструкции
STEEL
Проектиране на стоманени конструкции

(*) Горепосочените материали се отнасят за българските или в някои случаи английските версии (само ако все още няма българска версия)

  Последни новини
 
 

Facebook 

 
 
Прочети повечe...
   
  Истории на успеха
 
>> OEM версия на IDEA Architectural във Франция
 
>> Олимпийски проекти, проектирани с пакета  4M
 
>> Добавяне на Еврокод EC 2 и EC 8 към GT.STRUDL